Biuletyn informacyjny nr 153 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-11-2013 r.

Szkoła bez zarzutu?

Moja zastępczyni, która odpowiada za kontrolowanie różnych obszarów szkoły, poinformowała mnie, że mamy problem. Wszyscy nauczyciele idealnie wywiązują się ze swoich obowiązków, nikogo nie udało się złapać na nieróbstwie. Niby dobrze, a jednak źle. Przecież nikt nie uwierzy, że wszyscy są tacy świetni. Raczej powstanie podejrzenie, że dyrektor źle kontroluje. Kontrola zewnętrzna, której spodziewam się w każdej chwili, uzna, że mój nadzór jest fikcyjny. Zaniepokojony poprosiłem koleżankę, aby pokazała mi wyniki kontroli dyżurów nauczycielskich. Na tym najłatwiej złapać. Kontrole były przeprowadzane w różnych terminach, raz rano, raz po dużej przerwie, innym razem tuż przed końcem zajęć. Dni tygodnia też się zmieniały. Mimo to nie udało się złapać żadnego nauczyciela na opuszczeniu dyżuru. Dziwne, prawda? Kto uwierzy, że moi pracownicy są tacy porządni? Sam zresztą też nie mogłem uwierzyć w wyniki kontroli. Zacząłem myśleć i myśleć, aż w końcu odkryłem, dlaczego nikogo nie złapaliśmy. Po prostu za często sprawdzamy, czy ludzie są na dyżurach. Dlatego poleciłem, aby natychmiast zaprzestać kontroli. Niech przez dwa-trzy tygodnie nie będzie żadnego sprawdzania. Jak tylko nauczyciele się dowiedzą, że nie ma kontroli, na pewno zaczną opuszczać dyżury. Potem znienacka przelecimy się po korytarzach i na pewno kogoś złapiemy. Wtedy będę mógł spać spokojnie.

  

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Środki ochrony technicznej i fizycznej
Właściwe zabezpieczenie danych jest obowiązkiem każdej szkoły. Przedsięwzięte środki powinny uwzględniać m.in. rodzaje i formę przetwarzanych danych, a także możliwe zagrożenia. Najłatwiej ten dokument opracować w formie tabeli, w której zaznaczymy, które środki stosowane są przez placówkę. Z kolei jeśli określone zabezpieczenie dotyczy np. wyłącznie niektórych pomieszczeń, informację tę możemy zapisać w uwagach.Bardzo istotne są również środki odnoszące się do systemów informatycznych – można je jednak zamieścić w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, który kompleksowo odnosi się do tej właśnie formy przetwarzania danych osobowych.  

Pobierz dokument

Postanowienia dotyczące sposobu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi
Cel opracowania tej części Polityki Bezpieczeństwa to wskazanie, jak systemy informatyczne, z których korzysta szkoła, współpracują ze sobą. Zadaniem dyrektora jest zatem odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak to w jaki sposób dochodzi do przepływu danych z różnych systemów.Opisując sposób przepływu danych należy nie tylko wskazać system źródłowy (w którym pierwotnie przetwarzane są dane) oraz system docelowy (do którego dane przesyłamy), ale także określić sposób transmisji danych. Eksport/import danych może odbywać się w sposób manualny (operacje dokonywane przez użytkownika – np. kopiuj – wklej) lub poprzez przesyłanie danych przy użyciu sieci publicznej.Dla ułatwienia, przepływ danych możemy przedstawić również w formie graficznej. 

Pobierz dokument

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi
Opis struktury zbiorów stanowi uszczegółowienie tabeli zawartej w rozdziale 6 Polityki Bezpieczeństwa. Wskazujemy w nim zakres danych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach. Zakres danych opisujemy poprzez określenie kategorii (rodzajów) danych, jakie „wchodzą w skład” wyróżnionych przez nas zbiorów danych. 

Pobierz dokument

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów stosowanych do przetwarzania tych danych
Wykaz zbiorów danych wskazuje, jakie zbiory danych są przetwarzane przez szkołę oraz przy użyciu jakich systemów informatycznych procesy te się odbywają. Najłatwiej wykaz zbiorów sporządzić w formie tabeli – będzie on wówczas bardziej przejrzysty i zrozumiały.Zazwyczaj w szkołach występują podobne zbiory danych. Ze względu na specyfikę określonej placówki mogą jednak zachodzić pewne różnice. Dlatego też opracowując ten fragment Polityki Bezpieczeństwa musimy zawsze dostosowywać go do konkretnej szkoły. 

Pobierz dokument

Postanowienia dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
Instytucję powierzenia przetwarzania danych osobowych stosujemy przykładowo w sytuacji, gdy zlecamy innemu podmiotowi prowadzenie dokumentacji kadrowo-księgowej lub w przypadku prowadzenia szkolnej strony internetowej przez firmę zewnętrzną. Jeśli dostęp do danych osobowych będą miały mieć osoby spoza szkoły, wówczas placówka musi zawrzeć (w formie pisemnej) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponieważ w praktyce bardzo często korzysta się z powierzenia przetwarzania danych osobowych, w Polityce Bezpieczeństwa warto wprowadzić przynajmniej kilka postanowień odnoszących się do tego zagadnienia.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Organ prowadzący podwyższył pensum pedagogom szkolnym i psychologom do 26 godzin i żąda od dyrektora sprawozdania z efektywności jego pracy wychodząc z założenia, że 26 godzin pedagog powinien przepracować z dzieckiem. Proszę podać podstawę prawną takiego uzasadnienia.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel zatrudniony jest w Zespole Szkół w wymiarze 18/18 (w tym 9/18 realizuje w szkole podstawowej i 9/18 w gimnazjum). Dodatkowo nauczycielowi przydzielono 10 godz. w bibliotece szkolnej. Czy nauczycielowi wyliczyć pensum? Czy godziny biblioteczne potraktować jako godziny nadliczbowe wypłacane według stawki godzin bibliotecznych (125 miesięcznie)?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W tym roku wynikła niespotykana dla mnie sytuacja. Nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze 19/18. Okazało się, że przez pierwsze półrocze nauczyciel ma możliwość dodatkowo uczyć 3 godziny w świetlicy. Z tego wynika, że 3/26 to nadliczbówki. Organ prowadzący poinformował nas, że bez względu na to czy ma już etat z lekcji, uśrednia się go i każda nadliczbówka jest liczona z uśrednienia. Jest to z niekorzyścią dla nauczyciela. Pensum jest również wyższe. Bardzo proszę o pomoc.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi nauczania zintegrowanego można z jego etatu i bloku całościowego zabrać godziny wf i dać je nauczycieloiwi wf, który uczy w klasach IV-VI? Dodam, że etat uzupełniono nauczycielowi nauczania zintegrowanego, dając mu zamiast wspomnianych godzin wf logopedię. Należy nadmienić, że nie było takiej konieczności, aby nauczycielowi wf uzupełnić etat, gdyż razem z tymi zabranymi godzinami z nauczania zintegrowanego miał nadgodziny. Sądziłam, że nie rozbija się zajęć w nauczaniu zintegrowanym jeśli nie ma takiej konieczności. Proszę o poradę, konkretną podstawę prawną, jeśli tak można rozbić godziny.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na 6/18 w naszej szkole realizuje te godziny tylko w czwartki. Zajęcia prowadzi w klasie wojskowej LO. W piątek, sobotę i niedzielę wyjedzie z klasą na manewry wojskowe. Wypełnia kartę wycieczki i otrzymuje delegację. Jakie z tytułu delegacji przysługują mu koszty podróży oraz jak zapłacić nauczycielowi za pracę w dni tego wyjazdu (nie otrzyma za te dni innych dni wolnych)? Czy można zawrzeć z nauczycielem na te trzy dni umowę zlecenie na wykonanie pracy polegającej na opiece wychowawczej? A jeżeli nie, to za ile godzin pracy należałoby wypłacić odrębne wynagrodzenie?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Minister Krystyna Szumilas z wizytą w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu
Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, w poniedziałek (28 października), odwiedziła uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
Data: 2013-10-31

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Tadeusz Sławecki zainaugurował Rok Szkoły w Ruchu
Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka - powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu. Podczas dzisiejszego (30 października) spotkania zaproszono do przystępowania do koalicji na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej uczniów.
Data: 2013-10-30

Czytaj więcej...

 

Minister Joanna Berdzik na inauguracji programu „Mały Mistrz”
Nie ma dobrej edukacji bez aktywności fizycznej – powiedziała (24 października 2013 r.) podsekretarz stanu w MEN Joanna Berdzik podczas ogólnopolskiej konferencji inaugurującej projekt Mały Mistrz w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Data: 2013-10-28

Czytaj więcej...

 

Rząd o polityce prorodzinnej. Czas dla rodziny
Debatą w Kancelarii Premiera RP, z udziałem ponad 300 gości, rozpoczął się 23 października br. cykl spotkań o polityce prorodzinnej - „Forum dla rodziny".
Data: 2013-10-25

Czytaj więcej...

 

Listy Ministra Edukacji Narodowej w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowe
Minister Edukacji Narodowej skierowała dzisiaj (19.10) listy do wszystkich Kuratorów Oświaty, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej.
Data: 2013-10-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja na temat III edycji stypendium „Świat dla Młodych” fundowanym przez firmę Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o.
Data: 2013-10-03

Czytaj więcej...

 

Przemoc w rodzinie
Data: 2013-10-03

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 –1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”
Data: 2013-10-03

Czytaj więcej...

 

Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu”
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Konkurs organizowany przez KOWEZiU pn. „Szkoła dla rynku pracy”
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu