Biuletyn informacyjny nr 155 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

02-12-2013 r.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Minister Edukacji Narodowej w dniu 11 października 2013 r. podpisała rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wypełniając tym lukę prawną.

Przepisy weszły w życie 30 października 2013 r.

Dotychczasowe rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133) utraciło moc z dniem 1 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

Rozporządzenie ustala m.in. na nowo rolę dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola, ośrodka oraz publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a teraz także osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego w organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Więcej na temat zmian wprowadzonych rozporządzeniem oraz treść samego aktu prawnego znajdziecie Państwo tutaj.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska
Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sama rezygnacja nie powoduje jednak zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.

Pobierz dokument

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załączniki do Polityki bezpieczeństwa placówki, zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla innych niż zatrudnionych na umowę o pracę.

Pobierz dokument

Ustanowienie Administratora Systemów Informatycznych
Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa placówki.

Pobierz dokument

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora
 

Pobierz dokument

Regulamin pracy świetlicy

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciel, który uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego w sierpniu 2012, pracował do czerwca 2013, a następnie przebywał na zwolnieniu i urlopie macierzyńskim może rozpocząć od września 2014 staż na stopień nauczyciela mianowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem małej prywatnej szkoły (LO). W klasie pierwszej jest tylko dwoje uczniów. Niestety oboje chorują i bardzo często są nieobecni w szkole. W przypadku kiedy nie ma obu uczniów, co należy wpisać do dziennika lekcyjnego: temat lekcji czy informacje, że lekcja się nie odbyła z powodu nieobecności uczniów? W jaki sposób rozpisywać tematy, aby była zrealizowana odpowiednia liczba godzin? Nadmieniam, że nauczyciele są w szkole w gotowości do pracy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczniowie w mojej szkole mają zwrot kosztów dojazdu. Przyjeżdżają kursowym autobusem o 7.20, nauczyciele rozpoczynają dyżur o 7.40. W jaki sposób mogę zgodnie z prawem zabezpieczyć opiekę uczniom, czy mogę wnioskować do UG o godz. świetlicy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak ustalić wynagrodzenie pracowników obsługi (sprzątaczek) za pracę w wolną sobotę, niedzielę, Święto Niepodległości?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel udokumentował pracę w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 lat w charakterze domownika. Okres tej pracy to 3 lata, 10 m-cy i 17 dni. Ile tak naprawdę z tego okresu można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy? Całość, czy tylko ten czas do ukończenia 18 lat?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Moc w regionach - nowa perspektywa finansowa 2014-2020
Działania na rzecz edukacji w regionalnych programach operacyjnych oraz Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2014 - 2020, stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej, a także analiza dotychczasowych i oczekiwanych efektów tych działań na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze oświaty
Data: 2013-11-29

Czytaj więcej...

 

Działania MEN popularyzujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży
W związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych” informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje konkretne działania zmierzające do podkreślenia znaczenia ruchu w życiu młodego człowieka i kształtowania u niego zdrowych nawyków.
Data: 2013-11-29

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Maciej Jakubowski na posiedzeniu Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu
- Współpraca na poziomie Unii Europejskiej jest niezbędna w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, abyśmy mogli konkurować z uczelniami amerykańskimi - powiedział Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w trakcie debaty nad kwestiami związanymi z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Dyskusja odbyła się 25 listopada w Brukseli, podczas posiedzenia Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Joanna Kluzik-Rostkowska Ministrem Edukacji Narodowej
Joanna Kluzik-Rostkowska, na wniosek prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, została powołana na urząd Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

„Matura 2015" - Konferencje dla nauczycieli języka polskiego
25 listopada br. w Warszawie, Częstochowie i Lublinie odbyły się pierwsze z 31 zaplanowanych konferencji dotyczących modyfikacji egzaminu maturalnego od roku 2015 dla nauczycieli języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Konferencje „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych" odbędą się w najbliższych trzech miesiącach (do 14 stycznia 2014).
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Program profilaktyczny „Mam Haka na Raka”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Konkurs na komiks „Handel ludźmi moimi oczami”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Aktywni dla klimatu”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Międzyszkolny Konkurs Teatralno-Recytatorski „Magia słowa”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu