Biuletyn informacyjny nr 156 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-12-2013 r.

Zmiany w przepisach o uprawnieniach do ulgowych przejazdów i w Karcie Nauczyciela

3 grudnia 2013 r. opublikowano zmiany w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela. Zmiany obydwóch ustaw wchodzą w życie 1 stycznia 2014 roku.

Wprowadzone przepisy wskazują na zastosowanie art. 11a i art. 63 Karty Nauczyciela w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

W kwestii ulg dla nauczycieli dotychczasowy wymiar ulgi zminiejszono z 37% na 33% zarówno przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych jak i przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej. Do grupy uprawnionych do korzystania z ulgi przy przejazdach kolejowych do grupy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) dodano także nauczycieli przedszkoli publicznych lub niepublicznych.

Więcej szczegółów na temat zmian znajdziecie Państwo tutaj.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska
Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sama rezygnacja nie powoduje jednak zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.

Pobierz dokument

Rejestr pobranych dokumentów
Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument

Oświadczenie o poufności
Załącznik nr 8 Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki
 Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument

Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka
Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o zamieszczenie wzorów arkuszy (druków) kontroli w nadzorze pedagogicznym i kontroli zarządczej w zespole szkolno-przedszkolnym (przedszkole - 2 grupy dzieci wiek od 3-6 lat) ze stołówką oraz szkoła podstawowa kl. I-VI.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o informacje. Pani główna księgowa zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy może mieć drugą umowę - zlecenie na wykonywanie dodatkowych czynności?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie zmiany są proponowane do Awansu Zawodowego dotyczące art. 9d pkt 5, jeżeli nauczyciel był na urlopie macierzyńskim, a obecnie jest na urlopie rodzicielskim. Zgodnie z ww. przepisem jeżeli przerwa trwa dłużnej niż 1 rok, to nauczyciel rozpoczyna awans od nowa. Jest propozycja o wydłużeniu tego okresu do roku i 6 miesięcy - od kiedy będzie to obowiązywało i na jaki przepis można się powołać?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Na jaką podstawę prawną mogę się powołać, wydając zarządzenie o zakazie wychodzenia na lekcję z kawą.
Prawo wewnątrzszkolne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie wykroczenia nauczyciela podlegają karze dyscyplinarnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Joanna Kluzik-Rostkowska Ministrem Edukacji Narodowej
Joanna Kluzik-Rostkowska, na wniosek prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, została powołana na urząd Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2013-12-09

Czytaj więcej...

 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla rynku pracy”
Współpraca szkół z pracodawcami ma wyjątkowe znaczenie dla szkolnictwa zawodowego. Przykłady idealnego połączenia sił nagrodzono podczas gali ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla rynku pracy”. Wyróżnienia laureatom wręczył sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki.
Data: 2013-12-09

Czytaj więcej...

 

Sejm uchwalił tzw. ustawę rekrutacyjną
"Ustawa rekrutacyjna" (zmiana ustawy o systemie oświaty) to przede wszystkim bardziej przejrzyste i jednolite, korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli, które:
Data: 2013-12-09

Czytaj więcej...

 

Wsparcie Ministra Edukacji Narodowej dla rodzin uczniów, które ucierpiały podczas huraganu
Rodziny uczniów (1), które ucierpiały podczas huraganu, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w formie zasiłku szkolnego. Jego udzielenie nie jest zależne od wysokości dochodu w rodzinie. Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego może wynosić maksymalnie 530 zł. Może on jednak być wypłacany kilkakrotnie, w zależności od potrzeb poszkodowanych uczniów.
Data: 2013-12-06

Czytaj więcej...

 

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego
Dziś (6 grudnia) rozpoczęły się w Warszawie obrady 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. W uroczystej inauguracji uczestniczył Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Data: 2013-12-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Program profilaktyczny „Mam Haka na Raka”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Konkurs na komiks „Handel ludźmi moimi oczami”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Aktywni dla klimatu”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

 

Międzyszkolny Konkurs Teatralno-Recytatorski „Magia słowa”
Data: 2013-11-27

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu