Biuletyn informacyjny nr 157 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-01-2014 r.

Nowe przepisy w sprawie rekrutacji już obowiązują

Parlament w dniu 6 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (została ona opublikowana w Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7). Zapisy ustawy generalnie weszły w życie 18 stycznia 2014 roku i wprowadzają nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek.

Ustawa przewiduje stopniowe wdrażanie nowych zasad przyjęć do przedszkoli, szkół i placówek.

Kompetencje dyrektorów określone w ustawie w okresie przejściowym

W przypadku przedszkoli publicznych dyrektor w porozumieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 określa m.in. kryteria przyjęcia do przedszkola i terminy związane z rekrutacją.

Zarówno w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani po zgłoszeniu, natomiast zamieszkali poza obwodem tej placówki, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej placówki. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

Więcej szczegółów na temat wprowadzonych zmian, znajdziecie Państwo tutaj.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne
Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

Pobierz dokument

Regulamin pracy

Pobierz dokument

Oświadczenie o poufności
Załącznik nr 8 Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki
 Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument

Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka
Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa placówki

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem grupy?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o poradę z zakresu klasyfikowania ucznia klasy I szkoły podstawowej. Czy uczeń klasy I SP mający ponad 50% nieobecność w szkole w I semestrze na języku angielskim może być nieklasyfikowany z tego przedmiotu ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Witam, nauczycielka dyplomowana, przebywająca w stanie nieczynnym do 28 lutego 2014 r. dodatkowo prowadzi nauczanie indywidualne - 4 godz. w mojej placówce. Czy po ustaniu stanu nieczynnego, czyli od 1 marca 2014 roku, nadal zatrudniona jest jak nauczyciel dyplomowany czy stażysta? Wiem, że nowa umowa, ale chodzi o wynagrodzenie.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Moje pytanie dotyczy nagrody dla dyrektora szkoły niepublicznej, który od kilku lat pełni też funkcję prezesa stowarzyszenia będącego organem prowadzącym szkołę. Dyrektorzy otrzymują nagrody z okazji DEN od burmistrza lub starosty, nasz nie. Szkoła istnieje dzięki jego determinacji, uporowi, chęci działania i poświęceniu. Jak można go uhonorować?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację, czy w niepublicznej szkole umowy z pracownikami zawiera dyrektor szkoły czy właściciel szkoły?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Darmowy podręcznik, miliony w kieszeni rodziców
Jak wydawnictwa „obudowują” pakiety szkolne można przeczytać w artykule „Gazety Wyborczej” – „Pułapka podręcznika za darmo”. To bardzo ważny tekst, bo pokazuje stosowany przez wydawnictwa mechanizm.
Data: 2014-01-14

Czytaj więcej...

 

MEN nie brało udziału w przygotowaniu próbnego sprawdzianu dla szóstoklasistów
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawdzianu przeprowadzonego wśród szóstoklasistów 9 stycznia należy kontaktować się z podmiotem, który przygotował pytania egzaminacyjne.
Data: 2014-01-13

Czytaj więcej...

 

Bezpłatny podręcznik dla najmłodszych uczniów
1 września br. dzieci, które pójdą pierwszy raz do szkoły, otrzymają darmowy podręcznik – zapowiedział premier Donald Tusk 10 stycznia na konferencji prasowej w Warszawie. - Będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie. Zastąpi on pakiet podręczników, w tym również zeszytów do ćwiczeń, który kosztuje czasami kilkaset złotych - podkreślił szef rządu.
Data: 2014-01-10

Czytaj więcej...

 

Trwają prace nad Kartą Nauczyciela
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad ostatecznym stanowiskiem w sprawie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska - zgodnie ze swymi zapowiedziami, gdy objęła urząd - analizuje uwagi wniesione do tego projektu.
Data: 2013-12-18

Czytaj więcej...

 

Forum dla Rodziny – debata edukacyjna w Lublinie
Wsparcie państwa dla rodzin w zakresie edukacji i opieki nad dzieckiem, programy rządowe i samorządowe, projekty ze środków unijnych oraz dobre praktyki związane z promowaniem zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży – o tych i innych zagadnieniach z obszaru oświaty i wychowania w kontekście polityki prorodzinnej dyskutowali w poniedziałek (16 grudnia) w Lublinie uczestnicy konferencji regionalnej „Przedszkole i szkoła – nowy rozdział w życiu dziecka”, z cyklu „Forum dla Rodziny”.
Data: 2013-12-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania EDU - BUD
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania MiG
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

 

ateriały z konferencji branżowej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania ELIT
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania AiU
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu