Biuletyn informacyjny nr 160 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-02-2014 r.

List otwarty ZNP do Pań i Panów Posłów RP

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list otwarty do posłów i posłanek w sprawie sposobu wdrażania darmowego podręcznika dla uczniów klas I szkoły podstawowej, w którym przestrzega przed rozwiązaniami proponowanymi przez MEN. W opinii związkowców - zamiast uporządkowania rynku podręczników - przyniosą one bałagan i negatywnie odbiją się na jakości kształcenia.

Jak piszą autorzy listu: „nie licząc się z realiami szkoły, nie patrząc na skutki związane z nieuchronnym obniżeniem jakości, za wszelką cenę i w błyskawicznym tempie Minister Edukacji Narodowej chce przeprowadzić przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przy okazji burzy systemowe rozwiązania dotyczące podręczników szkolnych, od lat dobrze służące uczniom i nauczycielom”. W związku z tym ZNP apeluje do posłów, aby głosowali przeciwko rozwiązaniom, „które spowodują obniżenie jakości kształcenia oraz chaos organizacyjny w szkołach”.

Wprawdzie ZNP popiera wprowadzenie bezpłatnych podręczników, ale twierdzi, że rząd idzie na skróty. Autorzy listu wskazują, że błyskawiczne dopuszczenie nowych, darmowych podręczników, z ominięciem procedur stosowanych wobec wszystkich materiałów edukacyjnych, grozi obniżeniem jakości podręczników.

Związkowcy krytykują też skreślenie z ustawy o systemie oświaty zapisu zobowiązującego dyrektora szkoły do podania najpóźniej do 15 czerwca każdego roku informacji o zestawie podręczników, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. Podkreślają oni, że zniesienie tego zapisu ma dotyczyć uczniów na każdym poziomie nauczania. List ZNP publikowany jest na www.znp.edu.pl

Źródło: www.znp.edu.pl     

ookte

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Podstawa programowa i zalecane warunki jej realizacji
Aniketa może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Pobierz dokument

Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie
Wzór pisma wydanego przez dyrektora placówki, przyznającego zasiłek na zagospodarowanie – zgodnie z art. 61 ust. 1 KN. 

Pobierz dokument

Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia
Ankietę można wykorzystać realizując wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla rodzica "Szkoła naszego dziecka" - wymaganie nr 1 
Prezentowany wzór ankiety można wykorzystać realizując wymaganie 1 - Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla ucznia – wymaganie nr 4
Celem ankiety jest zebranie informacji na temat aktywności uczniów szkoły podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ankietę można wykorzystać podczas realizacji wymagania nr 4 - Uczniowie są aktywni. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Zgodnie z UoSO "Art16.4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej." Czy dyrektor szkoły może wydać decyzję odmowną (nie odroczyć obowiązku szkolnego), mimo opinii z ppp w sprawie odroczenia? Innymi słowy- rodzic dostaje z poradni opinię, że dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej, a dyrektor szkoły nie odracza tego obowiązku i dziecko musi iść do I klasy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób powinno się dzielić godziny dyrektorskie w gimnazjum, tzn. czy każda klasa powinna mieć po 1 godz. dyrektorskiej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Problem z osobami używającymi e-papierosy coraz częściej mają szkoły, ponieważ po tego typu urządzenia coraz chętniej sięga młodzież. Wobec tego, szkoły umieszczają zakaz palenia e-papierosów w swoich statutach. Zakaz ten obejmuje wówczas całą społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, personel administracyjny oraz rodziców. Obowiązuje nie tylko na terenie szkoły, ale również podczas zajęć prowadzonych poza szkołą, na przykład podczas wycieczek szkolnych. Czy wprowadzenie takiego zapisu/zakazu/ w statucie będzie zgodne z prawem?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Organ prowadzący określił wysokość dodatku motywacyjnego w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski 6 procent od wynagrodzenia zasadniczego. Czy to oznacza, że każdy nauczyciel musi takiej wysokości dodatek otrzymać ? Regulamin organu prowadzącego to kopia rozporządzenia i bez dodatkowych kryteriów wewnątrzszkolnych nie jest możliwa gradacja tego dodatku, a taki jest zamysł wg rozporządzenia. Przecież jeśli ktoś dostanie 10 procent to drugi musi otrzymać 2 procent, bo uśrednienie wynosi 6 procent. Czy w ogóle można podwyższać dodatek ponad 6 procent tego co wyznaczył organ prowadzący? Czy też trzeba określić np. widełki od 1 do 6 procent dla wszystkich nauczycieli, ustalić kto na ile zasługuje wg regulaminu organu prowadzącego, i to co zostanie po podziale zostawić w budżecie szkoły? Czy dobrze też pojmuję, że nikt z nauczycieli nie może mieć „zero” dodatku motywacyjnego, bo jest to składowa wynagrodzenia?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Pracownik ma zajęcie komornicze (nie alimentacyjne). Czy można mu wypłacić 13 pensję? Jeżeli tak, to czy z niej też dokonać potrąceń jak z wynagrodzenia za pracę?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
- Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży to bardzo ważny element w procesie edukacji. Utrzymywanie przez młodych ludzi kontaktów z rówieśnikami z innych państw pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i wpływa na ich świadome i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim. Ułatwia też realizację podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się – powiedziała dzisiaj Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie otwarcia posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzież (PNWM).
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki o pomocy w kształceniu uczniów niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki spotkał się z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z przedstawicielami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdującymi się na terenie województwa lubelskiego.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

IX Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej z udziałem ministra Przemysława Krzyżanowskiego
Podsekretarz Stanu Pan Przemysław Krzyżanowski uczestniczył – na zaproszenie Jego Eminencji Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy – w IX Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

Ewa Dudek nowym wiceministrem edukacji narodowej
Dotychczasowa wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Ewa Dudek została nowym wiceministrem edukacji narodowej. Na stanowisko Podsekretarza Stanu w MEN z dniem 6 lutego 2014 r. powołał ją – na wniosek minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Premier Donald Tusk.
Data: 2014-02-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie na konferencję: „Erasmus plus” wielkim wyzwaniem dla Dolnego Śląska
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” - sprawy organizacyjne
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Komunikat o posiedzeniu Rady Konsultacyjnej do spraw Kształcenia Zawodowego
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Data: 2014-01-17

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu