Biuletyn informacyjny nr 161 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-03-2014 r.

Nie będzie teraz zmian w Karcie Nauczyciela 

Nie będę teraz zmieniała Karty Nauczyciela, bo nie mam na to czasu – powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podczas spotkania z Prezydium Zarządu Głównego ZNP, jakie odbyło się po południu w poniedziałek 3 marca br. 

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomniał pani minister wywiad sprzed trzech lat, w którym, jeszcze jako liderka partii Polska Jest Najważniejsza opowiadała się za zlikwidowaniem Karty.

Szefowa MEN odpowiedziała: „Czy uważam, że Karta, która funkcjonuje od stycznia 1982 r. dobrze wypełnia swoje zadania? W 2011 r. miałam poczucie, że nie, ale dziś po trzech miesiącach pracy w MEN mam przeświadczenie, że jest to dokument, który się w dużym stopniu zużył, że coś przylepiamy, dolepiamy, zmieniamy. Uważam - ale na pewno nie będę tego robiła w tej chwili, ponieważ nie mam na to czasu - że każdy następny minister edukacji po wyborach powinien spokojnie usiąść, zastanowić się, na czym polega specyfika tego zawodu i powinien powstać nowy dokument. Na pewno kampania wyborcza nie jest dobrym czasem, żeby nad tym dokumentem pracować, ponieważ będzie on podlegał upolitycznieniu”

 

Źródło: www.znp.edu.pl

  

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi
Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi na podstawie art. 20 ust 1 KN.

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli wychowawców - wymaganie nr 9
Celem badań jest analiza działań wychowawców poszczególnych klas w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły. Ankietę może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Pobierz dokument

Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 5
Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 5 - Respektowane są normy społeczne.

Pobierz dokument

Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla ucznia „Ocenianie w mojej szkole”
Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie jest zobowiązany do kontroli realizacji obowiązku szkolnego dzieci cudzoziemców mieszkających w obwodzie tej szkoły, mimo iż dzieci tych nie ma na liście otrzymanej z urzędu gminy? Jestem dyrektorem obwodowej szkoły podstawowej i przypadkiem dowiedziałam się, że w moim obwodzie od dłuższego czasu mieszkają obywatele Bułgarii z dziećmi, z których jedno jest w wieku szkolnym (ok. 8 lat). Dziecko to nie chodzi do naszej szkoły i prawdopodobnie nie chodzi do żadnej innej szkoły. Czy w związku z tym dyrektor powinien podjąć jakieś kroki?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dziecko z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami spełniające obowiązek pozaszkolny na podstawie wydanej przez dyrektora szkoły rejonowej zgody (uczęszcza do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego) musi przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych w szkole macierzystej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w Statucie Przedszkola Publicznego powinien być umieszczony zapis dotyczący rekrutacji dzieci na dany rok szkolny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel mianowany przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia - do dnia 10 maja 2014. W lutym złożył wniosek o ocenę pracy. Czy i w jakim terminie należy dokonać tej oceny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w zespole szkół obowiązuje tylko statut zespołu, czy np. statut przedszkola i statut szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
- Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży to bardzo ważny element w procesie edukacji. Utrzymywanie przez młodych ludzi kontaktów z rówieśnikami z innych państw pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i wpływa na ich świadome i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim. Ułatwia też realizację podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się – powiedziała dzisiaj Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie otwarcia posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzież (PNWM).
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki o pomocy w kształceniu uczniów niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki spotkał się z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z przedstawicielami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdującymi się na terenie województwa lubelskiego.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

IX Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej z udziałem ministra Przemysława Krzyżanowskiego
Podsekretarz Stanu Pan Przemysław Krzyżanowski uczestniczył – na zaproszenie Jego Eminencji Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy – w IX Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

Ewa Dudek nowym wiceministrem edukacji narodowej
Dotychczasowa wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Ewa Dudek została nowym wiceministrem edukacji narodowej. Na stanowisko Podsekretarza Stanu w MEN z dniem 6 lutego 2014 r. powołał ją – na wniosek minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Premier Donald Tusk.
Data: 2014-02-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie na konferencję: „Erasmus plus” wielkim wyzwaniem dla Dolnego Śląska
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” - sprawy organizacyjne
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Komunikat o posiedzeniu Rady Konsultacyjnej do spraw Kształcenia Zawodowego
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Data: 2014-01-17

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu