Biuletyn informacyjny nr 163 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-03-2014 r.

Maria Lorek przygotowuje darmowy podręcznik dla klas pierwszych

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska przedstawiła na konferencji prasowej Marię Lorek, jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie darmowego podręcznika dla klas pierwszych, który ma  być gotowy 1 września 2014 r.

Maria Lorek jest współzałożycielem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz", która zajmuje się m.in. opracowywaniem programów nauczania i podręczników przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Autorka kilkudziesięciu publikacji i poradników m.in. „ Elementarz pierwszej klasy, czy „ Ele-mele”.

Podręcznik będzie się składał z czterech części na kolejne miesiące roku szkolnego. Dwie części obejmujące po trzy miesiące nauki i dwie części dwumiesięczne, zawierające wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody i wiedzy społecznej. Choć Lorek posiada duże doświadczenie i w pracy nad darmowym podręcznikiem może korzystać ze swego własnego dorobku autorskiego, to - jak wspomniała - będzie się starała „nie nawiązywać do swoich wcześniejszych myśli edukacyjnych”.

Parlament w dniu 21 lutego 2014 roku znowelizował ustawę o systemie oświaty. Zapisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie 22 marca 2014 roku i określają nową pozycję podręcznika w oświacie. Dyrektor szkoły nadal podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym, lecz sam ustala termin, w którym to zrobi – dotychczasowy termin ustawowy (do 15 czerwca w stosunku do następnego roku szkolnego) został skreślony. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymali nowe kompetencje - mogą zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia jednego z wymienionych ministerstw, oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi
Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi na podstawie art. 20 ust 1 KN.

Pobierz dokument

Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych
Procedury wykonywania czynności konserwacyjnych systemu, gdy zleca się je osobom nieposiadającym upoważnień do przetwarzania danych (np. firm zewnętrznych), powinny określać sposób nadzoru nad nimi. W przypadku przekazywania do naprawy nośników informatycznych zawierających dane osobowe należy wcześniej usunąć z nich danych osobowe.

Pobierz dokument

Polityka bezpieczeństwa wraz z komentarzem
Prezentowany dokument stanowi opisową wersję Polityki bezpieczeństwa placówki - wraz z komentarzem i instrukcjami dotyczącymi uzupełnienia dokumentu oraz jego wykorzystania.

Pobierz dokument

Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 10
Celem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz ośrodka na rzecz wzajemnego rozwoju.

Pobierz dokument

Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły - wymaganie nr 2
Arkusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Otrzymaliśmy zgodę Organu Nadzorującego na zatrudnienie na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim (ciąża 28 tydzień) innego nauczyciela, bez wymaganych kwalifikacji. Mam wątpliwości jak zawrzeć niniejszą umowę: czy wpisać tylko na czas zastępstwa za nieobecnego (obejmuje również wakacje - Pani nieobecna urodzi i będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego)? Czy mogę zapisać : na czas zastępstwa, nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 i wypłacić ekwiwalent za urlop?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy którakolwiek forma wyjścia/wyjazdu poza szkołę zwalnia z obowiązku dokumentacji wycieczkowej (np. wyjście na lekcji nad pobliską rzekę w celu topienia marzanny, wyjście z księdzem katechetą na lekcji religii do kościoła, itp.)? Jeśli jeden nauczyciel wyjeżdża z jednym uczniem na konkurs, rozumiem, że obowiązuje dokumentacja wycieczkowa, ale kto jest kierownikiem a kto opiekunem? Czy kierownik wyjazdu musi rzeczywiście wyjeżdżać z dziećmi, jeśli sprawy organizacyjne nałożone na kierownika zostały załatwione przed wyjazdem, w szkole? Czy uczniowie muszą poświadczyć własnoręcznym podpisem zapoznanie się z regulaminem wycieczki/wyjazdu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie podstawy prawnej,do wymaganych kwalifikacji nauczyciela przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego w przypadku prowadzenia grupy 5,6 latków? I czy przysługuje mu 35 dni urlopu wypoczynkowego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Po odwołaniu się dyrektora od orzeczenia rocznego urlopu zdrowotnego przez lekarza pierwszego kontaktu, komisja lekarska orzekła urlop na trzy miesiące.Czy jest możliwość prawna przedłużenia tego okresu o kolejne miesiące zgodnie z opinią lekarza pierwszego kontaktu? Jeśli tak, to na mocy jakiej procedury?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Darmowy podręcznik dla pierwszaka – Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o systemie oświaty. Daje ona Ministrowi Edukacji Narodowej możliwość zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych.
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda – koniecznie w przedszkolu
Mycie zębów po każdym posiłku i prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci oraz młodzieży – to zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu.
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Rekrutacje na rok szkolny 2014/2015 – szczegółowe informacje
Rozpoczęły się rekrutacje na rok szkolny 2014/2015.
Data: 2014-03-06

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
- Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży to bardzo ważny element w procesie edukacji. Utrzymywanie przez młodych ludzi kontaktów z rówieśnikami z innych państw pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i wpływa na ich świadome i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim. Ułatwia też realizację podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się – powiedziała dzisiaj Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie otwarcia posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzież (PNWM).
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Znaczenie edukacji przedszkolnej” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Magdalena Czub, dr Radosław Kaczan, dr Piotr Rycielski
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

„Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice?” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

„Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel?” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

III Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” na temat „Edukacja na rynek pracy”
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie dolnośląskich szkół i placówek do udziału w Programie Erasmus+
Data: 2014-03-04

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu