Biuletyn informacyjny nr 164 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-03-2014 r.

Lekcje etyki będą organizowane nawet dla jednego ucznia

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała nowelizację rozporządzenia - lekcje etyki będą organizowane nawet dla jednego ucznia.  Nowelizacja dotyczy kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zmiana w rozporządzeniu- jak poinformowało MEN – dotyczy skreślenia zdania, które uzależnia możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

Przedstawiona zmiana zapewnia naukę etyki każdemu uczniowi, który jest zainteresowany udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Nowe przepisy wyeliminują przypadki odmowy zorganizowania przez szkołę lub organ prowadzący zajęć z etyki w przypadku zbyt małej liczy uczniów. Ponadto zapewnią udział w zajęciach z religii uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych, nie mogą korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.

Zmianie uległa również forma wyrażania życzenia przez rodziców w sprawie organizowania lekcji. Wprowadza się pisemne oświadczenie, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany, dotyczące kwestii chodzenia na religię, na etykę, lub na oba przedmioty jednocześnie.

Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać. - Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały, by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki, trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna - dodała Kluzik-Rostkowska.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września 2014 r.

 

Źródło: www.men.gov.pl   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 3
Dokument jest propozycją sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – półrocze 2013/2014. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem. 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do przedszkola- załącznik do statutu
Wzór dla przedszkola jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (dzieci) zawartych w statucie. 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do klasy I Gimnazjum- załącznik do statutu
Wzór dla gimnazjum jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej- załącznik do statutu
Wzór dla szkoły podstawowej jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 1
Dokument jest propozycją sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – półrocze roku 2013/2014. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nowo utworzona placówka niepubliczna powinna składać wniosek rejestracyjny do GIODO? Jest to placówka oświatowa.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Kiedy mogę utworzyć Integracyjny Oddział Przedszkolny. Na jakich zasadach może funkcjonować w szkole i czy mogę do tej grupy zatrudnić nauczyciela wspomagającego?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego w przypadku prowadzenia grupy 5,6 latków? I czy przysługuje mu 35 dni urlopu wypoczynkowego?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może wykonywać pracę społecznego kuratora sądu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Prowadzimy Szkołę Podstawową i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej. Z naszej wiedzy i uzyskanych informacji do oddziału przedszkolnego mogą uczestniczyć dzieci 5-6 letnie w grupie starszej i 3-4 latki w grupie młodszej. Tak też planujemy prowadzić zajęcia w naszym oddziale przedszkolnym. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy od 1 września 2014 r. nastąpi automatyczne przekształcenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespół tych placówek? Czy oznacza to, że do oddziału przedszkolnego będzie można przyjmować dzieci młodsze niż 5 letnie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Kurator zbada deklaracje przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie"
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska poprosiła mazowieckiego kuratora o zbadanie zasad, na których dyrektorzy szkół z powiatu wołomińskiego, podpisują deklaracje przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie".
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej w 2014 r.‎
W 2014 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej odbędzie się 1 kwietnia (wtorek). Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00. Sprawdzian potrwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Data: 2014-03-21

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji narodowej może zlecać opracowanie i wydanie podręczników – wejście w życie nowych przepisów
Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecenia opracowania i wydania podręczników lub ich części – to jeden z najważniejszych zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Data: 2014-03-21

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Tadeusz Sławecki w Legnicy o zmianach w kształceniu zawodowym
Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki wziął dzisiaj udział w XX Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, którego gospodarzem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Data: 2014-03-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zał 1 - Sprostowanie wykazu szkół i organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w 2014 r.
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Gala Laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Powszechna Wystawa Krajowa - Konkurencyjna Polska 1989-2014
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Namaluj mi historię – Skarby Wrocławia”
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Apel DKO w sprawie Akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia
Data: 2014-03-24

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu