Biuletyn informacyjny nr 165 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

04-04-2014 r.

Nie będzie podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2014

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia  w sprawie stawek nauczycielskiego wynagrodzenia od nowego roku szkolnego, który powiela stawki obowiązujące przez ostatnie dwa lata. Od 1 września 2014r. - podobnie jak obecnie - będą one wynosić:

  • dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł;
  • dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł;
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł.

MEN tłumaczy tę decyzję następująco: „Rozwiązanie to nie zaburzy wypracowanych struktur wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie pozwoli zachować jego motywacyjny charakter… Stawki nie wzrosną, ponieważ nie będzie podwyżki kwot bazowych określonych w ustawie budżetowej.”

Na takie rozwiązania nie zgadza się ZNP, o czym powiadomił wiceprezes Krzysztof Baszczyński: „Żądamy zwiększania udziału stawek wynagrodzenia zasadniczego w całkowitej płacy nauczycieli. Ten postulat zgłaszamy co roku, a projekt, który trafia do konsultacji, niczym się nie różni od poprzedniej nowelizacji.”  Uważa on także, że zwiększenie płacy zasadniczej ułatwiłoby samorządom zapewnienie średnich płac, które są wymagane przez Kartę Nauczyciela.

Z kolei  Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w Forum Związków Zawodowych wylicza: „Samorządy przyznają nauczycielom godziny ponadwymiarowe i w ten sposób oszczędzają na etatach. Dlatego będziemy się domagać, aby te oszczędności skutkowały podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego o 12 proc., czyli średnio o 150 zł.”

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 2 kwietnia 2014

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły "Wyposażenie i infrastruktura szkoły" - wymaganie 12
 

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli - wymaganie nr 8
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 2
 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej- załącznik do statutu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o podpowiedź dotyczącą procedur zwalniania nauczyciela oraz ograniczenia jego etatu (nauczyciela mianowanego i dyplomowanego). Chodzi mi o terminy - zapytanie do organu prowadzącego o możliwość zatrudnienia, powiadomienie związków zawodowych itd.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może zlecić pedagogowi szkolnemu, w ramach jego zadań diagnostycznych, obserwacje pracy ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, realizowanych przez nauczyciela przedmiotu z zespołem klasowym? Czy nauczyciel ma prawo wyprosić pedagoga ze swojej lekcji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie obowiązują tz. godziny karciane?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W jakich sytuacjach jest możliwe usunięcie dziecka z oddziału przedszkolnego, skoro nie jest uczniem i nie podlega przeniesieniu do innej placówki przez kuratora, a jednocześnie spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej placówce? Ogólnie rzecz biorąc, dziecko przejawia zachowania aspołeczne i demoralizujące w stosunku do innych dzieci. Szkoła oczywiście podjęła liczne działania we współpracy z PPP oraz Sądem rodzinnym, ale pozostali rodzice domagają się usunięcia dziecka z oddziału. Czy w Statucie można określić sytuacje, w których dyrektor może skreślić takie dziecko z listy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak zgodnie z prawem wystawić uczniowi ocenę końcoworoczną z języka obcego, jeżeli równocześnie uczy się na poziomie podstawowym i rozszerzonym i nauczanie prowadzi dwóch nauczycieli? Oczywistym jest ,że powinna być 1 ocena wspólna. Szkoły przyjmują różne rozwiązania,liczą średnią ważoną itp.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego
Uczniowie drugiej klasy z 50 liceów z całego kraju – wezmą udział w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego. Badanie zostanie przeprowadzone w czerwcu, a jego celem jest przybliżenie uczniom nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dokonanie oceny stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym.
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Narada rodzinna: porady dla rodzin i czaty z rządowymi ekspertami
Jak mama i tata mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego? Jak zatrudnić nianię do opieki nad maluchem? Na te i inne pytania odpowie Państwu Kancelaria Premiera na Facebooku. Już 3 kwietnia rusza cykl porad i czatów „Narada rodzinna".
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz środowiska szkolnego do włączenia się w prace Społecznego Komitetu Doradczego (SKD), działającego w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

 

Marsz Żywych 2014
W tym roku Marsz Żywych odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek). Uczestnicy Marszu przejdą tzw. Drogą Śmierci z KL Auschwitz I do KL Auschwitz II-Birkenau, by uczcić Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu – Yom HaShoah.
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

 

Sprawdzian szóstoklasistów – podsumowanie, arkusze
Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów z całej Polski przystąpiło dzisiaj do sprawdzianu. Egzamin przebiegał prawidłowo. Nie odnotowano odstępstw od procedur z wyjątkiem jednej szkoły w woj. łódzkim.
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zał 1 - Sprostowanie wykazu szkół i organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w 2014 r.
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Gala Laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Powszechna Wystawa Krajowa - Konkurencyjna Polska 1989-2014
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Namaluj mi historię – Skarby Wrocławia”
Data: 2014-03-25

Czytaj więcej...

 

Apel DKO w sprawie Akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia
Data: 2014-03-24

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu