Biuletyn informacyjny nr 166 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-04-2014 r.

Nowe legitymacje szkolne

Od roku szkolnego 2015/2016 będą obowiązywały nowe wzory legitymacji szkolnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany, ponieważ obecne wzory nie zawierają miejsca na wpisanie numeru PESEL ucznia.

Zgodnie z projektem wzór nowych legitymacji szkolnych ma ułatwić weryfikację uprawnień w elektronicznym systemie potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców (system e-WUŚ). Z propozycją zmiany wzoru legitymacji szkolnej zwrócił się do MEN minister zdrowia.

Resort edukacji proponuje, aby w wydanych już legitymacjach została zamieszczona informacja o numerze PESEL.

Projekt dotyczy rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Pozostałe zmiany dotyczą rezygnacji ze wzorów świadectw szkolnych dotyczących liceum profilowanego, świadectw dojrzałości wydawanych po zdaniu egzaminu dojrzałości. Ponadto protokołów egzaminu dojrzałości oraz uzupełnienia niektórych innych wzorów.

Nowa legitymacja będzie wystarczającym dokumentem podczas zapisu oraz wizyty u lekarza.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP      

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Lista kontrolna przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 1
 

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli wychowawców - wymaganie nr 9
 

Pobierz dokument

Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły - wymaganie nr 2
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczycielowi, który w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zmienił placówkę, ale nie zmienił pracodawcy, dyrektor (który nie jest pracodawcą) jest zobowiązany wystawić cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres odbywania stażu w poprzedniej placówce? Czy w takiej sytuacji wymagana jest również opinia rady rodziców?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy okres pobierania zasiłku z Urzędu Pracy wlicza się do nagrody jubileuszowej? Czy szkoła ma obowiązek wypłacić nagrodę jubileuszową, gdy w dniu przyjęcia do pracy pracownik ma 30 lat 6 miesięcy 19 dni pracy i od dwóch lat przed przyjęciem w naszej szkole nigdzie nie pracował?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Zapisy do kl.I zgodnie z regulaminem zostały zakończone 31.03.2014r. Rodzic uważa, że nawet w sierpniu może przyjść i zapisać dziecko 6-letnie z drugiego półrocza do kl.I. Czy ma rację? Nadmieniam, że ilość zapisanych dzieci ma wpływ na ilość oddziałów,arkusz organizacyjny muszę przygotować do końca kwietnia.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zatrudnić nauczycielkę (emerytkę) na umowę zlecenie w ramach prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego? Jeśli nie, to jak trzeba sporządzić umowę o pracę, kiedy ta nauczycielka miałaby tylko 2 godziny lekcyjne w ciągu miesiąca?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Świadczenia Kompensacyjne dla nauczycieli. Na ile dni przed odejściem na świadczenie kompensacyjne pracownik powinien powiadomić pracodawcę aby ten mógł przygotować dokumenty. Zgodnie z ustawą o świadczeniu kompensacyjnym art. 18.1 stosuje się przepisy art. 125, pracodawca na pisemny wniosek pracownika ma 30 dni na przygotowanie wniosku. Czy pracownik może złożyć w piątek wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumie stron wskazując datę rozwiązania w niedzielę i jako przyczynę rozwiązania podaje przejście na świadczenie kompensacyjne?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Spotkanie z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich
Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Przemysława Krzyżanowskiego 8 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich w sprawie dotowania przedszkoli, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Data: 2014-04-09

Czytaj więcej...

 

Joanna Kluzik-Rostkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady Gabinetowej
We wtorek (8 kwietnia) w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, pod przewodnictwem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Spotkanie dotyczyło polskiego wsparcia dla Ukrainy.
Data: 2014-04-08

Czytaj więcej...

 

Konsultacje społeczne dotyczące jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej
Dzisiaj (8 kwietnia) w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie inaugurujące prace zespołu do spraw jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej.
Data: 2014-04-08

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Probiotechnologia – program dla edukacji ekologicznej” z udziałem Tadeusza Sławeckiego
Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uczestniczył w konferencji „Probiotechnologia – program dla edukacji ekologicznej”, zorganizowanej przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. W konferencji , której głównym celem była wymiana doświadczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację projektów przyrodniczych, wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele współpracujący z Towarzystwem.
Data: 2014-04-08

Czytaj więcej...

 

Akcja informacyjna Narodowego Banku Polskiego „Bezpieczne Pieniądze”
Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło społeczną akcję informacyjną Narodowego Banku Polskiego „Bezpieczne Pieniądze”. Celem działań jest poinformowanie społeczeństwa o zmodernizowanych banknotach wchodzących do powszechnego obiegu w kwietniu 2014 r.
Data: 2014-04-07

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Graficzny
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „Bądźmy Klimatyczni"
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Wyjazd studyjny do Brukseli dla nauczycieli i dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy Centralna Komisja Egzaminacyjną
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu