Biuletyn informacyjny nr 167 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

18-04-2014 r.

Planowane zmiany w systemie oświaty

Sejm w dniu 21 marca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach - trafiła pod obrady Senatu, który uchwalił ustawę 10 kwietnia 2014 r. ze zmianami. Wniesienie zmian przez senat powoduje, że projekt ustawy wraca do sejmu.

Najważniejsze z proponowanych zmian:

1. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej będzie podejmował dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (wpisanej do ewidencji powiatowej i zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

UWAGA:

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 będzie podejmować dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostanie wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, będzie zwolnione z rocznego obowiązku przedszkolnego.

2. Wprowadzenie asystenta:

Dyrektor szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, będzie mógł zatrudnić asystenta:

1) nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem (zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty) prowadzących zajęcia w klasach I-III,

Całość komentarza dostępna tutaj.   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Lista kontrolna przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 1
 

Pobierz dokument

Mapa istotności ryzyka
 

Pobierz dokument

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 2
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o poradę w kwestii przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych. Czy nauczyciel mający uprawnienia z terapii pedagogicznej może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniem (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim)? Czy te godziny mogą stanowić uzupełnienie etatu, jeżeli są one zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym na cały rok szkolny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy pracownik ( nauczyciel, pracownik administracji i obsługi szkoły), który ma dziecko musi złożyć oświadczenie o tym, iż zamierza korzystać z dwóch dni zwolnienia w ramach opieki nad dzieckiem do 14 roku życia?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W ramach ekwiwalentu zakupiłam pracownikom (nauczyciele oraz obsługa) wodę mineralną , księgowa odmówiła zapłacenie faktury twierdząc iż "to nie lato i upały'. Czy ma rację? Jeżeli tak to faktycznie kiedy można dokonać takiego zakupu ?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel przebywa na urlopie rodzicielskim od 5 listopada 2013r. roczny urlop. Jaki przysługuje mu urlop wypoczynkowy, czy 56 dni?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony np. 20 lat w szkole, trzeba w świadectwie pracy wypisywać zwolnienia lekarskie z całego okresu zatrudnienia?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Już wkrótce egzamin gimnazjalny
Za nieco ponad tydzień – w przyszłą środę - rozpocznie się tegoroczny egzamin gimnazjalny. Weźmie w nim udział ponad 379 tysięcy uczniów.
Data: 2014-04-15

Czytaj więcej...

 

Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? – konferencja z udziałem wiceministrów edukacji narodowej
„Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?” – to tytuł konferencji, która w dniach 12-15 kwietnia odbywa się w Zakopanem. To już czwarte tego rodzaju spotkanie.
Data: 2014-04-14

Czytaj więcej...

 

Sprostowanie
W związku z opublikowanym dzisiaj na łamach "Super Expressu" artykułem pt. "SZOK! Joanna Kluzik-Rostkowska zapłaci 5 mln zł za napisanie elementarza!" informuję:
Data: 2014-04-12

Czytaj więcej...

 

Nowy numer kwartalnika TRENDY Ośrodka Rozwoju Edukacji
Ukazał się nowy numer kwartalnika TRENDY, redagowanego przez ORE. Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi obniżenia wieku szkolnego, adaptacji sześciolatków do nowych warunków w szkole oraz gotowości szkolnej – nie tylko uczniów, lecz także całej społeczności szkolnej i rodziny.
Data: 2014-04-11

Czytaj więcej...

 

Wizyta delegacji brazylijskiej w MEN
Polskie doświadczenia w reformowaniu systemu oświaty oraz wysokie wyniki Polski w badaniu PISA były głównymi tematami rozmów przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z wizytującą 11 kwietnia w MEN delegacją ze stanu Santa Catarina w południowej Brazylii.
Data: 2014-04-11

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Graficzny
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „Bądźmy Klimatyczni"
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Wyjazd studyjny do Brukseli dla nauczycieli i dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy Centralna Komisja Egzaminacyjną
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu