Biuletyn informacyjny nr 168 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

25-04-2014 r.

Dyrektorzy szkół domagają się zmiany prawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty opracowało listę przepisów prawa oświatowego, które ich zdaniem są absurdalne i bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie szkoły. Rozwiązanie dużej części tych problemów wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Przepisy wymagające naprawy zgłoszone przez OSKKO dotyczą m.in. maksymalnej liczebności klas. W  nowym roku szkolnym liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej szkoły podstawowej nie może przekroczyć 25 uczniów. Stowarzyszenie zauważa jednak, że mogą pojawić się problemy w przypadku przyjęcia ucznia do klasy po 1 września.

W powyższej sytuacji dyrektor może rozdzielić dwie klasy na trzy oddziały, jednak może się to przyczynić do zerwania koleżeńskich stosunków pomiędzy uczniami i niezadowolenia rodziców. Aby uniknąć zamieszania dyrektor może dopisać ucznia do jednego z oddziałów, ale wówczas naruszy przepisy.

Dlatego Stowarzyszenie proponuje bardziej elastyczne rozwiązanie: dookreślić warunki, zastrzegając na przykład, że zwiększenie liczebności klasy w trakcie roku szkolnego skutkuje podziałem dopiero od nowego roku szkolnego.

Ponadto dyrektorzy narzekają na zbyt duże obciążenie placówek pracą biurową związaną z pomocą socjalną, dokładniej dokumentacją stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocą  w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Stowarzyszenie postuluje także, by organy prowadzące zostały zobowiązane do wyodrębnienia w budżetach środków na usługi prawne.

Lista oświatowych absurdów OSKKO dotyczy m.in. składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły, ustawy rekrutacyjnej, godzin ponadwymiarowych, braku regulacji związanych z awansem dyrektora, nieuregulowanego doboru kadry ewaluatorów.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór oświadczenia o nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej
 

Pobierz dokument

Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 3
 

Pobierz dokument

Mapa istotności ryzyka
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy zwalniając lub ograniczając etat nauczycielom dyplomowanym o takich samych kwalifikacjach, ocenach dorobku, jako kryterium można przyjąć staż pracy w nauczaniu danego przedmiotu czy staż pedagogiczny?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne ma obowiązek zapewnić miejsce w świetlicy również dla dzieci przedszkolnych, czy tylko dla uczniów (od pierwszej klasy wzwyż)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można łączyć zajęcia kl.III z kl.IV (muzyka, plastyka, religia)?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jak numeruje się protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, czy w roku kalendarzowym, czy szkolnym? Jaka jest podstawa prawna? Czy można protokołować komputerowo czy musi być ręcznie?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń może nagrywać lekcje?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

100. rocznica urodzin Jana Karskiego
100 lat temu, 24 kwietnia 1914 r. urodził się Jan Karski. W czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego i Rządu RP na Uchodźstwie przewoził na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej Polsce. Jako jeden z pierwszych informował świat o niemieckiej polityce eksterminacyjnej wobec Żydów.
Data: 2014-04-24

Czytaj więcej...

 

O edukacji kosmicznej z udziałem wiceministra Tadeusza Sławeckiego
Problemom nauczania z zakresu edukacji kosmicznej poświęcone było otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki.
Data: 2014-04-24

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory wolności”
Konkurs „Kolory wolności” - to konkurs plastyczny pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat - przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r. Zasady udziału w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu plastycznego „KOLORY WOLNOŚCI”.
Data: 2014-04-23

Czytaj więcej...

 

Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego – znamy zadania
Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski – to przedmioty, z których egzaminy pisali dzisiaj gimnazjaliści. Jutro czekają ich sprawdziany z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Data: 2014-04-23

Czytaj więcej...

 

Komunikat personalny
Minister Edukacji Narodowej odwołała dzisiaj (22 kwietnia 2014 r.) Piotra Dmochowskiego-Lipskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.
Data: 2014-04-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Graficzny
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „Bądźmy Klimatyczni"
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Wyjazd studyjny do Brukseli dla nauczycieli i dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy Centralna Komisja Egzaminacyjną
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu