Biuletyn informacyjny nr 169 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-05-2014 r.

ZNP apeluje w sprawie płac pracowników niepedagogicznych

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do premiera Donalda Tuska wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Zdaniem ZNP powinien zostać wprowadzony wykaz stanowisk pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach samorządowych, a  także warunki i sposób wynagradzania, w tym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie ze statusem prawnym właściwym dla pracownika samorządowego.

Obecnie w szkołach samorządowych istnieje możliwość zatrudniania osób niebędących nauczycielami, które posiadają przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć, a także asystentów nauczyciela.

„Szkoły samorządowe są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, zatem pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w tychże jednostkach są pracownikami samorządowymi. Z tego względu pracownicy ci mają status prawny identyczny do statusu, jaki posiadają pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych samorządu” – wskazuje ZNP.

Zdaniem ZNP, należy dostosować treść rozporządzenia z dnia 18 marca w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych do zmian u.s.o., dotyczących zatrudniania w szkołach samorządowych pracowników niepedagogicznych.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej
Raport z ewaluacji przeprowadzonej w szkole podstawowej z zakresu „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, wyniki i wnioski opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/ placówki oświatowej.

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół
Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 1. „Respektowane są normy społeczne” oraz 2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej. 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum
Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz 2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2
Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel starający się o dofinansowanie z ZFŚS złożył duplikat faktury (ponieważ oryginał zaginął - wg. niego). Jaka jest podstawa prawna pozwalająca wystąpić do zakładu pracy małżonka z zapytaniem czy małżonek nie występował o dofinansowanie tego samego wypoczynku (kolonie dzieci)? Podejrzewam, że rodzice chcą "zarobić" na dofinansowaniu, gdyż łączne dofinansowanie ( z obydwu zakładów) przekroczy wartość tego wypoczynku. Zakład pracy małżonka domaga się podstawy prawnej.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie można wydłużyć uczniowi niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej w gimnazjum etap edukacyjny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Prawo wewnątrzszkolne zakazuje używania na lekcji telefonów, dyktafonów itp. ale uczeń i tak to robi. Nikt jednak nie potrafi dowieść jak. Mówią o tym jawnie rodzice dziecka w rozmowach z wychowawcą. Uczeń robi to za przyzwoleniem rodzica. Co mogą nauczyciele i co może zrobić w tej kwestii szkoła?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Co dyrektor szkoły ma zrobić w sytuacji gdy dwie uczennice wyjeżdżają na cały rok szkolny na wymianę młodzieży za granicę? Czy musi gdzieś to zgłaszać? Uczennice dalej zostają naszymi uczennicami i w każdym sprawozdaniu są brane pod uwagę?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W klasie I szkoły podstawowej jest 26 uczniów. Na zajęciach komputerowych jest 20 komputerów. Rodzice wystąpili o podział dzieci na grupy.Przepisy nie regulują tej kwestii.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

GENialni są wśród nas
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich zajęła I miejsce w konkursie „GENialna szkoła". Dziś (6 maja br.) w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i przyznania tytułów „GENialnej szkoły" placówkom edukacyjnym, które w sposób szczególnie odpowiedzialny opiekują się dziećmi chorymi na choroby rzadkie, w tym mukowiscydozę. W wydarzeniu udział wzięli Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Janina Okrągły, poseł na Sejm RP.
Data: 2014-05-06

Czytaj więcej...

 

Wizyta minister edukacji narodowej w Kołobrzegu
Spotkanie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka – to jeden z punktów dzisiejszej wizyty minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w Kołobrzegu.
Data: 2014-05-05

Czytaj więcej...

 

Już dziś egzamin maturalny 2014 r.
Już dziś, o godzinie 9:00 rozpoczną się matury. Do egzaminów przystąpi prawie 334 tysiące uczniów.
Data: 2014-05-05

Czytaj więcej...

 

2 maja - Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Wczoraj (1 maja 2014 r.) świętowaliśmy 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj obchodzony jest nie tylko Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale i Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Data: 2014-05-02

Czytaj więcej...

 

Komunikat dotyczący kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka,uprzejmie wyjaśniamy, że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207), stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:
Data: 2014-04-30

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Graficzny
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „Bądźmy Klimatyczni"
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Wyjazd studyjny do Brukseli dla nauczycieli i dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy Centralna Komisja Egzaminacyjną
Data: 2014-04-02

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych
Data: 2014-04-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu