Biuletyn informacyjny nr 170 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

16-05-2014 r.

Edukacja domowa w dowolnym terminie

Mimo że edukacja domowa jest dość popularna za granicą, w Polsce uczniów pobierających naukę poza szkołą jest jeszcze stosunkowo niewielu. Jednakże coraz więcej rodziców jest zainteresowanych taką formą kształcenia swoich dzieci.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, którą prezydent podpisał 12 maja i która wejdzie w życie za dwa tygodnie ma ułatwić starania o objęcia dziecka edukacją domową.

Dzięki nowelizacji, wnioski o objęcie dziecka tą formą kształcenia rodzice będą mogli składać w dowolnym terminie, a nie, jak dotychczas, do 31 maja. Taki termin był narzucony z powodu konieczności planowania przez dyrektora zajęć w całym roku szkolnym w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów w klasach.

Tak jak do tej pory, zgodę na edukację domową dziecka będzie wydawał dyrektor szkoły lub przedszkola. Wniosek powinien zawierać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również oświadczenie rodziców, iż zapewnią dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia. Ponadto rodzice muszą zadeklarować przystępowanie dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w tych samych terminach i na tych samych zasadach co inni uczniowie.

Edukacją domową w dalszym ciągu nie będzie można objąć dzieci, które wymagają kształcenia specjalnego. Ponadto zachowano przepisy mówiące o tym, że dyrektor placówki „może”, a więc nie musi wydać zgody na edukację domową.

Źródło: www.men.gov.pl 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego
 

Pobierz dokument

Procedura dopuszczenia programów nauczania
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół
Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 1. „Respektowane są normy społeczne” oraz 2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej. 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum
Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz 2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel języka angielskiego pracuje w dwóch szkołach po 15 godzin w każdej. Problem w tym, że ja zwiększam ilość godzin do 17-tu. Jak zmienić umowę, jeśli ma ją zawartą na czas nieokreślony i jest nauczycielem mianowanym?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy czterodniowego tygodnia pracy. Wszyscy pracownicy placówki opiekuńczej - ośrodka - napisali do dyrekcji podanie o czterodniowy tydzień pracy ze względu na specyfikę pracy w placówce w myśl art. 42c pkt 1 Karty Nauczyciela i art. 143 Kodeksu Pracy. Pytanie brzmi, czy na tej podstawie mogę wyrazić zgodę na czterodniowy tydzień pracy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W szkole, w której stanowisko dyrektora powierzono osobie nie będącej nauczycielem nadzór pedagogiczny sprawuje wicedyrektor. Jeśli w szkole nie został powołany wicedyrektor kto może sprawować nadzór pedagogiczny ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne ma obowiązek zapewnić miejsce w świetlicy również dla dzieci przedszkolnych, czy tylko dla uczniów (od pierwszej klasy wzwyż)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie można wydłużyć uczniowi niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej w gimnazjum etap edukacyjny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

FilmEd - badanie wykorzystania w szkołach filmów i treści audiowizualnych
Komisja Europejska zleciła Uniwersytetowi w Barcelonie realizację projektu na temat wykorzystania w szkołach państw członkowskich Unii Europejskiej filmów oraz treści audiowizualnych.
Data: 2014-05-14

Czytaj więcej...

 

„Udany start szkolny – sześciolatek w pierwszej klasie” – zaproszenie na konferencję ekspercką
6-latki w szkołach w percepcji rodziców i nauczycieli, dziecko w szkolnej rzeczywistości, twórcze kompetencje nauczyciela, wyzwalanie dziecięcej kreatywności w klasie z sześciolatkiem – to tylko niektóre tematy, nad którymi dyskutować będą uczestnicy konferencji pt. „Udany start szkolny – sześciolatek w pierwszej klasie”.
Data: 2014-05-14

Czytaj więcej...

 

Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce
Do pakietu trzech strategii rozwoju oświaty mniejszości narodowych została dołączona w ostatnim czasie Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce.
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Dyrektorzy szkół nie muszą ogłaszać listy podręczników do 15 czerwca
Dyrektorzy szkół NIE mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca. Zapis ten zniosła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 22 marca 2014 r.
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Noc Muzeów w MEN
Już w sobotę 17 maja zapraszamy do odwiedzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które bierze udział w warszawskiej Nocy Muzeów.
Data: 2014-05-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd”
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory Wolności”- przedłużenie terminu zgłoszeń
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Odznaczeni i nagrodzeni 2014
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa programu eTwinning. Zaproszenie.
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Biuletyn Ministerstwa Gospodarki dotyczący Szkolnictwa Zawodowego
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu