Biuletyn informacyjny nr 171 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

23-05-2014 r.

Gminy zwróciły się do MEN o zwiększenie subwencji na świetlice 

Do MEN wpłynęły wnioski od 662 gmin o zwiększenie subwencji oświatowej na wyposażenie świetlic szkolnych. Zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniował kolejną transzę wniosków samorządów ubiegających się o środki z 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej.

Wnioski  o dofinansowanie dotyczą m.in. wyposażenia sal gimnastycznych i innych pomieszczeń dydaktycznych w szkołach. Łączna kwota na jaką opiewały złożone wnioski wynosi 1 mln 348 tys. zł. Dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości:

- 10 tys. zł – szkoły podstawowe

- 15 tys. zł – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe

- 40 tys. zł – sale gimnastyczne pełnowymiarowe

- 20 tys. zł – inne sale

Również poradnie psychologiczno – pedagogiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 10 tys. zł

Zespół ds. edukacji rozpatrzył także wnioski o pomoc na usuwanie szkód, które powstały w wyniku zdarzeń losowych. Tego typu pomoc nie ma górnych limitów, dlatego napływające wnioski rozpatrywane są szczególnie wnikliwie.

Wszystkie wnioski zaopiniowane przez Zespół ds. edukacji muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin ZFŚS w Szkole
Przykładowy regulaminu świadczeń socjalnych w szkole. 

Pobierz dokument

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego
 

Pobierz dokument

Procedura dopuszczenia programów nauczania
Procedura dopuszczenia programów nauczania.

Pobierz dokument

Arkusz identyfikacji ryzyka oraz metod przeciwdziałania ryzyku
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2
Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym lub nauczaniu indywidualnym, może również chodzić do klasy terapeutycznej? Mamy chłopca, który posiada upośledzenie w stopniu lekkim, rodzice nie wyrażają zgody na szkołę specjalną, uczniowi o wiele łatwiej przychodzi nauka, koncentracja i nabywanie umiejętności w klasie terapeutycznej (10-15 uczniów), niż w zespole klasowym liczącym 27 osób.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Mam problem z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. W szkole nikt nie należy do związków zawodowych. Związek zawodowy Solidarność twierdzi, że jeden z emerytów należał do związku zawodowego i w związku z tym przy mediacji Urzędu Miasta narzucił nam regulamin, który nie podoba się większości pracowników szkoły twierdząc przy tym, że dyrektor zobowiązany jest uzgodnić z nim, a nie z pracownikami zapisy regulaminu. Czy związek zawodowy ma rację?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy organ prowadzący powołując się na pełniony nadzór może prosić od dyrektora informacje: w jaki sposób będą organizowane lekcje w poszczególnych klasach za wyjeżdżającą nauczycielkę? Czy uczniowie pozostałych klas zrealizują wszystkie zaplanowane godziny w ramach podstawy programowej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę zatrudnić do nauczania w oddziale przedszkolnym - punkcie przedszkolnym (dzieci 3-4 letnie) działającym przy szkole, nauczyciela mianowanego, który ukończył jedynie studium wychowania przedszkolnego, czy muszę posiadać zgodę Organu Nadzorującego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o udzielenie mi porady w sprawie ucznia klasy 0, który powinien być klasyfikowany do klasy 1. Jednak nie jest to możliwe, gdyż uczeń przejawia bardzo duże braki edukacyjne i nauczyciel zapytuje, czy można takiego ucznia nie klasyfikować do klasy 1. Rodzice są przeciwni takiej sytuacji i chcą, żeby dziecko przeszło do klasy 1.Uczeń jest rocznikiem 2007.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kolejne spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej
Analiza przepisów obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz integracyjnych, a także przepisów i procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów – to główne tematy spotkania Zespołu ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej. Zespół obradował w weekend 17-18 maja w Sulejówku.
Data: 2014-05-19

Czytaj więcej...

 

Ruszają badania umiejętności matematycznych trzecio- i piątoklasistów
Już jutro (20 maja) w 8 tys. szkół IBE przeprowadzi Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT). Tego samego dnia uczniowie klas piątych z ponad 6 tys. szkół wezmą udział w badaniu Diagnoza umiejętności matematycznych (DUMa). Badania pomogą nauczycielom ocenić, jak radzą sobie uczniowie kończący trzecią klasę oraz lepiej przygotować dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty.
Data: 2014-05-19

Czytaj więcej...

 

Forum Oświatowe Aglomeracji Wałbrzyskiej
Joanna Berdzik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wzięła dziś udział w Forum Oświatowym Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Data: 2014-05-19

Czytaj więcej...

 

O planach i zmianach w oświacie – minister edukacji narodowej w Ostrołęce i Kadzidle
6-latki w szkole, bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów, zmiany w Karcie Nauczyciela – to tylko niektóre tematy, jakie zostały poruszone w trakcie dzisiejszych spotkań Joanny Kluzik-Rostkowskiej ze środowiskiem nauczycieli, dyrektorów i rodziców.
Data: 2014-05-19

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Tadeusz Sławecki z wizytą w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wraz z grupą pracowników Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ministerstwa edukacji odwiedził dziś (16 maja) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
Data: 2014-05-16

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd”
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory Wolności”- przedłużenie terminu zgłoszeń
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Odznaczeni i nagrodzeni 2014
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa programu eTwinning. Zaproszenie.
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Biuletyn Ministerstwa Gospodarki dotyczący Szkolnictwa Zawodowego
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu