Biuletyn informacyjny nr 172 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

29-05-2014 r.

Nauczyciele za likwidacją godzin karcianych

Oświatowa „Solidarność” domaga się likwidacji tzw. godzin karcianych, które nauczyciele muszą wypracować w ramach etatu. Jeśli MEN nie podejmie rozmów z przedstawicielami związku, zostanie wznowiona akcja protestacyjna.

Nauczyciele od czterech lat w ramach ustawowego 40-godzinnego tygodnia pracy muszą zrealizować 18 godzin pensum oraz dodatkowe godziny z art. 42 KN, tzw. godziny karciane. Pozostały czas pracy powinni oni przeznaczyć na doskonalenie zawodowe, przygotowanie do zajęć, wycieczki z uczniami, zebrania z rodzicami czy sprawdzanie prac uczniów.

Jeśli MEN wyrazi zgodę na likwidację godzin karcianych, samorządy musiałyby liczyć się ze znacznymi kosztami.

Podczas obrad delegaci  „Solidarności” wyrazili również sprzeciw wobec „ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela”. Postulują za tym ,aby ustawa obejmowała wszystkich nauczycieli, również tych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach niepublicznych i tzw. asystentów nauczycieli.

Delegaci sprzeciwiają się również planowanej przez MEN likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, jak również opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej. Według nich tego typu rozwiązanie doprowadzi do „dalszego eliminowania średniego personelu medycznego”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP       

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Lista kontrolna ułatwiająca monitorowanie podstawy programowej po pierwszym etapie edukacyjnym w roku szkolnym 2013/2014
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla dyrektora po pierwszym etapie edukacyjnym
 Arkusz dla dyrektora.

Pobierz dokument

Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla nauczycieli po pierwszym etapie edukacyjnym
 Arkusz do wypełnienia przez nauczycieli uczących.

Pobierz dokument

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 4
 

Pobierz dokument

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel mianowany (17 lat pracy) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w roku szkolnym 2014/2015 dostał ograniczenie z przyczyn organizacyjnych do ½ etatu. Czy w przypadku niewyrażenia zgodny i po otrzymaniu wypowiedzenia nauczyciel może zwrócić się z prośbą o urlop dla poratowania zdrowia np. w sierpniu? Czy po wyrażeniu zgodny na ograniczenie etatu należy się w sierpniu urlop dla poratowania zdrowia?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel z 34 letnim stażem pracy zatrudniony na podstawie mianowania otrzymał ograniczenie na które nie wyraził zgody. Czy przysługuje mu oprócz odprawy z art. 20 również odprawa emerytalna? Jak naliczyć odprawę sześciomiesięczną z wynagrodzenia zasadniczego czy z wynagrodzenia zasadniczego i godzin nadliczbowych jakie nauczyciel realizował?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przypadku nie funkcjonowania na terenie szkoły związków zawodowych, istnieje konieczność opiniowania arkusza organizacyjnego przez oddział związku?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka została zwolniona z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenie, który upłynie 31.08.2014r. Czy ma prawo udziału w plenarnym zebraniu rady pedagogicznej, które odbędzie w sierpniu? 
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły, który nie ukończył kursu kierowników wycieczek może być kierownikiem wycieczki?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stop zwolnieniom z w-f, darmowy podręcznik – minister Tadeusz Sławecki w Zgierzu
Problem zwolnień uczniów z zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, kwestie wdrażania w szkołach bezpłatnego podręcznika i innych materiałów edukacyjnych – to tematy debaty dzisiejszej (poniedziałek 26 maja) w Zgierzu z udziałem Tadeusza Sławeckiego, wiceministra edukacji narodowej.
Data: 2014-05-26

Czytaj więcej...

 

Konkurs Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM)
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) ogłasza konkurs dla uczestników i uczestniczek Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji na działania Platformy w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Data: 2014-05-26

Czytaj więcej...

 

Druga konferencja dla dyrektorów szkół w sprawie darmowego podręcznika z udziałem wiceministra Tadeusza Sławeckiego
Dzisiaj (piątek 23 maja) w Lublinie Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN wziął udział w drugiej z cyklu kilkunastu konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych na temat zmian w przepisach oświatowych dotyczących zapewnienia uczniom bezpłatnego podręcznika i innych materiałów edukacyjnych.
Data: 2014-05-23

Czytaj więcej...

 

„Europa naszym wspólnym domem” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Przemysław Krzyżanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wziął dziś (23 maja br.) udział w rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Europa naszym wspólnym domem”.
Data: 2014-05-23

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Joanna Berdzik z wizytą w Krakowie
Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej wzięła udział dzisiaj (piątek 23 maja) w uroczystości 200-lecia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza nr 36 w Krakowie.
Data: 2014-05-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd”
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory Wolności”- przedłużenie terminu zgłoszeń
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Odznaczeni i nagrodzeni 2014
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa programu eTwinning. Zaproszenie.
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Biuletyn Ministerstwa Gospodarki dotyczący Szkolnictwa Zawodowego
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu