Biuletyn informacyjny nr 173 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-06-2014 r.

Zmiany ustawy o systemie oświaty - większa ochrona dziecka korzystającego z wypoczynku

Sejm w dniu 4 kwietnia 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny, a przy tym, w art. 3 także zmianę ustawy o systemie oświaty. Senat nie dokonał poprawek w treści ustawy. W ustawie o systemie oświaty w art. 92a po ust. 1 dodano ust. 1a i 1b. Jest to 46 zmiana ustawy (zamieszczona w Dz. U. z  25 kwietnia 2014 r.  poz. 538) od czasu ogłoszenia tekstu jednolitego w 2004 r.

Zmiana ustawy weszła w życie 25 maja 2014 r.

1. W ustawie określono grupę przestępstw i zakazów (obowiązków), które uniemożliwiają zatrudnienie na stanowisku wychowawcy lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Są to umyślnie popełnione przestępstwa:

1) przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,

2) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,

3) przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów,

4) określone w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Są to zakazy (obowiązki):

1) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

2) obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

3) zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,

4) zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

2. Organizator wypoczynku (może nim być dyrektor szkoły, jeśli szkoła organizuje taki wypoczynek) przed zatrudnieniem wychowawcy lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zażądania od kandydata na wymienione stanowisko informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Całość komentarza dostępna tutaj.      

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

Pobierz dokument

Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Życzenie organizowania zajęć z etyki
 

Pobierz dokument

Ocena dorobku zawodowego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W miesiącu lipcu 2014 roku odchodzi na emeryturę główna księgowa. Moje pytanie jest następujące, czy można dla obecnego pracownika księgowości zastosować awans wewnętrzny zgodnie z art 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Kto wchodzi w skład komisji na egzaminie klasyfikacyjnym dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Konserwator w naszej szkole zatrudniony jest na 1/4 etatu czyli 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Staż jego pracy wynosi 12 lat. Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się panu konserwatorowi? Proszę napisać jak się oblicza ten urlop?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile dni (i godzin) urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu w przedszkolu nieferyjnym na 0,5 etatu (12,5/25), pracującemu cztery dni w tygodniu? Zakładając, że nauczyciel rozpoczyna urlop 01.07.2014 - kiedy powinien wrócić z urlopu do pracy? (do wykorzystania wszystkie przysługujące dni urlopu)
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Co powinno się znaleźć na świadectwie uczennicy kl. VI, która miała wystawioną ocenę klasyfikacyjną śródroczną z wf po I semestrze, a w drugim była zwolniona z tych zajęć? Ocena z I semestru czy zapis "zwolniona"?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Gala Finałowa konkursu Mam Haka na Raka
Projekt kampanii społecznej na temat nowotworów układu chłonnego – to zwycięzca 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka. Dzisiaj (6 czerwca) odbyła się Gala Finałowa Konkursu z udziałem Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w MEN.
Data: 2014-06-06

Czytaj więcej...

 

Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji
- Jeśli chcemy ewolucyjnie myśleć o edukacji, musimy myśleć o wykształconych nauczycielach z praktyką. Szukam odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przekazać wiedzę nauczycielom. Także tym, którzy już pracują w tym zawodzie. Czekam na wasze pomysły. Ta konferencja i Państwa doświadczenie są bezcenne, ponieważ bez wykształconych nauczycieli nie da się kształcić dzieci – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej podczas ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Razem poprzez zmiany w kształceniu przyszłych nauczycieli”. Konferencja odbyła się dziś (6 czerwca br.) w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie.
Data: 2014-06-06

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie krajowe międzynarodowego projektu CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji
Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN uczestniczyła dziś (5 czerwca) w podsumowaniu krajowego projektu CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji.
Data: 2014-06-05

Czytaj więcej...

 

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego
10 czerwca br. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i wszystkimi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzi diagnozę przedmaturalną z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Data: 2014-06-04

Czytaj więcej...

 

„Lekcjami wolności” – szkoły świętują 25. rocznicę wyborów ‘89
„Teraz twoja kolej. Żyjesz w kraju, jakiego wielu przed tobą nie znało. W kraju, który przy wielkiej motywacji i ciężkiej pracy, daje szansę na zrealizowanie marzeń” – to słowa skierowane do wnuczki, uczennicy raciborskiego liceum, jednego z wielu uczniów, którzy wzięli udział w „Lekcji Wolności”. 4 czerwca to kulminacyjny dzień tej akcji prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkołach organizowane są dziś zajęcia nawiązujące do 25. rocznicy wydarzeń 1989 roku, symbolicznie nazywane „Lekcjami wolności”.
Data: 2014-06-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd”
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory Wolności”- przedłużenie terminu zgłoszeń
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Odznaczeni i nagrodzeni 2014
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa programu eTwinning. Zaproszenie.
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Biuletyn Ministerstwa Gospodarki dotyczący Szkolnictwa Zawodowego
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu