Biuletyn informacyjny nr 174 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-06-2014 r.

Nauczyciel pod lupą

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013. Była to druga edycja badania organizowanego przez OECD. Ma ono na celu porównanie opinii nauczycieli  z informacjami na temat ich pracy oraz ich wpływem na proces uczenia się uczniów.

Badaniem objęto 170 tysięcy nauczycieli z 34 krajów i regionów z całego świata. W Polsce pod lupę wzięto nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. Decyzję o udziale w badaniu podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przeciwieństwie do innych krajów uczestniczących w badaniu, w Polsce oceniani są wszyscy nauczyciele. Jednak oceny dokonywane są dość rzadko i tylko przez dyrektora.

Dla porównania, w innych krajach w procesie oceniania biorą udział różne osoby, na przykład inni nauczyciele, członkowie zespołu zarządzającego szkołą (w tym rodzice), wyznaczeni mentorzy czy też zewnętrzne osoby i instytucje np. władze lokalne.

Badania pokazują, że statystyczny nauczyciel gimnazjalny w krajach biorących udział w badaniu TALIS ma 43 lata, natomiast w Polsce jest o rok młodszy, ma 17 lat doświadczenia zawodowego oraz uczy w niewielkiej szkole publicznej.

Na całym świecie w zawodzie nauczyciela dominują kobiety, jednak im wyższy etap edukacyjny, tym mniej pań na stanowiskach dyrektorskich. W Polsce odsetek kobiet dyrektorów w szkołach podstawowych wynosi 72%, w gimnazjach 67%, a w szkołach ponadgimnazjalnych 53%.

Ponadto wyniki badań wskazują, iż polscy nauczyciele i dyrektorzy mają lepsze wykształcenie formalne niż w wielu innych krajach, jak również coraz częściej korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego. Główne potrzeby szkoleniowe nauczycieli to m.in. praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

Zdaniem polskich pedagogów, w procesie nauczania ważniejsze jest samo wyciąganie wniosków i rozumowanie niż nabycie konkretnej wiedzy, a uczniom należy pozwalać przede wszystkim na samodzielne rozwiązywanie zadań.

Co ciekawe, polscy nauczyciele w porównaniu z innymi krajami rzadziej stosują techniki angażujące uczniów na zasadzie pracy  w grupach czy przy dłuższych projektach.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP        

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce
 

Pobierz dokument

Wzór procedury odwołania wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy wychowawca klasy może wydrukować swoje nazwisko i imię na świadectwie ucznia, w rubryce wychowawca klasy (opiekun) nie podpisując go własnoręcznie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń gimnazjum realizuje obowiazek szkolny w ORW. Czy szkoła - gimnazjum- wydaje świadectwo takiemu uczniowi?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak wypełnić świadectwo szkolne ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak wygląda kwestia oceny ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Wiem, że ocena jest opisowa - ale czy dotyczy to także zachowania i religii? Jak wpisujemy takiego ucznia w zestawieniach (tabelki w dzienniku, np. zachowanie)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica klasy III gimnazjum w klasie III była zwolniona z wychowania fizycznego. Na zajęcia uczęszczała w klasie I i II gimnazjum. Czy na świadectwie ukończenia gimnazjum z wychowania fizycznego wpisujemy "zwolniona", czy ocenę z klasy II gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Bezpłatne podręczniki już we wrześniu – Prezydent podpisał ustawę MEN
Bezpłatne podręczniki dla pierwszoklasistów od września 2014 r., dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – od 2017 r. To główne zapisy przygotowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty podpisanej 18 czerwca przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.
Data: 2014-06-20

Czytaj więcej...

 

25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą – zaproszenie na konferencję prasową
Dzisiaj (23 czerwca) w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 66) odbędzie się konferencja podsumowująca 25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą.
Data: 2014-06-20

Czytaj więcej...

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”
16 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców konkursu „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”, zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Data: 2014-06-20

Czytaj więcej...

 

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części.
Data: 2014-06-18

Czytaj więcej...

 

Spotkanie Społecznego Komitetu Doradczego (SKD)
W kolejnym posiedzeniu Społecznego Komitetu Doradczego, które odbyło się 13-14 czerwca, uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane modernizacją systemu oświaty. Komitet został powołany w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.
Data: 2014-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd”
Data: 2014-05-13

Czytaj więcej...

 

Konkurs plastyczny „Kolory Wolności”- przedłużenie terminu zgłoszeń
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Odznaczeni i nagrodzeni 2014
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa programu eTwinning. Zaproszenie.
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

 

Biuletyn Ministerstwa Gospodarki dotyczący Szkolnictwa Zawodowego
Data: 2014-05-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu