Biuletyn informacyjny nr 175 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-07-2014 r.

Kolejne zmiany ustawy o systemie oświaty – tzw. ustawa podręcznikowa

Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z  23 czerwca 2014 r.  - poz. 811, a weszła w życie 8 lipca 2014 r.

Najważniejsze ustalenia tzw. ustawy podręcznikowej:

1. W ustawie określono definicje podręcznika i materiałów służących uczniowi:

1) podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,

2) materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,

3) materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2. Nowe lub na nowo zdefiniowane zadania dyrektora szkoły:

1) Dyrektor przedszkola lub szkoły dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania (art. 22a ust. 6).

2) Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli ustala (art. 22ab ust. 4):

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

3) Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może (art. 22ab ust. 5):

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

4) Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym (art. 22ab ust. 6).

 

                                                                                 Całość komentarza dostępna tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Pobierz dokument

Wewnętrzna polityka antymobbingowa
 

Pobierz dokument

Ocena dorobku zawodowego
 

Pobierz dokument

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego
 

Pobierz dokument

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole powinny prowadzić księgę ewidencji? Czy jeśli jest to ten sam organ prowadzący to księga jest wspólna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel stażysta pomimo wielu przypomnień ze strony opiekuna stażu i dyrektora nie złożył do 30.06. sprawozdania z odbytego stażu. Dnia 2 lipca otrzymał pisemną informacje ,że nie zostanie wszczęta procedura awansu zawodowego. Następnego dnia czyli 3 lipca złożył sprawozdanie. Sprawozdanie nie odzwierciedla tego co robił ( w dużej mirze " ściągnięte" z internetu). Czy mam rozpocząć postępowanie związane z awansem? Do dnia dzisiejszego nie wpłynął taki wniosek od tego nauczyciela.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jak wygląda procedura zatrudniania asystenta nauczyciela dla 1. klasy na podstawie nowych przepisów? Czy wniosek o zatrudnienie składany do organu prowadzącego może być podyktowany pisemnym podaniem w tej sprawie Rady Rodziców lub rodziców uczniów danej klasy? Czy są jakieś wymogi, kiedy trzeba zatrudnić w szkole asystenta nauczyciela? Czy organ prowadzący może odmówić zatrudnienia asystenta, mimo wniosku dyrektora szkoły- na jakiej podstawie? Czy szkole przysługuje wówczas odwołanie od decyzji organu prowadzącego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Uczniowie klasy drugiej realizują program języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Grupa jest jednak bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o poziom języka - są w niej zarówno uczniowie bardzo dobrzy, planujący studia na filologii angielskiej, jak i osoby, które zakończyły rok z oceną dopuszczającą i nie chcą podchodzić do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Po konsultacji z uczniami w klasie trzeciej chcielibyśmy utworzyć w tej klasie dwie grupy - "bardziej" i "mniej" zaawansowaną. Pytanie dotyczy drugiej z wymienionych: 1. Czy nauczyciel może wybrać dla tych uczniów podręcznik na poziomie niższym niż realizowany w klasie drugiej, żeby pomóc im dobrze przygotować się do matury na poziomie podstawowym? (w klasie pierwszej i drugiej przerobiono większość treści z poziomu rozszerzonego, brakujące można uzupełnić w klasie trzeciej, ale nie w takim zakresie jak w grupie "zaawansowanej").
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy za brak pracy domowej uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną? Czy raczej, jeśli tych prac nie odrabia, to wpływa to na ocenę z zachowania za stosunek do obowiązków szkolnych i wpisujemy wówczas uwagę? Proszę również o pomoc w rozwianiu wątpliwości, czy wpisujemy jedynkę za brak stroju gimnastycznego, materiałów na plastykę itd., czy zaliczymy to raczej do kryteriów oceny z zachowania? Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu dylematu.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Konkurs Nauczyciel Roku 2013
Trzynastka po raz 13.! Znasz jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który ma pasję, potrafi porwać młodzież, umie dostrzec potrzeby ucznia, ma osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej? Nie czekaj, zgłoś go do Konkursu Nauczyciel Roku 2014!
Data: 2014-07-15

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Fundusze europejskie na edukację w latach 2014-2020. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych."
Problematyka nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych oraz ich miejsce w nowej perspektywie finansowej – to temat konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych zorganizowanej dzisiaj w Centrum Nauki Kopernik.
Data: 2014-07-10

Czytaj więcej...

 

List do dyrektorów szkół podstawowych
List Podsekretarz Stanu w MEN – Joanny Berdzik do dyrektorów szkół podstawowych w sprawie wejścia w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Data: 2014-07-09

Czytaj więcej...

 

PISA 2012 – są wyniki dodatkowych badań 15-latków
Oprócz badania głównego PISA 2012, którego wyniki ogłoszono pod koniec 2013 r., wśród 15-latków przeprowadzono - po raz pierwszy - dodatkowe badania - kompetencji finansowych. Dzisiaj poznaliśmy ich wyniki.
Data: 2014-07-09

Czytaj więcej...

 

Ustawa „podręcznikowa” wchodzi w życie
Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy wchodzącej dzisiaj w życie tzw. ustawy „podręcznikowej". Gwarantuje ona także uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Data: 2014-07-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w gminie Jerzmanowa
Data: 2014-06-30

Czytaj więcej...

 

Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczymy się PaTrzeć”
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

Szkolenia internetowe programu eTwinning
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

Terminy egzaminów DSD I i DSD II w roku szkolnym 2014/2015
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu