Biuletyn informacyjny nr 176 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

25-07-2014 r.

Kolejny projekt nowelizacji UoSO 

MEN skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten wiążę się z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. Według Trybunału Konstytucyjnego zagadnienie związane z konstytucyjnym prawem do nauki , obejmującym zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, a także warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych – należy określić bezpośrednio w ustawie.

W związku z powyższym w przekazanej do konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących:

1) ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);

2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
 

Pobierz dokument

Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego
 

Pobierz dokument

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej
 

Pobierz dokument

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 

Pobierz dokument

Wzór procedury odwołania wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony,od 2006 r, z którym rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 lipca 2014r.? Sprawa dotyczy placówki feryjnej. W trakcie ferii zimowych wykorzystano 14 dni urlopu.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole powinny prowadzić księgę ewidencji? Czy jeśli jest to ten sam organ prowadzący to księga jest wspólna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel realizujący program historii w zakresie rozszerzonym w klasie II liceum może w następnym roku szkolnym zmienić program na inny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który skończył studia licencjackie z pedagogiki terapeutycznej może być nauczycielem wspomagającym?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Wicedyrektor pracuje podczas rekrutacji do 11 lipca. Przez 1 tydzień sierpnia przygotowuje arkusz organizacyjny i plan zajęć, a od 25 sierpnia jest w szkole (ze względu na egzaminy poprawkowe, konferencje, sprawy związane z rozpoczęciem roku szkolnego). Jak jego pracę zalegalizować, tak aby mógł mieć prawo do urlopu uzupełniającego?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dr Marcin Smolik Dyrektorem Komisji Egzaminacyjnej
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wręczyła dzisiaj dr Marcinowi Smolikowi powołanie na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Swoje obowiązki zacznie pełnić od jutra (23 lipca).
Data: 2014-07-22

Czytaj więcej...

 

Warunki i sposoby oceniania - projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafia do konsultacji społecznych
Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) – to główny cel skierowanego dzisiaj do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Data: 2014-07-22

Czytaj więcej...

 

Prezentacja polskich doświadczeń w Finlandii
Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w Yyterii (Finlandia) w spotkaniu przedstawicieli krajów i regionów, które odnoszą sukcesy w polityce edukacyjnej (17-18 lipca).
Data: 2014-07-21

Czytaj więcej...

 

Wizyta delegacji Ministerstwa Edukacji Arabii Saudyjskiej
Ewa Dudek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się dzisiaj z delegacją z Arabii Saudyjskiej. Goście reprezentowali Komisję Ewaluacji Szkolnictwa Publicznego (Public Education Evaluation Commission). Głównym tematem spotkania były zagadnienia z zakresu nowego systemu ewaluacji w Polsce.
Data: 2014-07-21

Czytaj więcej...

 

Konkurs Nauczyciel Roku 2014
Trzynastka po raz 13.! Znasz jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który ma pasję, potrafi porwać młodzież, umie dostrzec potrzeby ucznia, ma osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej? Nie czekaj, zgłoś go do Konkursu Nauczyciel Roku 2014!
Data: 2014-07-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w gminie Jerzmanowa
Data: 2014-06-30

Czytaj więcej...

 

Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczymy się PaTrzeć”
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

Szkolenia internetowe programu eTwinning
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

 

Terminy egzaminów DSD I i DSD II w roku szkolnym 2014/2015
Data: 2014-06-27

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu