Biuletyn informacyjny nr 177 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu


Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-08-2014 r.

Rozpoczęła się dystrybucja „Naszego Elementarza”

Według MEN najpóźniej do 22 sierpnia do szkół powinny dotrzeć pierwsze zamówione części nowego darmowego podręcznika „Nasz elementarz”. Do obsługi jego dystrybucji zostanie wykorzystana aplikacja internetowa, w której dostawca odnotuje fakt dostarczenia przesyłki, a dyrektorzy potwierdzą odbiór podręczników. Mogą to zrobić logując się do aplikacji i wskazując odpowiednią liczbę otrzymanych egzemplarzy.

W przypadku szkół w których już po złożeniu zamówienia zwiększy się liczba uczniów,  istnieje możliwość ubiegania się o egzemplarze z rezerwy, którą dysponują kuratorzy oświaty. Dodatkowe zamówienie szkoły będą mogły składać od 11 sierpnia, od godz. 11:00 za pomocą tych samych aplikacji. Podręczniki z rezerwy będą dostępne również dla szkół, które do 23 lipca, tj. do czasu zamknięcia możliwości składania zamówień na podręcznik, nie złożyły takiego zamówienia.

Jeżeli w przesyłce zdarzy się egzemplarz wadliwy lub uszkodzony, szkoły będą miały również możliwość wymiany. Należy przy tym pamiętać, że podręczniki wadliwe podlegają zwrotowi do kuratorium oświaty, które będzie odsyłać je do producenta, zobowiązanego dostarczyć nowe egzemplarze bez wad.

Majowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada, iż uczniowie, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom.

Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Protokół z egzaminu poprawkowego
 

Pobierz dokument

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej
 

Pobierz dokument

Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
 

Pobierz dokument

Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego
 

Pobierz dokument

Lista kontrolna remontów
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wręczyliśmy w dniu 23.05.2014r. 3 miesięczne wypowiedzenie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2. które upłynie 31.08.2014r. Otrzyma odprawę 2-m-czną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Proszę o pomoc jaki zapis zastosować w świadectwie pracy tego nauczyciela : art. 30 par. 1 pkt 2 Kp w powiązaniu z art. 20 ust 1 pkt 2 KN, czy może art.27 ust 1 KN?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jak wygląda procedura zatrudniania asystenta nauczyciela dla 1. klasy na podstawie nowych przepisów? Czy wniosek o zatrudnienie składany do organu prowadzącego może być podyktowany pisemnym podaniem w tej sprawie Rady Rodziców lub rodziców uczniów danej klasy? Czy są jakieś wymogi, kiedy trzeba zatrudnić w szkole asystenta nauczyciela? Czy organ prowadzący może odmówić zatrudnienia asystenta, mimo wniosku dyrektora szkoły- na jakiej podstawie? Czy szkole przysługuje wówczas odwołanie od decyzji organu prowadzącego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole powinny prowadzić księgę ewidencji? Czy jeśli jest to ten sam organ prowadzący to księga jest wspólna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy jednostka jaka jest szkoła kierując się zapisem art. 54 paragraf 1 pkt 5 ordynacji podatkowej na zasadach rachunkowości ma prawo odstąpić od naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności budżetowych o charakterze publicznym, które stanowią dochody budżetowe lub też z tyt. należności z utworzonego uchwałą Rady miasta wydzielonego rachunku dochodów własnych? (należności za opłaty za obiady w stołówce szkolnej)
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel stażysta pomimo wielu przypomnień ze strony opiekuna stażu i dyrektora nie złożył do 30.06. sprawozdania z odbytego stażu. Dnia 2 lipca otrzymał pisemną informacje ,że nie zostanie wszczęta procedura awansu zawodowego. Następnego dnia czyli 3 lipca złożył sprawozdanie. Sprawozdanie nie odzwierciedla tego co robił ( w dużej mirze " ściągnięte" z internetu). Czy mam rozpocząć postępowanie związane z awansem? Do dnia dzisiejszego nie wpłynął taki wniosek od tego nauczyciela.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym problematyki: edukacja - doskonalenie - praca zawodowa młodych ludzi. Najciekawsze projekty zostaną wyróżnione Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży 2014–2016.
Data: 2014-08-06

Czytaj więcej...

 

99,6 procent szkół publicznych skorzysta z darmowego podręcznika
99,6 procent szkół publicznych w Polsce zdecydowało się na przyjęcie rządowej oferty darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów – powiedział (dzisiaj, w środę 6 sierpnia) premier Donald Tusk na konferencji prasowej w warszawskim Centrum Usług Wspólnych.
Data: 2014-08-06

Czytaj więcej...

 

Siódme miejsce polskiej drużyny w 46. międzynarodowej olimpiadzie chemicznej
Mateusz Szczygieł, Wojciech Łyczek, Karol Rząd, Anna Fabich – to polscy medaliści 46. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Hanoi. Uczniowie zdobyli dwa medale złote, jeden srebrny i jeden brązowy. W konkursie uczestniczyło 300 zawodników z 75 państw z wszystkich kontynentów. Polska drużyna plasuje się na siódmym miejscu za Rosją, Singapurem, Ukrainą, Wietnamem, Tajwanem i Chinami.
Data: 2014-08-05

Czytaj więcej...

 

Wizyta Ministra ds. Oświaty, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii
Sekretarz stanu, Tadeusz Sławecki oraz podsekretarz stanu Ewa Dudek gościli 4 sierpnia Martinę Münch, Ministra ds. Oświaty, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii.
Data: 2014-08-05

Czytaj więcej...

 

Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności
Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności i zacieśnienie współpracy szkół i uczelni – to wspólny cel dwóch nowych programów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od jesieni rozpoczną się: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności.
Data: 2014-08-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Obowiązek lustracji dla dyrektorów szkół publicznych
Data: 2014-07-31

Czytaj więcej...

 

Zasady zamieszczania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o konkursach
Data: 2014-07-31

Czytaj więcej...

 

Awans zawodowy nauczycieli - składanie wniosków
Data: 2014-07-31

Czytaj więcej...

 

Program Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe na lata 2014-2020
Data: 2014-07-29

Czytaj więcej...

 

Projekt „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”
Data: 2014-07-29

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu