Biuletyn informacyjny nr 178 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-08-2014 r.

Zasady zakupu podręczników

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej  informują o podstawowych zasadach dotyczących zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Wyniki badań CBOS wskazują,  iż w ubiegłym roku rodzice przeznaczyli średnio 328 zł na zakup podręczników.

Jak podkreśla Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska, w tym roku uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej będą korzystali  z bezpłatnego podręcznika przygotowanego przez MEN „ Nasz Elementarz”.

Ponadto  szkoły otrzymają dotację w wysokości 75 zł na każdego pierwszoklasistę do wykorzystania na ćwiczenia i podręcznik lub materiały edukacyjne do nauki obowiązkowego języka obcego. W kolejnych latach  darmowe podręczniki i system dotacji obejmie kolejne klasy, natomiast w tym roku książki dla starszych uczniów trzeba będzie jeszcze kupić.

Dla rodzin o najniższych dochodach przewidziana jest pomoc w formie rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W 2014 r. rząd przeznaczył na ten program 156 mln zł.

UOKiK zachęca nauczycieli i rodziców do porównywania cen podręczników przed ich zakupem. Należy również pamiętać o podstawowych prawach konsumenta, jak możliwość reklamowania wadliwych podręczników czy unikanie zakazanych praktyk marketingowych stosowanych przez niektórych wydawców, np. kupowanie tzw. „pakietów”.  Warto również przypominać rodzicom, że istnieje możliwość nabycia używanych podręczników, które są zwykle najtańsze.

Z poważaniem,  

Zespół redakcyjny serwisu

nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola - wariant 4
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla placówki oświatowo - wychowawczej
Placówki oświatowo – wychowawcze: placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne) oraz szkolne schroniska młodzieżowe (całoroczne i sezonowe).

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 poradni psychologiczno - pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla szkoły podstawowej - wariant 1
Plan nadzoru pedagogiczne dla szkoły podstawowej uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla gimnazjum - wariant 1
Plan nadzoru pedagogiczne dla gimnazjum uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Okazało się, że na dzień 31 sierpnia będzie o 1 klasę mniej w edukacji wczesnoszkolnej (wielu uczniów odroczono), stan na dzień 07 sierpnia . Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni na podstawie mianowania. Czy można ich zwolnić za trzymiesięcznym wypowiedzeniem?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pracownica obsługi przebywa na długotrwałym, ciągłym zwolnieniu lekarskim, 182 dni tego zwolnienia mijają 06 września 2014r. -sobota. Po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego pracownica chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia. Z jaka datą należy rozwiązać umowę skoro 7 września przypada w niedzielę? Czy można dopiero z dniem 8 września (poniedziałek?). W szkole soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy. Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy uprawnienia do odprawy w związku z art.8.1, w związku z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - nauczyciel został zwolniony, należy mu się odprawa w związku z artykułem wymienionym powyżej. Nauczyciel ten odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu. Czy w takim przypadku należy czekać na wyrok sądu w tej sprawie, czy wypłacić odprawę?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia od 01.09.2013 do 31.08.2014 r. Na wniosek nauczyciela rozwiązano umowę o pracę z dn. 31.01.2014 r. Wydano świadectwo pracy. Od dnia 01.02.2014 r. nauczyciel podjął pracę w innej szkole. Pracodawca wystąpił do nas o przekazanie teczki akt osobowych. Czy w takiej sytuacji przekazujemy teczkę akt osobowych nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy zmiany warunków zatrudnienia, a mianowicie: Nauczyciel do tej pory pracował w wymiarze 19/18 ucząc przyrody, od września 2014 niestety mógł otrzymać tylko 17/18, ale dostał 4 godziny świetlicy. Czy powinna być zawarta nowa umowa, czy może aneks do umowy i jak taki dokument powinien wyglądać? Druga część dotyczy nauczyciela, który ma zatrudnienie 18/18,ale dostał godziny świetlicy. Czy w tym przypadku należy także zmienić warunki zatrudnienia? Czy zastosować aneks do umowy i godziny świetlicy liczyć jako nadgodziny z pensum uśrednionego (łączonego)? Jak prawidłowo uporządkować dokumentację kadrową w tych przypadkach?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ceny podręczników - porównaj
Rodzicu, wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek.
Data: 2014-08-14

Czytaj więcej...

 

Pierwsza część "Naszego elementarza" w kolejnych szkołach
Łódzkie i kujawsko-pomorskie – to kolejne województwa, w których zakończono dystrybucję pierwszej części „Naszego elementarza". Oznacza to, że na terenie tych województw, podręcznik trafił dzisiaj do wszystkich szkół, które go zamówiły.
Data: 2014-08-13

Czytaj więcej...

 

Informacja dotycząca dotacji na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych
W związku z pojawiającym się wątpliwościami informujemy, że na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Data: 2014-08-12

Czytaj więcej...

 

156 mln zł na tegoroczną "Wyprawkę szkolną"
Już 78 milionów złotych trafiło do wojewodów – to pierwsza transza środków na wypłatę dofinansowania dla uczniów na zakup podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także materiałów edukacyjnych. Do końca września, w zależności od zapotrzebowania w poszczególnych gminach zostanie przekazana druga transza pieniędzy. Kwota zaplanowana w Programie na 2014 rok to 156 mln zł.
Data: 2014-08-12

Czytaj więcej...

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym problematyki: edukacja - doskonalenie - praca zawodowa młodych ludzi. Najciekawsze projekty zostaną wyróżnione Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży 2014–2016.
Data: 2014-08-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Nabór na szkolenie z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla dyrektorów szkół i placówek w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły
Data: 2014-08-20

Czytaj więcej...

 

Konferencja "Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości"
Data: 2014-08-19

Czytaj więcej...

 

Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Data: 2014-08-19

Czytaj więcej...

 

Weź kurs na wielokulturowość II
Data: 2014-08-19

Czytaj więcej...

 

Stypendia dla uczniów i studentów
Data: 2014-08-19

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu