Biuletyn informacyjny nr 179 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

29-08-2014 r.

1 września rozpocznie się rok szkolny 2014/2015

Wraz z nim wejdą w życie liczne zmiany wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1265).

W tym roku po raz pierwszy trafi do I klasy szkoły podstawowej połowa rocznika sześciolatków, czyli dzieci urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Razem z nimi naukę w pierwszej klasie rozpoczną też wszystkie dzieci 7-letnie. Sześciolatki z drugiego półrocza (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) zgodnie z wolą rodziców będą mogły również rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Ponadto Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej będą otrzymywać darmowy podręcznik przygotowany przez resort edukacji, a także pomoce edukacyjne w postaci ćwiczeń i podręcznika do języka obcego.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość zatrudnienia od 1 września 2014 r. w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystenta wychowawcy świetlicy.

Istotna zmiana dotyczy także lekcji etyki lub religii w szkole. Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów w sprawie organizacji nauki religii w publicznej szkole lub przedszkolu jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Zmodyfikowano również sprawdzian szóstoklasisty, który od nowego roku szkolnego będzie składał się z dwóch części, przeprowadzonych w jednym dniu. Pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność wykorzystania ich w zadanich w  kontekście przyrodniczym lub historycznym. Druga będzie dotyczyła wiadomości i umiejętności ucznia z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole.

Zmiany dotyczą także nowej formy egzaminów maturalnych. Maturzysta będzie obowiązkowo zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Oprócz tego będzie można jeszcze przystąpić do egzaminu z pięciu innych przedmiotów . W części pisemnej egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych uczeń będzie zdawał na poziomie podstawowym, a z przedmiotów dodatkowych tylko na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Ustne egzaminy maturalne nie będą jednak podzielone na poziomy - każdy z nich zdawany będzie na wyższym poziomie.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny serwisu

nadzorpedagogiczny.pl

 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla placówki oświatowo - wychowawczej

 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 poradni psychologiczno - pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola - wariant 4
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na etat w szkole 18/18 w tym roku szkolnym ma dodatkowe godziny ma dowożenie uczniów 6/26. Jak płacić temu nauczycielowy za te godziny, z jakiego etatu 26 czy 18, czy też utworzyć etat łączony? Proszę o odpowiedź
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel   w-f pracuje w szkole 2 lata. Miał umowy na czas określony, nigdy jednak nie były w pełnym wymiarze 10/18, lub 14/18. Jest nauczycielem kontraktowym. W tym roku mam dla niego 9/18 etatu i będzie to już 3 umowa. Czy można zawrzeć 3 umowę na czas określony? W przyszłym roku już nie będzie takiej możliwości, ponieważ będzie o jedną klasę mniej, więc braknie godzin w-f. Jaka umowa będzie zgodna z prawem? 
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nastąpiła jakaś zmiana w temacie - ocena pracy nauczyciela? Czy jest nadal wymagana i w jakim odstępie czasowym? Chodzi mi głównie o nauczycieli dyplomowanych.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie zostanie przeniesiony do innej placówki oświatowej zgodnie z art 18 ust. 4 KN. Pytanie dotyczy akt osobowych pracownika, czy powinny zostać przekazane w formie oryginału czy kopii?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy formy przywrócenia nauczyciela do pracy. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony /nauczycielowi kontraktowemu, który w lipcu w wyniku awansu uzyskał nauczyciela mianowanego/ na 0,50 etatu został wypowiedziany stosunek pracy z powodu braku godzin, jednak w wyniku rekrutacji godziny będą.W jaki sposób nauczyciela przywrócić, bez konieczności płacenia odprawy i ponownego zatrudniania?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

"Pokazać-przekazać" - konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Jako minister edukacji narodowej mogę mieć różne marzenia na temat tego jak powinny wyglądać lekcje, ale to państwo te lekcje prowadzicie. To państwo jako dyrektorzy szkół macie wpływ jak te lekcje są prowadzone – powiedziała dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska uczestnikom konferencji „Pokazać-przekazać”.
Data: 2014-08-22

Czytaj więcej...

 

Ceny podręczników - porównaj
Rodzicu, wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek.
Data: 2014-08-14

Czytaj więcej...

 

Pierwsza część "Naszego elementarza" w kolejnych szkołach
Łódzkie i kujawsko-pomorskie – to kolejne województwa, w których zakończono dystrybucję pierwszej części „Naszego elementarza". Oznacza to, że na terenie tych województw, podręcznik trafił dzisiaj do wszystkich szkół, które go zamówiły.
Data: 2014-08-13

Czytaj więcej...

 

Informacja dotycząca dotacji na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych
W związku z pojawiającym się wątpliwościami informujemy, że na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Data: 2014-08-12

Czytaj więcej...

 

156 mln zł na tegoroczną "Wyprawkę szkolną"
Już 78 milionów złotych trafiło do wojewodów – to pierwsza transza środków na wypłatę dofinansowania dla uczniów na zakup podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także materiałów edukacyjnych. Do końca września, w zależności od zapotrzebowania w poszczególnych gminach zostanie przekazana druga transza pieniędzy. Kwota zaplanowana w Programie na 2014 rok to 156 mln zł.
Data: 2014-08-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Rządowy programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.
Data: 2014-08-27

Czytaj więcej...

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
Data: 2014-08-27

Czytaj więcej...

 

Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Data: 2014-08-25

Czytaj więcej...

 

III edycja akcji Narodowe Czytanie
Data: 2014-08-25

Czytaj więcej...

 

Dodatkowy nabór wniosków na 2014 r. w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
Data: 2014-08-21

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu