Biuletyn informacyjny nr 180 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-09-2014 r.

Nowy rok szkolny – plany nadzoru już gotowe?

Wakacje już za nami, czas zatem powrócić do szkoły i rozpocząć  intensywną pracę związaną z planowaniem pracy placówki na kolejny rok szkolny. Podstawowym zadaniem w pierwszych dniach września jest stworzenie planu nadzoru pedagogicznego. Na co w szczególności warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, przystępując do opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015?

1. Struktura planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki jest określona w § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.). Przepis precyzyjnie określa, co mamy obowiązek zawrzeć w planie nadzoru. Plan składa się z trzech części – ewaluacji, kontroli i wspomagania.

2. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.560) wprowadziła zmiany w strukturze planu nadzoru. Od 1 września 2013r. w planie nadzoru nie ma potrzeby określenia celu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej oraz tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli.

3. Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014.

4. Nie ma żadnego obowiązującego wzoru planu nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru nie podlega ocenie w zakresie treści, nie podlega ewaluacji, ale kontroli (ma być). Jest jedynym wymaganym przez prawo dokumentem nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

5. To dyrektor decyduje o sposobie dokumentowania prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

Może warto zatem w tym roku szkolnym opracować plan nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, a jednocześnie nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce  dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie mogą być przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, zamieszczone na naszym portalu.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny serwisu

nadzorpedagogiczny.pl 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej- wymaganie 1 (ośrodki wychowawcze)
Projekt ewaluacji wewnętrznej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”. Propozycja uwzględnia m. in.: przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla szkoły podstawowej - wariant 2
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola - wariant 4
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń ukończył szkołę podstawową na wsi i rodzice zdecydowali, że naukę rozpocznie w gimnazjum obwodowym, ale nie będzie uczęszczał do klasy z kolegami. Zapisali swoje dziecko do innej klasy I w tej samej szkole. Rodzice musieli podpisać oświadczenie, że będą dowozili dziecko na własny koszt (dyrektor twierdzi, że dowożenie zorganizowane jest tylko dla całej klasy wiejskiej). Pytanie moje brzmi - czy w takiej sytuacji dyrektor ma prawo odmówić rodzicom dowozu ucznia do szkoły?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o poradę specjalistyczną w następującej kwestii: Czy są jakieś przepisy prawne, które regulują kwestię, kto powinien zbierać fundusze na organizację wycieczki szkolnej? Czy dopuszczalne jest, aby takie zadanie nauczyciel powierzył uczniowi, szczególnie wtedy kiedy koszt wycieczki jest wysoki, uczeń niepełnoletni, a zbieranie pieniędzy przeciąga się ? Jak postąpić w sytuacji kiedy nauczyciel - kierownik wycieczki odmawia jej zorganizowania w sytuacji kiedy to on ma zebrać fundusze? Czy dyrektor szkoły może zakazać takiego działania i zobowiązać nauczyciela do tego, żeby to on jako organizator wycieczki zajął się zebraniem środków finansowych i absolutnie nie przerzucał tego na uczniów?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń, który w Anglii ukończył szkołę podstawową, ale wiekowo jest młodszy o jeden rok od swoich rówieśników może byc przyjęty do pierwszej klasy gimnazjum.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy trzeba zawiadamiać rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych? Czy można zabronić uczniowi odwołania od przewidywanej oceny rocznej, gdyż nie spełnia określonych przez nauczyciela warunków, np. nie poprawił prac klasowych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić/zakupić nauczycielowi podręczniki do nauczania? Do tej pory nauczyciele w Liceum otrzymywali od wydawnictwa darmowy pakiet do nauczania wraz z podręcznikiem, ćwiczeniami, zbiorami zadań. Proszę o wykładnię prawa czy rzeczywiście jako dyrektor powinnam zakupić podręczniki czy też każdy nauczyciel powinien sam dokonać zakupu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ramowe plany nauczania - projekt rozporządzenia trafił do konsultacji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych (międzyresortowych) i konsultacji społecznych.
Data: 2014-08-29

Czytaj więcej...

 

Spotkanie Ministrów Edukacji Polski i Ukrainy
Joanna Kluzik-Rostkowska - minister edukacji narodowej spotkała się dzisiaj z Serhijem Kwitem, ministrem nauki i oświaty Ukrainy.
Data: 2014-08-28

Czytaj więcej...

 

Ostatnia, czwarta cześć "Naszego Elemenatarza" gotowa! Konsultacje społeczne potrwają do 11 września
Maj i czerwiec – to miesiące, w których pierwszoklasiści będą się uczyć z ostatniej, czwartej części „Naszego elementarza”. Już dziś każdy zainteresowany może ją obejrzeć i zrecenzować na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl
Data: 2014-08-28

Czytaj więcej...

 

"Pokazać-przekazać" - konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Jako minister edukacji narodowej mogę mieć różne marzenia na temat tego jak powinny wyglądać lekcje, ale to państwo te lekcje prowadzicie. To państwo jako dyrektorzy szkół macie wpływ jak te lekcje są prowadzone – powiedziała dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska uczestnikom konferencji „Pokazać-przekazać”.
Data: 2014-08-22

Czytaj więcej...

 

Ceny podręczników - porównaj
Rodzicu, wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek.
Data: 2014-08-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna WF z Klasą
Data: 2014-09-03

Czytaj więcej...

 

Informacja dot. gry na automatach dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Data: 2014-09-03

Czytaj więcej...

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w Lubiczu Dolnym
Data: 2014-09-03

Czytaj więcej...

 

List adresowany do dyrektorów szkół podstawowych zawierający informacje na temat wypożyczania i ewidencjonowania podręczników do klasy I
Data: 2014-09-02

Czytaj więcej...

 

Obchody rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
Data: 2014-08-29

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu