Biuletyn informacyjny nr 181 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-09-2014 r.

Ostatnie dni na planowanie nadzoru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek przedstawić do 15 września plan nadzoru pedagogicznego. Ten dokument to jeden z ważniejszych jakie dyrektorzy muszą przygotowywać co roku. Od niego zależy bowiem w jakim kierunku będzie się rozwijać placówka, jakie aspekty w opinii dyrektora wymagają zmian i poprawy, a jakie są wizytówką szkoły czy przedszkola i należy je pielęgnować.

O czym warto pamiętać

Dyrektor przedstawiając radzie pedagogicznej plan nadzoru na aktualny rok szkolny na pewno powinien skupić się na wnioskach z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku. To one głównie wskazują na zadania i cele stawiane przed wszystkimi nauczycielami, m.in. przed zespołem ewaluacyjnym, przed wychowawcami, opiekunami samorządów uczniowskich, pedagogiem itp.

Istotne są także kierunki polityki oświatowej wskazane przez ministerstwo na dany rok szkolny. W tym roku wśród podstawowych kierunków polityki oświatowej wskazane zostały:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
  2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Dodatkowo Minister Joanna Kluzik - Rostkowska ogłosiła, iż priorytetem na rok szkolny 2014/2015 będzie szkolnictwo zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z planami nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, które zostały przygotowane dla wszystkich typów placówek - od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne, a także dla zespołów Szkół, placówek niepublicznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, czy placówek oświatowo-wychowawczych.

                                                                                                          Z poważaniem                                                                                                                         Zespół redakcyjny                                                                                                       serwisu nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji wspomagajacej
Przykład arkusza obserwacji wspomagającej.

Pobierz dokument

Statut szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla zespołu szkolno - przedszkolnego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel rozpoczyna staż na nauczyciela dyplomowanego, czy może do planu włączyć działania, które podejmie w sąsiedniej szkole?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła niepubliczna może przyjąć ucznia, który ma zgodę innej placówki na edukację domową jako wolnego słuchacza do niższej klasy? Dziecko miało trudności w niektórych tematach z niektórych przedmiotów, rodzice chcieliby aby czasem uczestniczyło w lekcjach u wybranego przez nich nauczyciela.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązuje także w szkole specjalnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można odroczyć pięciolatka od spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica jest w trzeciej klasie gimnazjum, ma orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Rodzice zwrócili się z zapytaniem, czy można wydłużyć jej naukę, tak aby klasę trzecią realizowała przez dwa lata. Wcześniej szkoła nie dokonywała wydłużenia.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ramowe plany nauczania - projekt rozporządzenia trafił do konsultacji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych (międzyresortowych) i konsultacji społecznych.
Data: 2014-08-29

Czytaj więcej...

 

Spotkanie Ministrów Edukacji Polski i Ukrainy
Joanna Kluzik-Rostkowska - minister edukacji narodowej spotkała się dzisiaj z Serhijem Kwitem, ministrem nauki i oświaty Ukrainy.
Data: 2014-08-28

Czytaj więcej...

 

Ostatnia, czwarta cześć "Naszego Elemenatarza" gotowa! Konsultacje społeczne potrwają do 11 września
Maj i czerwiec – to miesiące, w których pierwszoklasiści będą się uczyć z ostatniej, czwartej części „Naszego elementarza”. Już dziś każdy zainteresowany może ją obejrzeć i zrecenzować na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl
Data: 2014-08-28

Czytaj więcej...

 

"Pokazać-przekazać" - konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Jako minister edukacji narodowej mogę mieć różne marzenia na temat tego jak powinny wyglądać lekcje, ale to państwo te lekcje prowadzicie. To państwo jako dyrektorzy szkół macie wpływ jak te lekcje są prowadzone – powiedziała dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska uczestnikom konferencji „Pokazać-przekazać”.
Data: 2014-08-22

Czytaj więcej...

 

Ceny podręczników - porównaj
Rodzicu, wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek.
Data: 2014-08-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Szkolenia-warsztaty w ramach projektów „Terpsychora do szkół”-edycja (5) i edycja (6) – zapisy tylko do 15 września 2014 r.
Data: 2014-09-10

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji"
Data: 2014-09-10

Czytaj więcej...

 

Narodowe Czytanie na Dolnym Śląsku
Data: 2014-09-10

Czytaj więcej...

 

„Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych”
Data: 2014-09-10

Czytaj więcej...

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Data: 2014-09-10

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu