Biuletyn informacyjny nr 182 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-09-2014 r.

Polska szkoła niewłaściwie uczy języków

Polska młodzież na naukę języka obcego poświęca bardzo dużo czasu, jednak w sytuacji wymagającej jego użycia nie potrafi zastosować tych umiejętności. Dlaczego w polskiej szkole tak trudno nauczyć się rozmawiać w obcym języku?

Przyczyną jest brak odpowiednich warunków – zbyt liczne grupy oraz nastawienie nauczycieli, którzy za cel stawiają sobie przede wszystkim przygotowanie uczniów do egzaminu. Nauczyciele języków obcych nie inicjują konwersacji, prowadzą lekcje w języku polskim, a uczniowie zamiast rozmawiać zazwyczaj rozwiązują testy i ćwiczenia. Nic więc dziwnego, że później nie potrafią oni wykorzystać znajomości języka obcego w praktyce.

Według Instytutu Badań Edukacyjnych, ponad połowa gimnazjalistów kończy szkołę bez znajomości języka obcego na poziomie A2, mimo iż takie są wymagania podstawy programowej. W niedawno rozpoczętym roku szkolnym szóstoklasiści po raz pierwszy będą obowiązkowo zdawać sprawdzian z wybranego języka obcego, jednak MEN nie liczy na dobre wyniki, szczególnie w przypadku  dzieci z wiejskich szkół, które rzadziej korzystają z korepetycji.

Kolejnym ważnym problemem jest brak aktywności szkół w międzynarodowych projektach. Tylko nieliczne szkoły starają się zapewnić wsparcie uczniom uzdolnionym. Jak zwykle przyczyną są pieniądze – przez ich brak dyrektorzy mają ograniczone możliwości nabywania nowoczesnych materiałów dydaktycznych, inwestowania w nowe technologie, współfinansowania wyjazdów zagranicznych, czy zwiększania wymiaru godzin nauczania języków obcych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2013 r. prowadzi program podnoszenia jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych. Głównym celem projektu jest pomoc nauczycielom w prowadzeniu zajęć w sposób ciekawy i efektywny. Ponadto na poziom znajomości języka na pewno wpłynie stopniowe wprowadzanie obowiązku nauki języka obcego w przedszkolach.

                                                                                                     Z poważaniem,                                                                                                                 Zespół redakcyjny serwisu                                                                                                          nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór upomnienia dla nauczyciela
 

Pobierz dokument

Zasady rekrutacji w poszczególnych typach placówek oświatowych
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji nauczyciela
 

Pobierz dokument

Statut szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam pytanie dotyczące łączenia pracy jednego nauczyciela w dwóch szkołach. W mojej szkole nauczyciel ma 19 godzin, w drugiej (na terenie gminy) - 3 godziny. Organ prowadzący zlecił mi wpisanie do arkusza tych trzech godzin pracy, tak by nie zawierać kolejnej umowy z nauczycielem w drugiej szkole. Czy jest to zgodne z prawem?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zmienić język wiodący po I etapie edukacyjnym? Np.: z języka niemieckiego na język angielski? Czy jest to zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, dotyczącą nauczania języka obcego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy zgodne jest z prawem oświatowym opracowanie wewnętrznych (szkolnych) kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych w oparciu o regulamin organu prowadzącego? Czy Rada Pedagogiczna może zaproponować swoje sugestie? Wiem, że dyrektora obowiązuje regulamin - Uchwała OP, w którym brak jest kryteriów; nie tworzy się dodatkowych regulaminów. Czy dyrektor sam powinien na własne potrzeby takowe kryteria ustalić, czy uwzględnić propozycje Rady? Czy owe kryteria powinny opiniować związki zawodowe? Według mojej opinii – nie, ale proszę o poradę.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy organizowanie religii w przedszkolu niepublicznym jest obowiązkowe?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji w szkołach obowiązującego od 3.09.2014 r. zniesiono obowiązek prowadzenia dziennika "godzin karcianych" przez nauczycieli, obecnie mają to robić w dziennikach innych zajęć! co to znaczy w praktyce? jak to interpretować?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wszystko o sprawdzianie i maturze 2015
Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od przyszłego roku.
Data: 2014-09-15

Czytaj więcej...

 

Sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki wziął udział w VI Europejskich Igrzyskach Omilpiad Specjalnych Bruksela -Antwerpia
13-14 września - w tych dniach wiceminister Tadeusz Sławecki przewodniczył delegacji polskiej podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Brukseli, a także obserwował zmagania sportowe zawodników w Antwerpii.
Data: 2014-09-14

Czytaj więcej...

 

Stowarzyszenie nauczycielskie o jakości edukacji
Przedstawiciele stowarzyszeń nauczycieli języków obcych, polonistów, matematyków, muzyków, a także nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i technicznych spotkali się dziś (12 września) w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Data: 2014-09-12

Czytaj więcej...

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r.
Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2014 roku przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów szkół ponad-gimnazjalnych.
Data: 2014-09-12

Czytaj więcej...

 

Konsultacje społeczne "Naszego Elementarza" zakończone
Za nami czwarty, ostatni już etap konsultacji społecznych darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do 11 września stronę internetową „Naszego elementarza" odwiedziło 132 772 użytkowników. To blisko trzy razy więcej niż w trakcie opiniowania trzech pierwszych części podręcznika.
Data: 2014-09-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce
Data: 2014-09-17

Czytaj więcej...

 

Baw się naturalnie
Data: 2014-09-17

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do programu Młodzi Przedsiębiorczy
Data: 2014-09-17

Czytaj więcej...

 

Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli.
Data: 2014-09-17

Czytaj więcej...

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „changes/chances@work”.
Data: 2014-09-17

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu