Biuletyn informacyjny nr 184 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-10-2014 r.

Weszło w życie rozporządzenie o konkursach i olimpiadach

26 września br. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 24 września zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Najważniejszym celem rozporządzenia zmieniającego jest umożliwienie uczestnictwa w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, młodzieży uzdolnionej, będącej uczniami gimnazjów. Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy w zakresie organizatorów olimpiad do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wymienia „placówki naukowe”, które nie występują w obowiązującym stanie prawnym, ponieważ zastały zastąpione przez jednostki naukowe czyli podmioty, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Zgodnie z rozporządzeniem uszczegółowiono przepisy dotyczące treści regulaminu olimpiady poprzez wskazanie, iż zawiera on:

  • warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
  • zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów,
  • wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów,
  • tryb odwoływania się uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów.   

Konkursy, olimpiady i turnieje pomagają w rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzają twórcze myślenie, wspomagają zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, jak również lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach na kolejnych etapach edukacyjnych lub do wykonywania zawodu.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacji zajęć - stosowane przez nauczyciela sposoby indywidualizacji pracy podczas zajęć z zakresu matematyki
 

Pobierz dokument

Planowanie realizacji wymagania: Dzieci są aktywne
 

Pobierz dokument

Tematyka zebrań i schematy rad pedagogicznych na cały rok szkolny
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć - aktywność dzieci
Stosowanie przez nauczyciela metod wywołujących aktywność dzieci. Organizowanie sytuacji angażujących dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wykonywania czynności samoobsługowych. 

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy Dzień Edukacji Narodowej, 14 października, jest dniem wolnym od pracy dla nauczycieli? Czy w tym dniu należy zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciele w-fu mogą pełnić dyżury? Czy podczas przerwy zobowiązani są do "pilnowania" rozbierających się dzieci? Czy dzieci mogą się rozbierać po przerwie? Czy istnieje jakiś przepis, który "ochrania" nauczycieli w-fu przed dyżurami?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jak poprawić świadectwo pracy wystawione przez poprzedniego dyrektora (4 lata temu). Błąd polega na ustaniu stosunku pracy innym niż w umowie. Czy może poprawić ten błąd obecny dyrektor i z jaką datą?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka powinna zakończyć staż na stopień nauczyciela mianowanego 31.05.2014 r., jednak przerwała staż z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim nieprzerwanie od 18.09.2013 do 31.08.2014. W jaki sposób przedłużyć staż? Czy pełny okres nieobecności do 31.08.2014 (348 dni) liczyć od 01.06.2014 czy od 01.09.2014 ?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Co oznacza zapis w nowym rozporządzeniu o dokumentacji, że odnotowuje się liczbę nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych? Czy mamy liczyć na każdym przedmiocie, czy ogólnie na wszystkich zajęciach? Czy dotyczy to ogólnie całego zespołu , czy każdego ucznia osobno. Z rozporządzenia nie wynika wprost, że każdego ucznia. Mam jeszcze jedno pytanie - jakie mają być dzienniki do zajęć organizowanych w ramach z.kartowych.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

EXPOSÉ Premier Ewy Kopacz – edukacja
Szkolnictwo zawodowe, nowe żłobki i przedszkola, likwidacja „śmieciowego” jedzenia w sklepikach szkolnych, darmowe podręczniki – to główne punkty exposé Premier Ewy Kopacz w części poświęconej edukacji.
Data: 2014-10-01

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Tadeusz Sławecki na konferencji "Kształcenie zawodowe - potrzeby czy konieczność"
- Szkoła zawodowa i pracodawca to sojusznicy, którzy mają ten sam cel – dobrze przygotować przyszłego pracownika do wykonywania zadań zawodowych, które postawi przed nim stanowisko pracy – powiedział sekretarz stanu Tadeusz Sławecki podczas dzisiejszej konferencji „Kształcenie zawodowe – potrzeby czy konieczność” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

Można składać zamówienia na adaptację II części Naszego Elementarza
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Szanowni Państwo Koordynatorzy,w piątek, 19 września, została uruchomiona możliwość składania zamówień na drugą część „Naszego elementarza" dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

"Wybierz studia" - nowy portal informacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych
Ruszył nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wybierz studia”. To jedyna w Polsce interaktywna baza prezentująca ofertę studiów wszystkich (435) szkół wyższych działających na terenie Polski. 
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

Rynek pracy i demografia - wyzwania dla polskiej edukacji" - konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Czuję, że jest w tej chwili dobry klimat do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Wiele osób chce mieć oprócz dyplomu także konkretny zawód – powiedziała dzisiaj minister Joanna Kluzik-Rostkowska podczas konferencji „Rynek pracy i demografia – wyzwania dla systemu polskiej edukacji”.
Data: 2014-09-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczyste Podsumowanie V edycji akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.
Data: 2014-10-01

Czytaj więcej...

 

Debata Nauczycieli Specjalistów na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kierunki zmian
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

Klub Bezpiecznego Puchatka
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

V edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

 

Zmiany w sprawie przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli.
Data: 2014-09-30

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu