Biuletyn informacyjny nr 185 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-10-2014 r.

Czekają nas tęczowe egzaminy zewnętrzne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała nowe procedury związane z przebiegiem testu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury. Dokumenty zatwierdzone przez CKE, liczące ponad 100 stron,  zawierają wytyczne na temat tego jak egzaminy w szkołach będą wyglądały od 2015 roku. Między innymi mówią  one o tym, że:

  • Nauczyciele, którzy będą pilnować uczniów w trakcie egzaminów nie mogą mieć ze sobą telefonów komórkowych, nie będą mogli także zaglądać do pracy zdających, a po sali egzaminacyjnej będą musieli poruszać się możliwie cicho.
  • Uczniowie na egzamin również nie mogą wnieść telefonu komórkowego, tabletu. Jeśli takie urządzenie zostanie wykryte, egzamin właściciela telefonu lub tabletu zostanie unieważniony.
  • Uczeń, który podczas egzaminu ściąga i przeszkadza innym w pracy musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, jego egzamin także będzie unieważniony.
  • Nad uczniami w danej sali egzaminacyjnej muszą czuwać co najmniej trzy osoby, z czego przynajmniej jedna spoza szkoły.
  • Rozmieszczając uczniów w salach egzaminacyjnych należy sporządzić plan każdej sali z zaznaczeniem, którzy nauczyciele kogo pilnują. Można przy tym stosować kolorowe oznaczenia.

Dyrektorzy szkół  i nauczyciele podchodzą do wytycznych sceptycznie, uważają że to przerost biurokratycznej formy nad treścią, a także brak zaufania. Jednak CKE tłumaczy, że nie chodzi o to, aby stwarzać nauczycielom i dyrektorom dodatkowe problemy, ale ujednolicić procedury.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 8 października 2014  

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej – wymaganie 7
Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

Pobierz dokument

Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć - aktywność dzieci
 

Pobierz dokument

Planowanie realizacji wymagania: Dzieci są aktywne
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy szkoła podstawowa niepubliczna ma obowiązek prowadzenia gimnastyki korekcyjnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytania związane z dokumentacją wycieczek szkolnych. Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierownik wycieczki (w czasie trwania wycieczki). Słyszałam, że powinien zabrać oryginały całej dokumentacji wycieczkowej (ksero dokumentów zostawić w szkole), a po powrocie oryginały zostawić u dyrektora. Czy zgody rodziców powinny po wycieczce znajdować się w dokumentacji szkolnej u dyrektora, czy u kierownika wycieczki, ewentualnie wychowawcy klasowego? Czy na liście uczestników powinien być umieszczony numer pesel (ochrona danych osobowych), ponieważ on umożliwia dostęp do darmowej opieki zdrowotnej?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy absolwenta ZSZ z roku 2010 / stara podstawa programowa / można przyjąć do 2-iej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel jest zatrudniony w gimnazjum na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy. W ostatnie wakacje został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu (2,5 promila), która jest traktowana jako przestępstwo popełnione umyślnie. Od dnia 1 września przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z tym mam pytania. W jaki sposób można się dowiedzieć czy nauczyciel został skazany przez sąd, czy sąd o fakcie skazania powiadomi pracodawcę? Jeżeli nauczyciel zostanie skazany prawomocnym wyrokiem to czy umowa o pracę ulega rozwiązaniu, a urlop zdrowotny przerwany?. Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy ukończenie studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką daje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu - na stanowisku pedagoga specjalnego i możliwość pracy w grupie integracyjnej jako nauczyciel wspomagający?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rusza Rok Szkoły Zawodowców - konferencja Minister Edukacji Narodowej
- Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego. Już od pewnego czasu bardzo wielu gimnazjalistów i ich rodziców zastanawia się: jak nie liceum to co? I o ile mają rozeznanie, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące w swojej okolicy, to zdecydowana większość rodziców i gimnazjalistów nie ma pojęcia, jakie szkoły zawodowe czy technika działają w ich pobliżu i jakiej są jakości. Musimy to zmienić – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie konferencji prasowej inaugurującej Rok Szkoły Zawodowców.
Data: 2014-10-08

Czytaj więcej...

 

Przyznanie tytułu Przedszkola lub Szkoły w Ruchu
Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby nagrodzić zaangażowanie i trud jaki przedszkola i szkoły włożyły w realizację działań włączając się w projekt Rok Szkoły w Ruchu, mimo iż części z nich nie udało się dopełnić ostatecznych formalności.
Data: 2014-10-08

Czytaj więcej...

 

Nadzór pedagogiczny - wyniki badań ewaluacyjnych
Szkoły zapewniają odpowiednie warunki do realizacji procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – to jeden z głównych wniosków płynących z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzanych w latach 2013-2014.
Data: 2014-10-06

Czytaj więcej...

 

Matemtyka - jak jej lepiej uczyć? konferencja dla nauczycieli z udziałem Minister Edukacji Narodowej
Rozwijanie myślenia matematycznego a egzaminy zewnętrzne – na ten i inne tematy rozmawiali uczestnicy pierwszej z cyklu ogólnopolskich konferencji nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze z serii spotkanie odbyło się w Gdańsku. Wzięła w nim także udział minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2014-10-04

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych
W związku z ogłoszonymi 3 lipca 2014 r. podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, wśród których znaczące miejsce przypisuje się Podniesieniu jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, od 4 października do 26 listopada 2014 r. we wszystkich województwach przeprowadzone zostaną konferencje dla nauczycieli matematyki.
Data: 2014-10-03

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Apel DKO w sprawie zbiórki zniczy na kresowe cmentarze
Data: 2014-10-08

Czytaj więcej...

 

Rola dyrektora w ewaluacji – o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek
Data: 2014-10-08

Czytaj więcej...

 

II edycja Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii
Data: 2014-10-08

Czytaj więcej...

 

XX edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz
Data: 2014-10-07

Czytaj więcej...

 

Konferencja naukowa na temat: Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży
Data: 2014-10-07

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu