Biuletyn informacyjny nr 188 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-11-2014 r.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Podczas wizyty w Gorzowie Wlkp. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, iż w nowej perspektywie finansowej jej resort będzie miał na rozwój szkolnictwa zawodowego 120 mln euro, a w budżetach marszałków województw będzie 700 mln euro. Wspomniane pieniądze na rozwój kształcenia zawodowego mają zostać przeznaczone przede wszystkim na szkolenie nauczycieli.

"Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy różne szkoły zawodowe. Mamy takie, które super się odnajdują na rynku pracy, ale mamy też takie szkoły, które proponują nie te zawody, które są potrzebne, tylko te, w których mają wykształconych nauczycieli. W związku z tym musimy pomóc nauczycielom się przekwalifikować, żeby mogli uczyć młodych ludzi zgodnie z potrzebami rynku pracy" - wyjaśniła Kluzik-Rostkowska.

MEN planuje wprowadzić w Polsce nowy model kształcenia zawodowego, jaki sprawdza się w Niemczech, za pomocą środków unijnych na szkolnictwo zawodowe, które znajdą się w dyspozycji samorządów. Chodzi o tzw. model dualny polegający na odbyciu praktyki w realnych warunkach firmy.

- Zdecydowana większość polskich firm nie ma wystarczających pieniędzy, żeby samemu to miejsce praktyk zorganizować i wziąć na siebie cały ciężar praktyk. Myślę, że te pieniądze europejskie, te 700 mln euro w jakiejś części będą mogły pracować na to, żeby pracodawcy mogli organizować miejsca praktyk w firmie – tłumaczyła szefowa MEN.

Wspomniała również, iż ten system jest korzystny zarówno dla pracodawców, jak i młodych ludzi. Ponieważ pracodawcy mogą w przyszłości pozyskać wykwalifikowanego pracownika, natomiast uczniowie nabierają doświadczenia zdobywając praktycznie umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Według Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej do zmian w szkolnictwie zawodowym w naszym kraju warto włączyć również specjalne strefy ekonomiczne. W tej kwestii resort porozumiał się już z ministerstwem gospodarki, którego zadaniem będzie określenie zapotrzebowania na konkretne zawody w tych strefach

Spotkanie w Gorzowie Wlkp. odbyło się w bibliotece wojewódzkiej z kilkudziesięcioma dyrektorami lubuskich placówek oświatowych.

 

Źródło PAP

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Umowa najmu pomieszczeń szkolnych
Zawieranie przez szkoły umów najmu następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych dotyczy sal gimnastycznych, hal sportowych, sal klasowych, pracowni komputerowych. Do pobrania wzór umowy najmu. 

Pobierz dokument

Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
Od 2004 r. Karta Nauczyciela zawiera konstrukcję przekształcenia (z mocy prawa) stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształceniu może ulec tylko stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy na czas nieokreślony. 

Pobierz dokument

Zgoda na publikację wizerunku dziecka
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Dlatego też w przypadku, gdy chcemy wykorzystać zdjęcie dziecka, musimy uzyskać zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie. Powinna ona również wskazywać, gdzie będzie wykorzystane zdjęcie czy wizerunek dziecka, a także jaki jest cel tej publikacji. 

Pobierz dokument

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Powinna być ona wyrażona na piśmie z wyraźnym wskazaniem podmiotu, który te dane będzie przetwarzał oraz celu, dla którego będą one przetwarzane. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 

Pobierz dokument

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. W szkole administratorem danych jest dyrektor szkoły. W związku z tym konieczne jest stosowne upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych uczniów lub ich rodziców, czy opiekunów prawnych np. w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych dotyczących placówki, którą kieruje. Udostępnienie informacji publicznej, np. danych dotyczących pracowników szkoły, powinno odbywać się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jaką procedurę wdrożyć w sytuacji, gdy szkoła nie ma możliwości technicznych, aby udostępnić informację publiczną w żądanej formie oraz jakie konsekwencje grożą za odmówienie zainteresowanemu udostępnienia żądanych informacji?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jak zbierać informacje dla organów prowadzących na temat kontroli zarządczej w szkole? Na co zwrócić uwagę gromadząc takie informacje?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy kierownik wycieczki szkolnej jest uważany za osobę sprawująca opiekę nad uczniami?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie są najczęstsze błędy w zapisach statutów szkół niepublicznych?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jak powinien wyglądać dyżur nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej? Jak doprowadzić do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i odpoczynku dla najmłodszych uczniów w placówce?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

11 listopada - poczujmy radość z wolności!
W dniu Narodowego Święta Niepodległości świętujemy powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli.
Data: 2014-11-03

Czytaj więcej...

 

Przypominamy konsultacje społeczne w ramach projektu "Szkoła współpracy"
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają na konsultacje społeczne, realizowane w ramach ogólnopolskiego, systemowego projektu "Szkoła Współpracy".
Data: 2014-11-03

Czytaj więcej...

 

Otwarcie wystawy poświęconej historii gmachu przy Al. Szucha 25
Do końca listopada, bezpłatnie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej można oglądać wystawę poświęconą historii gmachu przy Al. Szucha 25.
Data: 2014-10-31

Czytaj więcej...

 

"Szkoła zawodowa - mój wybór" - konkurs dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”, który jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
Data: 2014-11-03

Czytaj więcej...

 

Minister Edukacji Narodowej na otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich
Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej wzięła dziś udział w uroczystym otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Na stałą wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich składa się osiem galerii prezentujących 1000-letnią historię Żydów polskich. Nad ekspozycją pracowało 120 historyków i muzealników z Polski, Izraela i USA. Można na niej zobaczyć oryginalne przedmioty, repliki i modele, nagrania audio, zdjęcia, filmy i animacje komputerowe.
Data: 2014-10-28

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Tydzień Patriotyzmu
Data: 2014-11-05

Czytaj więcej...

 

Ogólne zasady wyłaniania szkół i placówek do V Dolnośląskiej Gali Talentów
Data: 2014-11-05

Czytaj więcej...

 

Decyzja Prezydium Zarządu Głównego SZS
Data: 2014-11-05

Czytaj więcej...

 

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt. „Igrzyska Olimpijskie – największą Imprezą Świata” oraz XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70.
Data: 2014-11-05

Czytaj więcej...

 

Projekt edukacyjny UNICEF – Wszystkie Kolory Świata
Data: 2014-11-05

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu