Biuletyn informacyjny nr 190 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu


Kod promocyjny:    rabat10 

28-11-2014 r.

MEN chce likwidacji dodatku wiejskiego

Blisko 200 tys. nauczycieli dostaje po 200-300 zł miesięcznie z tytułu pracy na wsi. Nauczyciele ci mają też prawo do działki o powierzchni 2500 m kw. pod uprawę marchewki czy ziemniaków. MEN chce te przywileje, które obowiązują od 1982 r., zlikwidować, bo jak mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska: „Czasy i ustrój się zmieniły, sytuacja nauczycieli też i dziś nikogo do pracy na wsi nie trzeba zachęcać. Dodatki wiejskie czy prawo do ogródka nie mają już uzasadnienia i pora je zlikwidować. Dziś nauczyciel dyplomowany zarabia przeciętnie 5 tys. - na tle zarobków na wsi nie jest to zła pensja, a koszty utrzymania są niższe niż w mieście.” 

Szef ZNP Sławomir Broniarz przyznaje, że dodatek wiejski jest trochę archaiczną instytucją. Podkreśla jednak, że „osoby, które mają prawo do dodatku, powinny je zachować , bo to może być postrzegane jako rodzaj kary.” W oficjalnym stanowisku ZNP pisze: „Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się z takim stanowiskiem. Likwidacja dodatku wiejskiego, który jest świadczeniem o charakterze socjalnym, obniży wynagrodzenia nauczycieli. A pamiętajmy, że pomimo podwyżek płac nauczycieli w latach 2008-2012, wynagrodzenia naszych nauczycieli należą do najniższych w Europie – polscy nauczyciele są w pierwszej trójce najgorzej opłacanych pedagogów. Najpierw podnieśmy nauczycielom pensje tak, by zarabiali godnie i adekwatnie do rangi społecznej swojego zawodu oraz do wyników uczniów potwierdzanych w międzynarodowych badaniach, a dopiero później mówmy o zasadności niektórych składników wynagrodzenia.” 

W ubiegłym roku pojawił się projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, gdzie nie było wzmianki odnośnie dodatku wiejskiego. Według ZNP: „Każda próba obniżenia wynagrodzeń nauczycieli wpłynie niekorzystnie na rangę społeczną zawodu nauczyciela i wiążącą się z tym jakość kształcenia”.  

Źródło: www.wyborcza.pl    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin praktycznej nauki zawodu
Regulamin reguluje kwestię praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum).

Pobierz dokument

Rejestr ryzyk
Rejestr ryzyk jako załącznik do regulaminu kontroli zarządczej. 

Pobierz dokument

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne
Celem placówki oświatowej jest wczesne diagnozowane i pomoc dzieciom sprawiającym trudności edukacyjne. Zapoznaj się z procedurą dotyczącą diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dowiedz się, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania poprzez wykorzystanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Pobierz dokument

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje jego dyrektor. Pomocy tej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Poniżej znajduje się do pobrania gotowa procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

Pobierz dokument

Przykład pisma do sądu rodzinnego
Przedszkole jest zobowiązane do wczesnego rozpoznania niedostosowania społecznego dziecka i podejmowania stosownych działań profilaktycznych i wychowawczych. W przypadku braku współpracy rodziców i poprawy sytuacji rodzinnej trzeba sięgać po inne środki – powiadomić sąd rodzinny. Osoba zgłaszająca (np. dyrektor przedszkola) nieprawidłowości w rodzinie prosi sąd o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel zmienił pracę z dniem 1.09.2014, we wrześniu 2014 zwrócił się z wnioskiem do byłej szkoły o dofinansowanie ( z zfśs) wypoczynku za rok 2014. Czy w tym przypadku - byłemu pracownikowi - nauczycielowi (pracuje w innej placówce w pełnym wymiarze godzin) przysługuje świadczenie?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Kiedy nauczycielom przysługuje dodatek za nauczanie indywidualne?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest przepis określający, kiedy pracownik powinien złożyć akt potwierdzający zmianę nazwiska?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy rodzice oddziału klasowego mogą w trakcie trwania roku szkolnego odwołać swojego przedstawiciela trójki klasowej. Jeżeli tak to w jaki sposób?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Co mówią przepisy na temat odwiedzin pedagoga szkolnego i wychowawcy w domu ucznia bez zapowiedzi lub z zapowiedzią?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Minister Edukacji Narodowej na Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki
Kształcenie dualne jako kierunek rozwoju edukacji zawodowej w Polsce – to temat Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki, w którym wzięła dzisiaj udział minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2014-11-26

Czytaj więcej...

 

Ponad 193 tysiące sześciolatków poszło w tym roku do szkoły
193.609 sześciolatków 1 września 2014 r. rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w tym ponad 80% dzieci z pierwszego półrocza 2008 r., czyli objętych obowiązkiem szkolnym.
Data: 2014-11-25

Czytaj więcej...

 

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty
Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.
Data: 2014-11-25

Czytaj więcej...

 

Kongres Zdrowia Publicznego z udziałem ministra Tadeusza Sławeckiego
Jakie działania może podejmować rząd, by zwiększać średnią długość życia polskich obywateli? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbył się dzisiaj na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ministerstwo edukacji narodowej reprezentował Sekretarz Stanu – Tadeusz Sławecki.
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

 

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!
W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Bezpłatne warsztaty programu „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie” dla nauczycieli gimnazjów
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

 

PIRLS międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

 

Ludowe Inspiracje X edycja
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Pokaż język: Odkryj Szekspira”
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

 

V Edycja Konkursu pn.”Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana”
Data: 2014-11-24

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu