Biuletyn informacyjny nr 192 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-12-2014 r.

MEN przejrzy przepisy dotyczące czasu wolnego od zajęć

Okres świąteczny to odpoczynek zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Większość szkół w okresie od 20 grudnia do 6 stycznia ma czas wolny od zajęć, a niecałe dwa tygodnie później w czterech województwach rozpoczynają się ferie zimowe.

Podczas przerwy świątecznej nauczyciele powinni być obecni w szkołach, jednak w praktyce wygląda to tak, że tylko nieliczni pedagodzy pełnią dyżury. Jest to możliwe w sytuacji, gdy rodzice złożą pisemną deklarację, że ich dzieci zostaną w domu.

Grono pedagogiczne zgodnie twierdzi, że nie ma potrzeby aby wszyscy byli w tym okresie w pracy, gdyż nie odbywają się wówczas zajęcia lekcyjne. Jednak Karta Nauczyciela zobowiązuje pedagogów do 40 godzin pracy tygodniowo, co obejmuje nie tylko 18 godzin pensum, ale też godziny karciane i czas na podwyższenie kwalifikacji.  Okres ten można wykorzystać na szkolenia dla nauczycieli, jednak w praktyce nie jest to stosowane.

Problem związany z długą przerwą świąteczną wiąże się z przepisami, a dokładniej par. 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.). Z powyższego rozporządzenia wynika, że przerwa może się rozpocząć już 22 grudnia, jeśli ten dzień wypada w poniedziałek (tak jak w tym roku). Ponadto w par. 5 tego rozporządzenia poprzez nowelizację z 2010 r. wprowadzono możliwość ustanawiania przez dyrektorów Szkół dodatkowych dni wolnych, których w zależności od typu placówki może być nawet 10.

Resort informuje, iż z pewnością przyjrzy się regulacjom dotyczącym dni wolnych w szkole.

Źródło:  Dziennik Gazeta Prawna

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin ZFŚS

Pobierz dokument

Statut gimnajzum z oddziałami integracyjnymi

Pobierz dokument

Regulamin kontroli zarządczej

Pobierz dokument

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Pobierz dokument

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (wypełniona) - wzór

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Bardzo proszę o radę w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycielki. Czy jest możliwość zwolnienia nauczycielki mianowanej (jeśli tak to na jakiej podstawie), która otrzyma karę dyscyplinarną naganę z ostrzeżeniem? Nadmieniam, że przeciw nauczycielowi toczy się postępowanie ponieważ nie zapewniła bezpieczeństwa dziecku podczas zajęć dydaktycznych. Jest to nauczyciel wychowania przedszkolnego i obawiam się o bezpieczeństwo pozostałych dzieci (o ile ta nauczycielka miałaby nadal pracować). Nie powierzę tej nauczycielce opieki nad dziećmi, jest to niemożliwe.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem szkoły. Ze względu na nie najlepszy stan zdrowia chcę ubiegać się o urlop zdrowotny. Kto może mi podpisać zaświadczenie potwierdzające prawo do ubiegania się o taki urlop?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim może złożyć wniosek o otwarcie stażu o awans zawodowy?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy w dniu urlopu okolicznościowego nauczycielowi wypłaca się nadgodziny?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jak długo pracownik może chorować, aby jego usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu choroby nie skutkowała możliwością rozwiązania z nim umowy o pracę? Zwolnienie lekarskie 6-miesięczne i powrót na kilka dni do pracy… i kolejne zwolnienie kilkumiesięczne, i znów do pracy — jak długo można tak postępować?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.
Data: 2014-12-17

Czytaj więcej...

 

Wypadki na drogach - porozmawiajmy" - list z okazji jubileuszowej edycji akcji społecznej
Piąta jubileuszowa odsłona kampanii „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” przebiegać będzie pod hasłem „widoczność w ruchu drogowym”. I naprawdę warto o tym porozmawiać – pisze w liście do szkół minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2014-12-15

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
1 grudnia 2014 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.
Data: 2014-12-15

Czytaj więcej...

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2014 r.
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902) regulują m.in.:
Data: 2014-12-15

Czytaj więcej...

 

"Koduj z Klasą - w każdej szkole" - konferencja z udziałem minister edukacji
Wyzwania w kodowaniu oraz jak na stałe wprowadzić programowanie do polskich szkół – o tym rozmawiali uczestnicy konferencji „Koduj z klasą – w każdej szkole”. W spotkaniu, zorganizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, wzięła udział minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2014-12-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Badania ankietowe: „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”.
Data: 2014-12-18

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs OHP: „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”. ....
Data: 2014-12-18

Czytaj więcej...

 

Konkurs Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Inspekcji Pracy: „Pracodawca przyjazny młodzieży”.
Data: 2014-12-18

Czytaj więcej...

 

Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz
Data: 2014-12-1

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Szkoła marzeń”
Data: 2014-12-18

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu