Biuletyn informacyjny nr 193 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

16-01-2015 r.

Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

Podczas konferencji prasowej w Warszawie prezes ZNP Sławomir Broniarz  poinformował, że ma do omówienia z resortem edukacji wiele kwestii, między innymi rozpoczęcie rozmów o podwyżki. "Zdajemy sobie sprawę z faktu, że budżet na 2015 r. (…) nie zawiera propozycji wzrostu płac dla nauczycielek i nauczycieli (…) tylko propozycje wzrostu płac dla pracowników szkolnictwa wyższego" – poinformował Sławomir Broniarz. W związku z powyższym prezes ZNP chce rozmawiać na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r.

Pomimo, że płace w Polsce w ostatnich latach ogólnie wzrosły, nauczyciele są ciągle zbywani stwierdzeniem, że ich płace zostały podwyższone w latach 2008-2012. Ostatni raz  płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 r. (zgodnie ze stopniem awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł). Co oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty - 2265 zł, nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł.

Prezes ZNP twierdzi, że nauczyciele są niedoceniani, a mają na swoim koncie udokumentowane osiągnięcia w postaci wyników uczniów w międzynarodowych badaniach i rankingach. Według  OECD –„Better Life Index” znajdujemy się na drugim miejscu najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Wyższe płace będą miały wpływ na budowę prestiżu zawodu nauczyciela, ponieważ to właśnie nauczyciele są przede wszystkim odpowiedzialni za jakość i efekty kształcenia.

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się nauczycielskie wynagrodzenie, została w ustawie budżetowej utrzymana na poziomie z 1 września 2012 r., czyli wynosi 2717,59 zł.

ZNP planuje także wnioskować o uporządkowanie prawa oświatowego, poprzez przygotowanie nowej ustawy o systemie oświaty, zawierającej kwestie dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i przedszkola oraz finansowania oświaty. Pozostałe kwestie dotyczące zasad oceniania i promowania uczniów, rekrutacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, należy ująć w osobnej ustawie, natomiast przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli należy przenieść do Karty Nauczyciela.

Prezes ZNP oczekuje również od resortu edukacji informacji o liczbie interwencji związanych z uruchomieniem infolinii dla rodziców, skarżących się na brak zajęć w szkołach w czasie przerwy świątecznej, oraz  liczbie uczniów korzystających z nich w tym czasie.

Źródło: ZNP   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Analiza struktury programu nauczania – układ tabelaryczny
 

Pobierz dokument

Decyzja w sprawie zawieszenia nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków
 

Pobierz dokument

Arkusz kontroli – ocenianie wewnątrzszkolne
 

Pobierz dokument

Wzór umowy na zastępstwo
 

Pobierz dokument

Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciel zatrudniony w placówce niepublicznej ma prawo do posiadania legitymacji służbowej upoważniającej go do zniżek ? Jeżeli tak, to kto powinien mu taki dokument wydać.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jaka powinna być prawidłowa podstawa prawna dokumentu Szkolny zestaw programów nauczania w gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zatrudnić pracownika zajmującego stanowisko intendenta na stanowisku st. intendenta bez ogłaszania konkursu zewnętrznego? Pracownik ten spełnia wszystkie wymagania na stanowisko st.int.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Stwierdziłem, że uczeń w okresie jednego miesiąca ma powyżej 50 % nieusprawiedliwionej nieobecności. Wysłałem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do rodziców ucznia upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uczeń w dalszym ciągu nie uczęszcza do szkoły- jaka dalsza procedura i do kogo skierowana?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jedna z nauczycielek często wstrzymuje się od głosu, gdy głosujemy za przyjęciem protokołu z poprzedniej rady? W jaki sposób ją zdyscyplinować. Ostatnio wywiesiłam kartkę w pokoju, z informacją, że można się zapoznać z protokołem w gabinecie dyrektora. Oczywiście nie przyszła, nie zapoznała się, a na radzie wstrzymała się od głosu. Niepokoi mnie to, ponieważ już tak zaczynają się zachowywać 2 następne nauczycielki? Można by było czytać, ale czasami protokół z załącznikami ma 300 stron? Szkoda czasu innych nauczycieli? Jak postąpić zgodnie z prawem? W regulaminie rady pedagogicznej jest zapis, że członek rady ma się zapoznać z protokołem.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Polacy z Donbasu: szkoły i przedszkola gotowe na przyjęcie dzieci
- Szkoły i przedszkola w województwie warmińsko-mazurskim są gotowe na przyjęcie polskich dzieci z Donbasu. Zrobimy wszystko, aby zapewnić im możliwie najlepsze warunki edukacji – powiedziała minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zapewnimy także kursy języka polskiego dla wszystkich 178 osób, które we wtorek przyleciały do Polski.
Data: 2015-01-14

Czytaj więcej...

 

XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjlanych Perspektywy 2015
Joanna Berdzik - wiceminister edukacji narodowej wzięła dzisiaj udział u uroczystej gali finałowej XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015.
Data: 2015-01-14

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolskie konferencje dla dyrektorów gimnazjum - "Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacynych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016"
W związku ze zmianami dotyczącymi zapewnienia uczniom gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych począwszy od roku szkolonego 2015/2016, w dniach 15 stycznia – 20 marca 2015 r. placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorządy województw we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty organizują konferencje informacyjne dla dyrektorów gimnazjów.
Data: 2015-01-14

Czytaj więcej...

 

Jak przyjąć do szkoły ucznia z zagranicy - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do przedszkoli na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, a o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Data: 2015-01-14

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu "Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków" z udziałem sekretarza stanu Tadeusza Sławeckiego
W sobotę (10 stycznia 2015 r.), w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim Minister Tadeusz Sławecki wręczył nagrody laureatom konkursu „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków" Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Kuratora Lubelskiego był skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Data: 2015-01-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Galeria Mistrzów
Data: 2015-01-13

Czytaj więcej...

 

Szkolenia w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”
Data: 2015-01-13

Czytaj więcej...

 

Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce.
Data: 2015-01-13

Czytaj więcej...

 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia.”
Data: 2015-01-13

Czytaj więcej...

 

Badanie PISA 2015
Data: 2015-01-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu