Biuletyn informacyjny nr 194 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

23-01-2015 r.

Komentarz do zmiany ustawy o bezpiecznym żywieniu w szkołach i placówkach publicznych

Parlament w dniu 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z  9 stycznia 2015 r.  - poz. 35, a wchodzi w życie 1 września 2015 r.

Dotychczasowa podstawa prawna - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest oparta o Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. w: 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511; 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016 oraz 2014 r. poz. 1662 i 1722.

Najważniejsze ustalenia:

1. Ustawa reguluje obecnie wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, a także w placówkach systemu oświaty – wyłączono z tego uregulowania szkoły dla dorosłych.

2. Ustawa została rozbudowana o nowy dział o numerze IIA określający środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

3. Ustawa ustala, że w jednostkach systemu oświaty:

1) sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych przez ministra zdrowia,

2) w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych przez ministra zdrowia,

3) zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach oraz niespełniających wymagań określonych w przepisach wydanych przez ministra zdrowia.

Całość komentarza dostępna tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej
 

Pobierz dokument

Zakres czynności samodzielnego referenta
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia - zmiana szkoły
 

Pobierz dokument

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków kucharki w szkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam pytanie odnośnie podręczników. Czy procedury darmowych podręczników muszą być ujęte w statucie szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy można odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego dziecku sześcioletniemu (urodzonemu w drugim półroczu 2008r. - czyli rodzic decydował o zapisie do pierwszej klasy) tylko na podstawie wniosku rodzica z uzasadnieniem bez opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej? Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty art. 16 ust. 3 i 4 mówi wyraźnie jedynie o wniosku rodzica. Natomiast ust. 4b uszczegóławia - na podstawie opinii PPP. Czy ten zapis dotyczy wszystkich dzieci sześcioletnich, czy jedynie tych, które musiały pójść do pierwszej klasy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dla ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego opracowuje się program na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. Na jaki okres trzeba opracować program dla dziecka w wieku przedszkolnym (3- 5 latek, który posiada również orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane na czas pobytu w przedszkolu)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania i stanu innych mediów
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz zajęć wychowawczych powinno się wpisywać PESEL uczniów/wychowanków?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zakończenie konsultacji spolecznych pierwszych części darmowego podręcznika dla drugoklasistów
Zakończyły się konsultacje społeczne dwóch części darmowego podręcznika dla drugoklasistów „Nasza szkoła" (podręcznika zintegrowanego oraz do edukacji matematycznej). Od 22 grudnia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r. elementarz obejrzało 52.237 osób. Swoimi uwagi podzieliło się kilkadziesiąt z nich.
Data: 2015-01-21

Czytaj więcej...

 

Szkolnictwo zawodowe tematem konferencji Hanzeatyckiej w Hamburgu
Wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki wziął udział dzisiaj w IX Międzynarodowej Konferencji Hanzeatyckiej w Hamburgu (Niemcy). Tematem konferencji zorganizowanej w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej było uczenie się w miejscu pracy w regionie Morza Bałtyckiego.
Data: 2015-01-20

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na Ukrainie
Podpisanie Deklaracji ws. ustanowienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty – to efekty dzisiejszej wizyty Joanny Kluzik-Rostkowskiej w Kijowie.
Data: 2015-01-19

Czytaj więcej...

 

XXV Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej
Zachęcamy wszystkich uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w corocznym Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej.
Data: 2015-01-15

Czytaj więcej...

 

Minister Edukacji Narodowej na 41. Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP
-Prawie półtora miliona uczniów (1.299.726) pójdzie jutro do szkoły ostatni raz przed feriami zimowymi. Jako pierwsi wypoczywać będą wychowankowie 7633 szkół z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.
Data: 2015-01-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Nowy kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia Nauczanie Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data: 2015-01-20

Czytaj więcej...

 

Wykaz placówek i ośrodków posiadających akredytację
Data: 2015-01-20

Czytaj więcej...

 

Szkolenia w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”
Data: 2015-01-19

Czytaj więcej...

 

XXV Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego
Data: 2015-01-19

Czytaj więcej...

 

Otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno - Kulturowego w Zgorzelcu
Data: 2015-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu