Biuletyn informacyjny nr 361 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-02-2019 r.

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) opublikowano 23 stycznia 2019 r. w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – weszło w życie 24 stycznia 2019 r. z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

Wymieniony przepis był poprzedzony rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973).

O najważniejszych uregulowaniach nowego przepisu przeczytacie Państwo na naszym portalu! Zapraszamy serdecznie!

 

Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Karta charakterystyki substancji chemicznych
 

Pobierz dokument

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
 

Pobierz dokument

Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze
 

Pobierz dokument

Przykładowy statut niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 

Pobierz dokument

Wzór arkusza samoocena pracy dyrektora
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

5 lat temu stowarzyszenie przejęło na drodze umowy prowadzenie szkoły publicznej. 31 sierpnia 2019 r. wygasa umowa, czy w przypadku nie przedłużenia umowy gmina ma obowiązek przejęcia szkoły? Czy w przypadku podjęcia decyzji przez stowarzyszenie o nie przedłużaniu umowy na prowadzenie szkoły należy o tym poinformować gminę z odpowiednim wyprzedzeniem ( umowa zakłada trzymiesięczny okres wypowiedzenia) ? Jaki będzie status nauczycieli w przypadku przejęcia szkoły przez gminę ( mają umowy ze szkołą)?Czy pozostaną w dalszym ciągu pracownikami szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może być zobowiązany do pokrycia faktur, rachunków z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez Radę Rodziców. Na umowach które są podstawą do wezwań do zapłaty jest pieczątka szkoły i podpis byłej Pani przewodniczącej Rady Rodziców a faktury wystawione na Rade Rodziców przy szkole?. Czy dyrektor powinien złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez była Panią przewodnicząca, która nie stawia się na wezwania dyrektora i obecnej rady rodziców W celu wyjaśnienia sprawy?. Dodam, że ta sytuacja miała miejsce przed kadencja obecnego dyrektora i czy w takiej sytuacji nowa Rada Rodziców i nowy dyrektor mogą być wzywanie do zapłaty?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy przedszkole niepubliczne ma obowiązek uzupełniania kart profilaktycznego badania lekarskiego dziecka w wieku 5 i 6 lat? Jeśli w placówce nie ma zatrudnionej pielęgniarki, to kto ma wypełnić dokument? Kto powinien przechowywać taki dokument i jak długo?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje jakiś konkretny algorytm przy wyliczaniu wymiaru urlopu dla pracowników publicznego przedszkola zatrudnionych od września 2018r. na np.:2/22 etatu; 4/22 etatu; 6/22 etatu? Pracownicy zatrudnieni są na podstawie kodeksu pracy.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W szkole będą uczniowie obcokrajowcy z Ukrainy i Kazachstanu, którzy będą przebywać w Polsce na podstawie wizy. W większości są to uczniowie niepełnoletni. W Polsce będą przebywać od września do czerwca. Czy uczniowie powinni być zgłaszani do NFZ czy też powinni ubezpieczać się samodzielnie ubezpieczeniem dobrowolnym? Czy będą różnice w ubezpieczeniu uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich co do kwoty, miejsca i sposobu (dobrowolności)?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

Data: 2019-02-05

Czytaj więcej...

 

Dwie podwyżki pensji nauczycieli w 2019 r.

Data: 2019-01-22

Czytaj więcej...

 

Trwają ferie zimowe w polskich szkołach

Data: 2019-01-11

Czytaj więcej...

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Data: 2019-01-07

Czytaj więcej...

 

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Data: 2018-12-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.