Biuletyn informacyjny nr 363 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-02-2019 r.

Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

na naszym portalu pojawił się kolejny komentarz- tym razem dotyczący oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

Część zmian w ocenie pracy nauczyciela obowiązujących w 2019 r. to:

  • Oceny pracy nauczyciela dokonuje się obecnie, oprócz sytuacji związanych z zakończeniem stażu w ramach awansu zawodowego, co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
  • W przypadku gdy termin 5 lat upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.
  • W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin 5 lat ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
  • W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin 5 lat ulega odpowiednio przedłużeniu.

Ze wszystkimi zmianami możecie się Państwo zapoznać na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Zapraszamy do lektury!

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

UDZIELENIE PRACOWNIKOWI – OJCU URLOPU OJCOWSKIEGO W WYMIARZE USTAWOWYM – DWA TYGODNIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PODSTAWY PRAWNEJ
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor może zabrać na obserwację lekcji informatyki innego nauczyciela tej samej specjalności tej szkoły?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy podczas planowanej obserwacji lekcji informatyki dyrektor może ze sobą zabrać na tę obserwację innego nauczyciela uczącego tego samego przedmiotu, w tej szkole?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nie mogę pobrać dokumentu Propozycje karty oceny pracy nauczyciela zgodnie z posiadanym przez niego stopniem awansu. Proszę o zerknięcie istnieje informacja, że podana strona nie istnieje.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Pracodawca ( szkoła) zatrudnił pracownika na umowę o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy tj. od 01.03.2016 do 31 .08.2016 r. (umowa w ramach robót publicznych). Następnie zawarł z nim kolejną umowę - tym razem na trzy miesiące: od 1.08 2016 r. do 31.11. 2016 r. Po zakończeniu umowy i upływie ponad 2 lat - pracodawca chce zawrzeć kolejną umowę na okres od 1.03. 2019 r. do 28.02. 2020 r.(umowa w ramach robót publicznych). Czy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, ta trzecia umowa na czas określony staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w Regulaminie dyżurów winien być zapis dotyczący sposobu przydziału dyżurów dla n-la za otrzymane zastępstwo(nieobecność n-la)lub przesunięcie lekcji? Podstawa prawna
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

Data: 2019-02-12

Czytaj więcej...

 

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

Data: 2019-02-11

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

Data: 2019-02-05

Czytaj więcej...

 

Dwie podwyżki pensji nauczycieli w 2019 r.

Data: 2019-01-22

Czytaj więcej...

 

Trwają ferie zimowe w polskich szkołach

Data: 2019-01-11

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.