Biuletyn informacyjny nr 364 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-03-2019 r.

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 22 lutego br. list do samorządowców, w którym zaapelowało o jak najszybszą wypłatę podwyższonych wynagrodzeń nauczycieli. W liście podpisanym przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia podkreślono, że samorządy w 2019 r. mają już przekazane 2 raty subwencji oświatowej (do 25 lutego otrzymają trzecią ratę na marzec w podwójnej wysokości) i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia.

Przypominamy, że tegoroczna subwencja oświatowa jest o 6,6% wyższa w stosunku do poprzedniego roku. W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań. Jednym z nich jest podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2019 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 kwietnia 2018 r. Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zostały zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w subwencji oświatowej. Jest ona wyższa od ubiegłorocznej o ponad 2,8 mld złotych.

O szczegółowych informacjach w tej sprawie przeczytacie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

UDZIELENIE PRACOWNIKOWI – OJCU URLOPU OJCOWSKIEGO W WYMIARZE USTAWOWYM – DWA TYGODNIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PODSTAWY PRAWNEJ
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

1. Wyjście a wycieczka. Proszę o rozgraniczenie. Co jest wycieczką (dydaktyczną, turystyczno-krajoznawczą, specjalistyczną) wiemy, co znaczy: wyjście również, ale w praktyce pojawiają się: np. - wyjazd/wyjście nauczyciela z trojgiem uczniów na całodzienny konkurs, -zawody sportowe, -wyjazd podczas lekcji (na 2 godz. film lub przedstawienie teatralne) do oddalonego o 4 km kina Proszę o odpowiedź, jakiego rodzaju dokumentacja powinna towarzyszyć tego rodzaju imprezom. Czy to wyjście, czy wycieczka? 2. Nauczyciel logopeda pracuje 22 godziny, ale z dzieckiem 45 minut. Zatem obowiązują go również dyżuru międzylekcyjne?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedź, czy w czasie ferii szkolnych (w palcówce feryjnej) można nauczycielowi przyznać dodatek motywacyjny i nową stawkę zasadniczą? Wiąże się to z datą pisma do teczki osobowej nauczyciela.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczące likwidacji szkoły publicznej. Czy najpierw przeprowadza się rozmowę z nauczycielami i rodzicami danej szkoły ,czy podejmuje się uchwałę intencyjną.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi urlop wypoczynkowy dla dyrektora i wicedyrektora w szkole publicznej nie podlegającej organowi samorządu terytorialnego?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi urlop wypoczynkowy dla dyrektora i wicedyrektora w szkole publicznej nie podlegającej organowi samorządu terytorialnego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Data: 2019-02-22

Czytaj więcej...

 

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Data: 2019-02-22

Czytaj więcej...

 

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

Data: 2019-02-12

Czytaj więcej...

 

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

Data: 2019-02-11

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

Data: 2019-02-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.