Biuletyn informacyjny nr 365 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-03-2019 r.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

 

Szanowni Państwo,

We wtorek, 5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. We wtorkowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecna była również wiceminister Marzena Machałek.

Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami a nie tak jak dotychczas w odrębnym, wyizolowanym pomieszczeniu w szkole. Szkoła ma to zapewnić. To obowiązek dyrektora. Co jest istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantujemy im to prawem.

Celem projektu realizowanego od lipca 2018 do marca 2019 było przygotowanie rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wprowadzaniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. Bazowano tu na wiedzy eksperckiej Europejskiej Agencji oraz doświadczeniach i rozwiązaniach innych krajów.

Podczas konferencji w Kancelarii Premiera zaprezentowano 16 końcowych rekomendacji dotyczących działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce. Przedstawiają one obecne obszary priorytetowe polityki i powinny być postrzegane jako kluczowe dla podniesienia jakości edukacji włączającej w perspektywie krótko i średnioterminowej. Dotyczą one m.in. przepisów prawa i polityki w zakresie edukacji włączającej, sześciu kluczowych struktur i procesów operacyjnych w systemie edukacji, a także budowania potencjału systemu, zarządzania i finansowania oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr.

Zachęcamy do dalszej lektury i zapoznaniem się z rekomendacjami dotyczącymi wspierania podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


 

Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ
 

Pobierz dokument

UDZIELENIE PRACOWNIKOWI – OJCU URLOPU OJCOWSKIEGO W WYMIARZE USTAWOWYM – DWA TYGODNIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PODSTAWY PRAWNEJ
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytanie dotyczy nauczycielki, która w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przebywała najpierw na zwolnieniu lekarskim, później na urlopach: macierzyńskim, rodzicielskim i uzupełniającym. Proszę o potwierdzenie, czy urlop uzupełniający powinniśmy w tej sytuacji potraktować na równi z urlopem wypoczynkowym i nie wliczać czasu jego trwania do liczby dni, o które wydłuża się okres trwania stażu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel część stażu na mianowanego odbył przed 2018 r. (później urlop) i część w 2019 r. Jak powinien napisać sprawozdanie zgodnie ze starym rozporządzeniem czy nowym?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel stażysta odbywający staż na nauczyciela kontraktowego ( od września 2018) może zmienić miejsce pracy nie przerywając stażu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Żona jest organem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Powołała mnie na stanowisko dyrektora, nadmieniam, że jestem jako osoba współpracująca wykazany w ZUS, czy powinna żona zatrudnić mnie normalnie na umowę o pracę? Czy moje wynagrodzenie będzie opodatkowane? Odliczane pełne składki?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

Data: 2019-03-05

Czytaj więcej...

 

Dotrzymujemy słowa – projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji

Data: 2019-03-01

Czytaj więcej...

 

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Data: 2019-02-22

Czytaj więcej...

 

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Data: 2019-02-22

Czytaj więcej...

 

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

Data: 2019-02-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.