Biuletyn informacyjny nr 366 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-03-2019 r.

 

Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

 

Szanowni Państwo,

 

w wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się od 1 września 2019 r. nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Przepisy stosuje się począwszy od:

  1. roku szkolnego 2019/2020 w:
    1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
    2. semestrze I szkoły policealnej,
    3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
    4. klasie I pięcioletniego technikum,
  2. roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

Treść całego komentarza do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Zapraszamy do odwiedzin i życzymy miłej lektury!

 

Z poważaniem, 

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej
 

Pobierz dokument

PRZYKŁADOWY REGULAMIN DYŻURÓW
 

Pobierz dokument

Opis i analiza wymagań na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego- dla dyrektora przedszkola
 

Pobierz dokument

Wzór pisma o przyjęciu wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy może być przerwana procedura oceny pracy nauczyciela z przyczyn niezależnych od nauczyciela i dyrektora?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy ksiądz, który kończy w tym roku awans na nauczyciela mianowanego musi mieć oprócz karty oceny dorobku zawodowego, ocenę kurii?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W naszej szkole działa stowarzyszenie, które jest organizatorem wypoczynku letniego w formie półkolonii, które będą odbywać się w czterech miejscach na terenie gminy realizując ten sam program. Czy w takiej sytuacji organizator musi zapewnić kierownika w każdym miejscu, czy wystarczy jeden kierownik w/w formy wypoczynku?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor może poprosić nauczycieli o podanie form doskonalenia zawodowego na liście wywieszonej w pokoju nauczycielskim? Nauczyciele sami wpisują rodzaj szkolenia. Ilość szkoleń należy wykazać w ankiecie z kontroli zarządczej.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

1.Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego 01.09.2014 r. W trakcie odbywania stażu zaszła w ciążę. Od 14.02.2017 r.do 30.06.2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 1.07. 2017 r. do 17.08. 2017 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego, od 18.08.2017 do 16.08.2018 r.przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od 17.08.2018 r. do 11.10.2018 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym za 2018 r. Do pracy wróciła 12.10.2018 r. Nasze pytanie brzmi: do kiedy opisana wyżej nauczycielka powinna odbywać staż na nauczyciela dyplomowanego? Czy okresy urlopu wypoczynkowego powinny zostać zaliczone do stażu? Czy też staż powinien zostać wydłużony o okres zwolnienia lekarskiego tj. od dnia 14.02.2017 do 31.05.2017 r. (dzień planowanego zakończenia stażu) liczony od dnia powrotu do pracy tj. od 12.10.2018 r.?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

Data: 2019-03-15

Czytaj więcej...

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

Data: 2019-03-05

Czytaj więcej...

 

Dotrzymujemy słowa – projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji

Data: 2019-03-01

Czytaj więcej...

 

List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Data: 2019-02-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.