Biuletyn informacyjny nr 367 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-04-2019 r.

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

 

Szanowni Państwo,

rozporządzanie w sprawie ramowych planów nauczania zostało już podpisane. Poniżej znajdziecie Państwo fragment komunikatu MENu opublikowanego w tej sprawie.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do katalogu przedmiotów do wyboru w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum – to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Większa liczba godzin do dyspozycji dyrektorów to spełnienie jednego z postulatów nauczycielskich związków zawodowych, zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej. Podpisane rozporządzenie skierowane zostało do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

Dnia 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Wejdzie ono w życie 1 września 2019 roku.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły to realizacja postulatu przedstawionego przez minister edukacji przedstawicielom związków zawodowych w styczniu br. Będzie to 1 godzina więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Założeniem jest, aby godziny te były przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów

W technikum godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

Treść całego komentarza znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od stycznia 2019 r.
 

Pobierz dokument

Wzór pisma, który dopuszcza pracownicę do pracy na ½ etatu i wydłuża jej urlop rodzicielski
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga dotycząca nagannego zachowania nauczyciela wobec dzieci (ośmieszanie, poniżanie, komentowanie sytuacji rodzinnych itp). Dyrektor przeprowadził rozmowę z nauczycielem, pomimo ustnego upomnienia sytuacja nie uległa poprawie. Jakie procedury powinien podjąć dyrektor w celu załatwienia tej sprawy? Proszę o zajęcie stanowiska.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy jeżeli w statucie szkoły w zapisach dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania pojawia się zapis: "począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć" , to czy dyrektor powinien wymagać od nauczycieli protokołowania przebiegu poprawy ocen na I semestr, czy wystarczy, że nauczyciel odnotuje w dzienniku, że dany uczeń po pierwszym semestrze ocenę poprawił?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel mianowany który przygotowuje się do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego (nauczyciel religii) i kończy staż 31.05.2019 r., będzie zdawał egzamin wg starych zasad? Czy ocenę pracy należy przygotować wg starych czy nowych zasad?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel w czasie rekolekcji wielkopostnych odmówił wzięcia udziału w wyjściu do kościoła, odmówił także opieki nad dziećmi w drodze na rekolekcje. Jak przepisy regulują daną kwestię?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka we wrześniu 2018 r.rozpoczęła staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Umowę ma podpisaną do 31.08. 2019 r. Od września ma szansę na nową umowę w tej samej szkole. Czy dyrektor ma obowiązek dokonać oceny jej pracy (chodzi o cenę cząstkową) czy też po wakacjach będzie to po prostu ciąg dalszy realizacji stażu?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

Data: 2019-03-15

Czytaj więcej...

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

Data: 2019-03-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.