Biuletyn informacyjny nr 369 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-04-2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (nowy art. 46b ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nie tylko nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, a także nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku (w 2019 r. wyjątkowo do 31 marca 2019 r.).

Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ujmuje w sumie 213 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. poz. 276 obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Treść całego komentarza znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Serdecznie zapraszamy!


Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
 

Pobierz dokument

REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH – LIKWIDACJA GIMNAZJUM
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o wzór sprawozdania z realizacji planu nadzoru za rok 2018/2019.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może startować w konkursie na dyrektora?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

1. W jaki sposób wyliczyć miesięczne wynagrodzenie brutto strajkującego (przez 10 dni) nauczyciela? Na wynagrodzenie brutto składają się składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy za wysługę lat, dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wychowawstwo określony kwotowo (160 zł)? 2.Jak wyliczyć wynagrodzenie brutto strajkującego pracownika obsługi? Wynagrodzenie brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego. 3. Czy dyrektorowi przedszkola należy się wynagrodzenie za czas pełnienia zastępstwa za strajkujących nauczycieli? Informuję, że od 8 do 19 kwietnia wszyscy nauczyciele naszej placówki strajkują, więc dyrektor osobiście pełni opiekę nad dziećmi w godzinach pracy placówki (tj. od 6 do 16). Tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dyrektora placówki wynosi 8 godzin.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciele strajkują, nie wiem do kiedy, czy muszę udzielić zaplanowanego urlopu od 23-30.IV? Jeśli go nie udzielę zgodnie z planem urlopu czy poniosę koszty finansowe, bo nauczyciel ma wykupione i opłacone wczasy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pracownik obsługi pracujący w przedszkolu otrzymał z ZUS decyzje o przyznaniu renty na 1,5 roku w związku z całkowitą niezdolnością do pracy. Czy jako pracodawca mam obowiązek rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem czy jest możliwość pozostawienia go w stosunku pracy np. na urlopie bezpłatnym? Czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwoli na pozostawienie pracownika w zatrudnieniu?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

Data: 2019-03-15

Czytaj więcej...

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

Data: 2019-03-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.