Biuletyn informacyjny nr 370 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-04-2019 r.

Szanowni Państwo,

Sejm RP uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest to pierwszy tego typu akt prawny, który standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami.

Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły do której uczęszcza. Ważne jest również zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę. 

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,       

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
 

Pobierz dokument

REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH – LIKWIDACJA GIMNAZJUM
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor może zmienić zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych i w jakim trybie?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w roku szkolnym 2019/2020 tj. od 01.09.2019r będzie można przyjąć do szkoły dla dorosłych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy mają ukończone 15 lat?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielce, która złożyła wypowiedzenie z pracy powinnam dokonać oceny pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor przedszkola w czasie strajku pracował z dziećmi od godziny 6:30 do 16:30 czy należą mu się nadgodziny za ten czas pracy? Tygodniowy wymiar godzin pracy wg arkusza wynosi 8 godzin dydaktycznych, pensum 23 godziny tygodniowo.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w szkole, w której część nauczycieli prowadzi akcję strajkową reszta może prowadzić zajęcia dydaktyczne?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym

Data: 2019-04-18

Czytaj więcej...

 

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

Data: 2019-04-12

Czytaj więcej...

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.