Biuletyn informacyjny nr 371 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-05-2019 r.

Szanowni Państwo,

w wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zmiana brzmienia art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych.

4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Rozporządzenie zawiera 16 załączników – ramowych planów nauczania, wchodzi w życie 1 września 2019 r. ale nie całościowo.

Nadal, w sytuacjach ściśle określonych, będzie obowiązywało rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

 1. Nowe ramowe plany nauczania stosuje się:
  1. począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:
   1. szkole podstawowej,
   2. czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
   3. pięcioletnim technikum,
   4. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,
   5. szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
   6. semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;
 2. począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 3. począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na naszym portalu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
 

Pobierz dokument

REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH – LIKWIDACJA GIMNAZJUM
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dnia 7.05.2019r wpłynęła do dyrektora przedszkola opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wystawiona przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, dyrektor nie otrzymał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy dyrektor ma obowiązek odnotowania tego dziecka w SIO, powołania zespołu, opracowania IPET?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

1. Z dniem 1 września pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu zostanie zmniejszone z 22 do 20 godzin, czy zmiana dotyczy też instruktorów praktycznej nauki zawodu. 2. Proszę o wzór pisma dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy od 01.09.2019 r będą prowadzić część zajęć z pensum 18, a część z pensum 20. Czy powinno to być porozumienie zmieniające umowę?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka otworzyła staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z dniem 01.09.2016 r. W tak zwanym międzyczasie korzystała ze zwolnień lekarskich: 20.11.2017 r. – 31.12.2017 r.; 02 – 26.01.2018 r.; 06 – 09.03.2018 r.; 12-16.03.2018 r.; 25.06.2018 r.-06.07.2018 r.; oraz zw. lek. ciąża 27.08.2018 r. – 07.03.2019 r., urlop macierzyński + rodzicielski od 08.03.2019 r. do 05.03.2020 r. proszę o wyliczenie daty przedłużenia awansu zawodowego.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy w niepublicznym punkcie przedszkolnym można zatrudnić nauczyciela na parę godzin tygodniowo w ramach wolontariatu?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Prowadzę szkołę podstawową, do której włączone zostały oddziały gimnazjalne. Od przyszłego roku szkolnego (1 września 2019) nie mam godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym (16/18) wymiarze godzin. Zmuszona jestem wręczyć tym nauczycielom wypowiedzenie w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów a co za tym idzie muszę podać podstawę prawną tego wypowiedzenia. Proszę o pomoc w prawidłowym ustaleniu czy jest to art. 225 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, czy art. 20 KN.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym

Data: 2019-04-18

Czytaj więcej...

 

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

Data: 2019-04-12

Czytaj więcej...

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.