Biuletyn informacyjny nr 375 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat dotyczący powołania Dariusza Piontkowiskiego na nowego Ministra Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy treść komunikatu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z dniem 4 czerwca 2019 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej.

Dariusz Piontkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie). W 1988 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył również podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1994 - 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie został radnym województwa. 

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Od 16 listopada 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 4 czerwca 2019 roku powołany przez Prezydenta RP na urząd Ministra Edukacji Narodowej. 

Żonaty, ma dwóch synów. W wolnych chwilach lubi aktywny wypoczynek, szczególnie siatkówkę, turystykę rowerową i żeglowanie.

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
 

Pobierz dokument

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
 

Pobierz dokument

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie lidera WDN
 

Pobierz dokument

Karta oceny pracy – nauczyciel mianowany
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczycielowi, który kończy w tym roku staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, opiekun stażu powinien napisać projekt oceny dorobku zawodowego według punków z rozporządzenia z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, czy opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu według punktów z rozporządzenia z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Zgodnie z § 58 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U 2017 poz. 1606) placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych. Czy można więc przyjąć do bursy szkolnej kandydata, który nie posiada zameldowania na pobyt stały?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Ogłoszone konkursy nie wyłoniły dyrektora szkoły - nie było kandydatów. Czy, aby powierzyć dotychczasowemu dyrektorowi pełnienie funkcji przez rok, musi mieć ten dyrektor aktualną ocenę pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku kandydata na dyrektora szkoły podstawowej? Czy należy taką zgodę umieszczać jeśli nie ma o niej mowy w ogłoszeniu o konkursie?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Ponowne zatrudnienie nauczyciela. Czy w przypadku pierwszego zatrudnienia nauczyciela na okres zajęć dydaktycznych i ponowne jego zatrudnienie od września następnego roku szkolnego, należy zastosować procedurę, jakby był zatrudniany po raz pierwszy i wypełniać całą dokumentację, jaka obowiązuje w przypadku nauczycieli nowozatrudnianych (kwestionariusze dla ubiegającego się o zatrudnienie i pracownika, wszystkie oświadczenia, rejestr dyscyplinarnych kar - SIO, rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, itp.)?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

Data: 2019-06-04

Czytaj więcej...

 

Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

Data: 2019-06-04

Czytaj więcej...

 

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe – rozporządzenie opublikowane

Data: 2019-05-29

Czytaj więcej...

 

Projekt OECD Edukacja 2030 z udziałem przedstawicieli MEN

Data: 2019-05-28

Czytaj więcej...

 

Funkcjonowanie szkół oraz placówek oświatowych w związku z sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną w kraju

Data: 2019-05-24

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.