Biuletyn informacyjny nr 377 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-06-2019 r.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek i wiceministrem Maciejem Kopciem podsumował rok szkolny 2018/2019.

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca uczniowie odebrali środę swoje świadectwa, nauczyciele udali się na zasłużony wypoczynek. Koniec roku to moment, w którym warto dokonać pewnych podsumowań. 18.06.2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie podsumowanie, którego fragment prezentujemy poniżej.


Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała zmiana strukturalna i programowa. W mijającym roku szkolnym mieliśmy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Było też więcej przedszkoli i przedszkolaków. Zgodnie z naszymi przewidywaniami wzrosła liczba etatów i zatrudnionych nauczycieli.

Po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej obowiązkowo przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Ten rok szkolny był ostatnim, w którym przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. Od 1 września 2019 r. w systemie będą funkcjonować tylko ośmioletnie szkoły podstawowe.

Przygotowany został pakiet przepisów prawnych, dzięki którym będzie możliweorganizowanie szkolnictwa zawodowego, by było ono dostosowane do realiów rynku pracy.

Wspieraliśmy samorządy, przekazując środki na dostosowanie szkół do nowego systemu. Samorządy otrzymały środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i dodatkowe zadania szkolne.

Treść całego komunikatu znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 

Pobierz dokument

Aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora
 

Pobierz dokument

Opinia opiekuna stażu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam pracownika, który w latach 2007 - 2010 był zatrudniony w Domu Dziecka. Od 2010 roku pracuje w szkole. Czy okres pracy w Domu Dziecka wlicza się do stażu pracy? Jeśli tak, a nie był on wliczany, to czy pracownikowi należy się wyrównanie za te lata?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

 

 

Czy uczeń, który w I semestrze uzyskał 5 ocen w tym 3 niedostateczne w drugim semestrze 6 ocen w tym 6 niedostatecznych, a jego frekwencja za cały rok szkolny wynosi 45,45 % powinien być na koniec roku szkolnego nieklasyfikowany, czy z mocy prawa powinien mieć wystawioną ocenę roczną niedostateczną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

1. Czy dyrektor szkoły może połączyć radę pedagogiczną klasyfikacyjną z radą plenarną? 2. Czy do protokołu rady pedagogicznej należy wpisać uchwałę w pełnym brzmieniu, czy może być załącznik do protokołu zawierający podstawę prawną uchwały itp?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Powierzenie pracownikowi innej pracy na czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Konserwator w okresie między 26 czerwca a 31 sierpnia będzie wykonywał obowiązki dozorcy za pracowników (dozorców) wykorzystujących urlopy. W niektóre dni miesiąca będzie pracował jak dotąd jako konserwator, w inne (zgodnie z harmonogramem) jako dozorca. W międzyczasie wykorzysta też zaplanowany wcześniej urlop, zgodnie z planem. Został skierowany na badania w zakresie medycyny pracy i nie ma przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dozorcy zmianowego. Pytanie brzmi: czy w tej sytuacji można to uznać za powierzenie zgodne z art. 42 § 4 kp i w jakiej formie w tej sytuacji powiadomić o tym pracownika (pisemnie, w formie informacji, że zgodnie z art. 42 § 4 kp, na czas określony od … do… będzie wykonywał obowiązki dozorcy)? Czy na ten czas sporządzić aneks do umowy, ale jak wówczas zaznaczyć, w jakie dni jest konserwatorem, a w jakie dozorcą?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Data: 2019-06-18

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

 

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Data: 2019-06-10

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

 

15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową – rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.