Biuletyn informacyjny nr 378 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

28 maja 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, opartego na art.  46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

Jest to objętościowo olbrzymi dokument - zawiera 4320 stron. Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dotyczą w sumie 215 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Nowe rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż (zał. nr 1-32)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego komentarza na portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 

Pobierz dokument

Aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o podstawy prawne dla sprzątaczki szkolnej: 1. odprawa 6 miesięczna 2. rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podstawy prawne dla nauczyciela: 1. odprawa 3 miesięczna 2. rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jaki termin obowiązuje pracodawcę na rozliczenie należności ze stosunku pracy w przypadku zgonu pracownika, którego spadkobiercą jest córka w wieku 27 lat, pracująca. W chwili obecnej nie wiemy czy córka i inni spadkobiercy przyjmą spadek czy go odrzucą. Czy zakład pracy powinien naliczyć należności w terminie wypłat pracowniczych czy czekać na decyzje sądu?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jak rozumieć przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli, którzy staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęli 01.09.2018 r.? Jak mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i przystąpienia do egzaminu do 31.08.2019 r. jeśli np. zmieniają od 01.09.2019 r. placówkę? Który dyrektor będzie powoływał komisję i kiedy dokonać oceny pracy?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego dnia 31.07.2015 roku, proszę mi powiedzieć czy wniosek o staż na stopień nauczyciela mianowanego mogła złożyć po dwóch latach czy po roku od nadania stopnia awansu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Data: 2019-06-18

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

 

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Data: 2019-06-10

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.