Biuletyn informacyjny nr 379 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-07-2019 r.

 

Szanowni Państwo,

6 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, opartego na art.  188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – weszło w życie 7 czerwca 2019 r. 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

II. Nowe uregulowania w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim:

 1. Składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki – obecnie w skład komisji wchodzą:
  1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
  2. trzech przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;
  3. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę doskonalenia, w której konkurs się odbywa;
  4. jeden nauczyciel zatrudniony w placówce doskonalenia, w której konkurs się odbywa, wyłoniony na warunkach określonych w statucie tej placówki.
 2. Zadań placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:
  1. Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  2. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
  3. placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczyciel:
   1. szkół artystycznych,
   2. przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych,
   3. przedmiotów zawodowych medycznych o zasięgu ogólnokrajowym.

Serdecznie zapraszamy do lektury całego komentarza do rozporządzenia na portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,
Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 

Pobierz dokument

Aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczycielka od 9 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r. przyniosła zwolnienie lekarskie (ciąża). Dnia 29.06.2018 r. stanęła na komisję w związku z awansem zawodowym i otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielka od 1 września 2019 r. wraca do pracy po urlopie macierzyńskim i nadal nie przyniosła aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do zakładu pracy do kadr. Czy dyrektor w momencie otrzymania tego aktu ma obowiązek wyrównania płac od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r., czy podwyżka płac powinna nastąpić w momencie złożenia aktu, czyli od 1.09.2019 r. bez wyrównania za uprzedni rok ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania w placówce feryjnej na cały etat. Z jakim dniem można rozwiązać umowę za porozumieniem stron, jeżeli chce przejść na emeryturę tak żeby wykorzystał przysługujący mu urlop?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o przepisy przejściowe dotyczące stażysty, rozpoczynającego staż 1 września 2018 r.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor dostał powiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko nauczycielowi podejrzanemu o czyn z art. 178a KK, który kierował samochód w stanie nietrzeźwości. Jakie czynności powinien podjąć dyrektor?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor dostał powiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko nauczycielowi podejrzanemu o czyn z art. 178a KK, który kierował samochód w stanie nietrzeźwości. Jakie czynności powinien podjąć dyrektor?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Data: 2019-06-18

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

 

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Data: 2019-06-10

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.