Biuletyn informacyjny nr 380 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-07-2019 r.

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się już informacja dotycząca podpisania ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Fragment tegoż komunikatu przedstawiamy poniżej, z treścią całego komunikatu można zapoznać się na stronie MEN lub na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r.

Ustawa jest wynikiem porozumienia zawartego przez rząd z oświatową Solidarnością. 

Zniesiona została obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Natomiast utrzymana została opinia rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Skrócone zostały okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Skrócony został również staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum
 

Pobierz dokument

Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na 10,16/ 20 etatu został rozwiązany stosunek pracy z zachowaniem 3 miesięcy wypowiedzenia, które upływa 31.08.2019 r. ( art. 225 ust 1 ust 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Czy dla tego nauczyciela należy się odprawa?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy wychowawca przedszkola po ukończeniu studiów podyplomowych "Resocjalizacja" (trwających 3 semestry) ma kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pedagoga w szkole podstawowej?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielka, która przychodzi do Niepublicznego Przedszkola prowadzić zajęcia dodatkowe 2 razy w tygodniu (90 minut tygodniowo) może od września pracować na umowę zlecenie? Czy jest potrzebna umowa o pracę?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu niepublicznym, po obecnie skróconym czasie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego, który rozpoczął się we wrześniu 2018 r., okres wakacyjny może być okresem zaliczonym jako czas odbywania stażu? Który miesiąc będzie zatem miesiącem jego zakończenia?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor placówki nieferyjnej może odmówić nauczycielowi urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem? Podanie wpłynęło mailem bez uzgodnienia z przełożonym terminu. Wcześniej dyrektor informował n-li, że ma problemy z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówki ze względu na braki kadrowe i urlopy wypoczynkowe innych pracowników.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

Data: 2019-07-09

Czytaj więcej...

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Data: 2019-07-05

Czytaj więcej...

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Data: 2019-06-18

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.