Biuletyn informacyjny nr 381 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-07-2019 r.

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) wymienia organy publicznych szkół i placówek, do których zaliczamy:

I. dyrektora (art. 68),

2. radę pedagogiczną (art. 69-73a – występuje jeśli w szkole i placówce zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli),

3. trzy społeczne organy w systemie oświaty, do których zaliczamy:

1) radę przedszkola/szkoły/placówki (art. 80-82),

2) radę rodziców (art. 83- 84),

3) samorząd uczniowski/słuchaczy/wychowanków (art. 85).

II. Na temat organów publicznych szkół i placówek wydano przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo oświatowe:

1. rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1478 ze zm.)

2. rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1498 ze zm.)

III. Funkcjonowanie organów w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek:

1. przedszkole – dyrektor, rada pedagogiczna, rada przedszkola, rada rodziców,

2. szkoła podstawowa (ośmioletnia) – dyrektor, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego komunikatu na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum
 

Pobierz dokument

Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim, a bezpośrednio po nim będzie przebywać na urlopie rodzicielskim tj. 8.03.2019 r. - 5.03.2020 r. Rada Gminy zmieniła uchwałę dotyczącą dodatków motywacyjnych. Czy tej nauczycielce należy się ten dodatek liczony po nowemu?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim, a bezpośrednio po nim będzie na rodzicielskim tj. 8.03.2019 r. - 5.03.2020 r. MEN zapowiedziało dla nauczycieli podwyżki od 1 września 2019 r. Czy ta nauczycielka również ma tę podwyżkę, czy otrzyma ją dopiero po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Z dniem 16.05.2019 r. nauczyciel przyjął funkcję wicedyrektora szkoły. Wykorzystał w 2019 r. dwa tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych. W jaki sposób rozliczyć pozostały urlop jako nauczycielski, dyrektorski czy może proporcjonalny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dodatek funkcyjny za wychowawstwo. Proszę o informację dotyczącą przyznania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo nauczycielom zatrudnionym w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej (tzw. "zerówki"). Do każdego oddziału przedszkolnego będą w nowym roku szkolnym 2019/2020 zatrudnione 2 nauczycielki posiadające te same obowiązki w zakresie wychowania przedszkolnego (czas pracy oddziału: 7:30 - 17:30, tj. 10 godz.), w związku z czym proszę o informację czy dodatek funkcyjny za wychowawstwo należy wypłacać w kwocie 100% obu nauczycielkom czy jedynie w wysokości 50% kwoty dla każdej z nich?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, że organ prowadzący nie nadaje stopnia awansu zawodowego, proszę o informację kto w takiej sytuacji nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi mianowanemu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

Data: 2019-07-09

Czytaj więcej...

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Data: 2019-07-05

Czytaj więcej...

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Data: 2019-06-18

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.