Biuletyn informacyjny nr 382 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-07-2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w tym tygodniu MEN poruszało na swojej stronie kwestie związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Jeden z komunikatów dotyczył środków bezpieczeństwa, o których należy pamiętać w kontekście organizowanych kolonii. Drugi jest swoistym raportem z przebiegu pierwszego miesiąca wakacji, jego fragment znajdziecie Państwo poniżej. Natomiast z całościową treścią obydwóch komentarzy możecie zapoznać się Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl, do czego serdecznie zachęcamy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 22 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 27 tys. zgłoszeń (27 527). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicą wyjedzie lub już wyjechało w sumie blisko 1,2 mln uczniów (1 167 100).

Najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 2 111 (97 693 dzieci), pomorskiego – 3 696 zgłoszeń (167 825 dzieci), śląskiego – 2 024 zgłoszenia (80 469 dzieci) oraz małopolskiego – 3 136 zgłoszeń (132 740 dzieci), warmińsko – mazurskie – 1 582 zgłoszenia (77 635 dzieci).

Jak wynika ze zgłoszeń organizatorów, najwięcej dzieci przebywa w: Warszawie – 45 083 (806 zgłoszenia wypoczynku), Krakowie – 19 265 (545 zgłoszenia wypoczynku), Gdańsku – 16 207 (443 zgłoszeń wypoczynku), Wrocławiu – 14 450 (300 zgłoszeń wypoczynku), Zakopanem – 11 953 (276 zgłoszeń wypoczynku), Jarosławcu – 11 583 (188 zgłoszeń wypoczynku), Łebie – 11 043 (213 zgłoszeń wypoczynku), Jastrzębiej Górze – 10 -015 (200 zgłoszeń wypoczynku), Władysławowie – 11 281 (243 zgłoszenia wypoczynku), Szczecinie – 9 229 (248 zgłoszeń wypoczynku), Olsztynie – 8 820 (241 zgłoszeń wypoczynku).

Z danych zgromadzonych do tej pory w bazie wynika również, że uczniowie wyjechali lub planują wyjazd na zorganizowane wakacje za granicą. W sumie dzieci i młodzież wypoczywają w 51 krajach, m.in. na Węgrzech, w Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Grecji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Szwecji, Francji, Austrii, Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie. 

Najwięcej uczniów wyjechało lub wyjedzie do: Bułgarii – 16 487 (295 zgłoszeń wypoczynku), Włoch – 10 925 (258 zgłoszeń wypoczynku), Hiszpanii – 11 982 (234 zgłoszenia wypoczynku), Grecji – 7 804 (181 zgłoszeń wypoczynku), Chorwacji – 4 172 (102 zgłoszenia wypoczynku),  Wielkiej Brytanii – 2 839 (85 zgłoszeń wypoczynku).

Jednym z najważniejszych elementów letniego wypoczynku jest kwestia bezpieczeństwa. Kuratorzy oświaty przeprowadzili już łącznie 1760  kontroli wypoczynków. 

Z dotychczasowych kontroli wynika, że w większości przypadków organizatorzy przykładają dużą wagę do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Podczas pobytu na wakacjach dzieci i młodzież korzystają z zajęć specjalistycznych, rekreacyjno-sportowych, poznają lokalną historię oraz tradycję regionu, w którym wypoczywają. W tym roku zachęcano, aby wypoczynek finansowany ze środków budżetu państwa, organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r., uwzględniał zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, jak również rozwój zainteresowań historycznych, a także wzmocnienie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Dlatego też MEN rekomendowało, aby kuratorzy oświaty priorytetowo traktowali wypoczynek  uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami z kultury i historii naszego kraju, wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu, integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,

Redakcja portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

 

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum
 

Pobierz dokument

Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dokumenty z okresu gimnazjum (statut, procedury, regulaminy) należy uchylić uchwałą? Co należy uczynić ze sztandarem gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel zatrudniony na godziny od 01.02.1993 r. do 31.08.1993 r. (podstawowym miejscem pracy był inny zakład). Od 01.09.1993 r. do 31.08.2018 r. nauczyciel został zatrudniony na etacie. Koleżanka wystawiając świadectwo pracy nie ujęła w świadectwie okresu od lutego do sierpnia 1993 roku. Czy można wypisać osobne świadectwo, czy należy dokonać sprostowania tego które zostało wydane?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel kontraktowy zaczął awans na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2015 r. Staż powinien zakończyć się 31.05.2018 r. Nauczycielka w tym czasie przebywała na zwolnieniu lekarskim od 15.06.2017 r. do 01.08.2017 r., potem na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim od 02.08.2017 r. do 31.07.2018 r. (1 rok 1 miesiąc i 16 dni). Do kiedy będzie miała przedłużony staż?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka rozpoczęła awans na nauczyciela mianowanego 01.09.2015 r. Od 15.06.2017 r. do 31.07.2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim. Do pracy wróciła 01.08.2018 r. Do kiedy nauczycielka ma wydłużony staż?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej zawarł z pracownikiem umowę o pracę w okresach: 01.03.1994-31.07.1994 r.oraz 17.11.1994 r.-30.06.1995 r.Umowy te zostały zawarte na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. W teczce akt osobowych znajdują się angaże, brakuje jednak świadectw pracy. Pracownik ten zgłosił się po te świadectwa, czy Dyrektor na podstawie danych zawartych w teczce może wystawić świadectwo pracy? Czy wtedy to powinien być duplikat? Jaka informacja powinna zostać zawarta w świadectwie, że zostało ono wystawione na podstawie teczki akt osobowych? Brak danych na temat ewentualnych zwolnień lekarskich.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

Data: 2019-07-09

Czytaj więcej...

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Data: 2019-07-05

Czytaj więcej...

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.