Biuletyn informacyjny nr 384 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-08-2019 r.

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja dotycząca przebiegu wczorajszego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.  Jej treść przedstawiamy Państwu poniżej.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wziął udział w posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek oraz wiceminister Maciej Kopeć.

 

- Obecny system wynagradzania nie spełnia swojej funkcji. Jesteśmy na etapie podpisywania rozporządzeń decydujących m.in. o minimalnym wynagrodzeniu dla nauczycieli. To rozporządzenie jest już publikowane w Dzienniku Ustaw – powiedział szef MEN po spotkaniu ze związkowcami.

Minister Dariusz Piontkowski powiedział także, że podwyżki dla nauczycieli będą wprowadzone na stałe, a nie tylko od września do grudnia 2019 r. Zapewnił, że rząd znalazł dodatkowy miliard złotych na wzrost wynagrodzeń.

Celem spotkania było omówienie planu dalszych prac Zespołu oraz wznowienie prac nad modyfikacją systemu wynagradzania nauczycieli.

W trakcie posiedzenia podsumowano wyniki dotychczasowych dyskusji o systemie płac nauczycielskich - propozycje i opinie przedstawiane przez strony biorące udział w pracach Zespołu. Rozmawiano również o konstrukcji systemowej wynagrodzenia średniego, a także poszczególnych składnikach wynagrodzenia, wskazując możliwe kierunki zmian.

Podczas spotkania ustalono, że grupa robocza, powołana w ramach prac Zespołu, opracuje propozycje działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji.

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o wznowieniu działalności Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, powołanego w 2016 r. Głównym celem Zespołu ma być kontynuacja współpracy z przedstawicielami reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz samorządów i prace w zakresie rozwiązań dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli, a także innych elementów pragmatyki zawodowej.

O potrzebie podjęcia tych prac, w związku z dynamicznymi zamianami uwarunkowań pracy szkoły, rozmawiano pod koniec czerwca podczas spotkań Ministra Edukacji Narodowej ze zawiązkami zawodowymi oraz samorządowcami.

Zgodnie z wolą strony związkowej i samorządowej kolejne spotkania Zespołu zaplanowane zostaną jesienią.

 

Z pozdrowieniami

Zespół portal nadzor-pedagogiczny.pl


       

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego publicznej biblioteki pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego placówki w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy możliwe byłoby opracowanie planu nadzoru dla technikum i szkoły branżowej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest możliwość zatrudnienia nauczyciela przy realizacji zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na innych zasadach niż umowa o pracę zgodnie z Kartą nauczyciela? Nadmieniam, że chodzi o nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze na umowę o pracę w innej jednostce oświatowej. Praca w ramach KKZ będzie jego dodatkową pracą.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ostatnio zamieściliśmy zapytanie, czy w 9-osobowym busie, który dowozi dzieci do szkoły musi być opiekunka. Nie dodaliśmy jednak, że szkoła jest prowadzona przez stowarzyszenie, czy to coś zmienia?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w bursie może zostać zatrudniony nauczyciel posiadający wykształcenie: licencjat o specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną oraz studia magisterskie o specjalności: aktywizacja i praca społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy złamania tajemnicy rady pedagogicznej. Podczas posiedzenia RP nauczyciele podpisali dokumenty z późniejszą datą niż data rzeczywista. Organ prowadzący prosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (czy takie zdarzenie miało miejsce). Wysłano imienne pisma do nauczycieli. Czy nauczyciel złamie tajemnice obrad RP i czy jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi organowi prowadzącemu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

Data: 2019-07-09

Czytaj więcej...

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Data: 2019-07-05

Czytaj więcej...

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.